Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z června 2008

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
81152

ČSN EN 15495 (015087) - červen 2008

Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Zkoušení kovových tlakových zařízení během přejímací zkoušky - Zónová lokalizace zdrojů AE

190 Kč vč. DPH
80655

ČSN P CEN/TS 13149-3 (018233) - červen 2008

Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 3: Obsah zpráv systému WORLDFIP

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
80656

ČSN P CEN/TS 15504 (018235) - červen 2008

Veřejná přeprava osob - Silniční vozidla - Zařízení ve vozidle zobrazující proměnné informace pro cestující

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
81108

ČSN EN ISO 15614-4/Oprava 1 (050313) - červen 2008

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 4: Konečná úprava hliníkových odlitků svařováním

20 Kč vč. DPH
81110

ČSN EN 560/Oprava 1 (054241) - červen 2008

Zařízení pro plamenové svařování - Hadicové přípojky používané u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81111

ČSN EN 449 +A1 (061451) - červen 2008 aktuální vydání

Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče k vytápění pro domácnost bez připojení ke kouřovodu (včetně spotřebičů s difúzním katalytickým spalováním)

550 Kč vč. DPH
80562

ČSN EN 88-2 (061801) - červen 2008

Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv - Část 2: Regulátory tlaku pro vstupní přetlaky nad 500 mbar a nejvýše do 5 bar

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
80560

ČSN EN 15332 (075306) - červen 2008

Kotle pro ústřední vytápění - Stanovení energetické náročnosti zásobníků na teplou vodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
80757

ČSN EN 1886 (127002) - červen 2008 aktuální vydání

Větrání budov - Potrubní prvky - Mechanické vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
81080

ČSN EN ISO 748 (259310) - červen 2008 aktuální vydání

Hydrometrie - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech použitím vodoměrných vrtulí nebo plováků

440 Kč vč. DPH
80644

ČSN EN 2591-222 (311810) - červen 2008

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 222: Vložený útlum (I.L.)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
80685

ČSN EN 2591-223 (311810) - červen 2008

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 223: Měření charakteristické impendance koaxiálních konektorů nebo kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
80684

ČSN EN 2591-224 (311810) - červen 2008

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 224: Vysokofrekvenční rozptyl

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
80761

ČSN EN 2591-225 (311810) - červen 2008

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 225: VF vysokopotenciální výdržné napětí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
80683

ČSN EN 2591-226 (311810) - červen 2008

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Zkušební metody - Část 226: Hladina korony

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
80643

ČSN EN 3745-705 (311925) - červen 2008

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 705: Měření kontrastu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
80726

ČSN EN 3733-005 (311931) - červen 2008

Letectví a kosmonautika - Optické konektory, kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota 150 °C - Část 005: Zásuvka, připevnění dvěma otvory, pro kabel podle EN 4532 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
80727

ČSN EN 3733-007 (311931) - červen 2008

Letectví a kosmonautika - Optické konektory, kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 007: Ferule (optický kontakt) pro EN 4532 (vlákno 200µm/280µm) - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
80642

ČSN EN 4639-001 (311932) - červen 2008

Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, vícekontaktové, průměr kroužku 1,25, se snímatelnou osově posuvnou objímkou - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
80680

ČSN EN 4639-002 (311932) - červen 2008

Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, vícekontaktové, průměr kroužku 1,25, se snímatelnou osově posuvnou objímkou - Část 002: Seznam norem výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
80641

ČSN EN 4639-101 (311932) - červen 2008

Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, vícekontaktové, průměr kroužku 1,25, se snímatelnou osově posuvnou objímkou - Část 101: Optický kontakt pro kabel EN 4641-100 - Pracovní teplota mezi -65 °C a 125 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
80640

ČSN EN 4639-102 (311932) - červen 2008

Letectví a kosmonautika - Optické konektory, obdélníkové, modulové, vícekontaktové, průměr kroužku 1,25, se snímatelnou osově posuvnou objímkou - Část 102: Optický kontakt pro kabel EN 4641-102 - Pracovní teplota mezi -55 °C a 100 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
80607

ČSN EN 2002-005 (312020) - červen 2008

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro kovové materiály - Část 005: Zkouška tečení bez porušení a zkoušení meze pevnosti při tečení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
80702

ČSN EN 3324 (313142) - červen 2008

Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PM1708 (FV535) - Třída: 1 000 MPa/550 °C - Nepovlakované

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
80701

ČSN EN 3325 (313290) - červen 2008

Letectví a kosmonautika - Šrouby s hlavou T, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PM1708 (FV535) - Třída: 1 000 MPa/550 °C - Nepovlakované

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
80704

ČSN EN 3301 (313294) - červen 2008

Letectví a kosmonautika - Šrouby s hlavou T, těsnou tolerancí, středně dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PM1708 (FV535), nepovlakované - Třída: 1 000 MPa/550 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
80700

ČSN EN 3326 (313297) - červen 2008

Letectví a kosmonautika - Šrouby s hlavou D, těsnou tolerancí, středně dlouhým závitem, ze žáruvzdorné niklové slitiny NI-PH2601 (INCO 718) - Třída: 1 275 MPa/650 °C - Nepovlakované

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
80699

ČSN EN 3431 (313317) - červen 2008

Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, s válcovým zahloubením a uchycenou podložkou, ze žáruvzdorné oceli, postříbřené - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
80697

ČSN EN 3240 (313390) - červen 2008

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice se sponou, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601(A286), nepovlakované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
80852

ČSN EN 50160/změna Z1 (330122) - červen 2008

Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě

Změna byla zrušena k 1. červnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81032

ČSN EN 60079-17 ed. 2/změna Z1 (332320) - červen 2008

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací v nebezpečných prostorech (jiných než důlních)

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81106

ČSN EN 55012 ed. 2 (334227) - červen 2008 aktuální vydání

Vozidla, čluny a spalovací motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu přijímačů, které jsou mimo tato zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.10t


675 Kč vč. DPH
81107

ČSN EN 55012/změna Z1 (334227) - červen 2008

Motorová vozidla, motorové čluny a zařízení poháněná zážehovými motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu přijímačů s výjimkou těch, které jsou instalovány v samotném vozidle/člunu/zařízení nebo v sousedních vozidlech/člunech/zařízeních

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81017

ČSN EN 60519-11 ed. 2 (335002) - červen 2008 aktuální vydání

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 11: Zvláštní požadavky na zařízení využívající účinku elektromagnetických sil na tekuté kovy

230 Kč vč. DPH
81018

ČSN EN 60519-11/změna Z1 (335002) - červen 2008

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 11: Zvláštní požadavky na zařízení pro elektromagnetické míchání, dopravu a lití kovových tavenin

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81169

ČSN EN 61101/změna Z1 (340882) - červen 2008

Absolutní kalibrace hydrofonů s použitím techniky dvourozměrného snímání v kmitočtovém rozsahu od 0,5 MHz do 15 MHz

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81168

ČSN EN 62127-1 (340882) - červen 2008

Ultrazvuk - Hydrofony - Část 1: Měření a charakterizace lékařského ultrazvukového pole až do 40 MHz s použitím hydrofonů

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.13t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 110 Kč vč. DPH
81167

ČSN EN 62127-2 (340882) - červen 2008

Ultrazvuk - Hydrofony - Část 2: Kalibrace hydrofonů s použitím ultrazvukových polí až do 40 MHz

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.13t, A2 12.17t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 460 Kč vč. DPH
81159

ČSN EN 62127-3 (340882) - červen 2008

Ultrazvuk - Hydrofony - Část 3: Vlastnosti hydrofonů pro ultrazvuková pole až do 40 MHz

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.14t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

540 Kč vč. DPH
81170

ČSN EN 61102 +A1/změna Z1 (340883) - červen 2008

Měření a popis ultrazvukových polí pomocí hydrofonů v kmitočtovém rozsahu od 0,5 MHz do 15 MHz

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81172

ČSN EN 62092/změna Z1 (340886) - červen 2008

Ultrazvuk - Hydrofony - Charakteristiky a kalibrace v kmitočtovém rozsahu od 15 MHz do 40 MHz

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81147

ČSN EN 60404-13 (345884) - červen 2008

Magnetické materiály - Část 13: Metody měření hustoty, resistivity a činitele plnění ocelových tabulí a pásů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.19t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 14. srpnu 2021 (zobrazit náhrady).

472 Kč vč. DPH
81161

ČSN EN 60641-1 ed. 2 (346564) - červen 2008 aktuální vydání

Specifikace lesklé lepenky a obyčejné lepenky pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice a všeobecné požadavky

125 Kč vč. DPH
81162

ČSN EN 60641-1/změna Z1 (346564) - červen 2008

Specifikace lesklé lepenky pro elektrotechnické účely. Část 1: Definice a všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
78545

ČSN 34 7616-5A1 (347616) - červen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl A1: Vícežilové kabely s měděnými jádry, jednoduché pancéřování a s PVC pláštěm

230 Kč vč. DPH
78544

ČSN 34 7616-5A2 (347616) - červen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl A2: Vícepárové kabely s měděnými jádry, jednoduché pancéřování a s dvojitým pancířem z ocelových pásků a s PVC pláštěm

230 Kč vč. DPH
78549

ČSN 34 7616-5F1 (347616) - červen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl F1: Vícežilové kabely 1 kV s izolací XLPE a s PVC pláštěm

65 Kč vč. DPH
78547

ČSN 34 7616-5F2 (347616) - červen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl F2: Vícežilové, jedno a vícepárové signální kabely 250 V s izolací PVC a s PVC pláštěm

230 Kč vč. DPH
78546

ČSN 34 7616-5F3 (347616) - červen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl F3: Vícežilové ovládací kabely 500 V stíněné a nestíněné s izolací PVC a s PVC pláštěm

125 Kč vč. DPH
78548

ČSN 34 7616-5F4 (347616) - červen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl F4: Stíněné pancéřované a nepancéřované měřicí kabely 300 V s izolací XLPE a s PVC pláštěm

125 Kč vč. DPH
78551

ČSN 34 7616-5G1 (347616) - červen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl G1: Kabely v párech, trojkách a čtyřkách s měděnými jádry s izolací a pláštěm z PVC a s kovovým stíněním

230 Kč vč. DPH
78550

ČSN 34 7616-5G2 (347616) - červen 2008

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl G2: Kabely v párech, trojkách a čtyřkách s měděnými jádry s izolací EPR, pláštěm z CSP a s kovovým stíněním

230 Kč vč. DPH
81071

ČSN EN 60034-12/změna A1 (350000) - červen 2008

Točivé elektrické stroje - Část 12: Rozběhové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko

Změna bude zrušena k 16. červnu 2020.

65 Kč vč. DPH
80933

ČSN EN 61558-2-7 ed. 2 (351330) - červen 2008 aktuální vydání

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-7: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory pro hračky a pro napájecí zdroje hraček

230 Kč vč. DPH
80982

ČSN EN 61558-2-7/změna Z1 (351330) - červen 2008

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 2-7: Zvláštní požadavky pro transformátory pro hračky

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81151

ČSN EN 61800-5-2 (351720) - červen 2008

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky - Funkční

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 5.18t


Norma bude zrušena k 28. dubnu 2020 (zobrazit náhrady).

602 Kč vč. DPH
81092

ČSN EN 61810-1 ed. 2/Oprava 1 (353412) - červen 2008

Elektromechanická elementární relé - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81083

ČSN EN 60512-1-4/Oprava (354055) - červen 2008

Elektromechanické součástky pro elektrotechnická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 1: Všeobecné zkoušky - Oddíl 4: Zkouška 1d: Účinnost ochrany kontaktů (scoop-proof)

20 Kč vč. DPH
81093

ČSN EN 60352-3/Oprava 1 (354061) - červen 2008

Nepájené spoje. Část 3: Přístupné nepájené odizolované spoje. Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

20 Kč vč. DPH
80986

ČSN EN 60947-5-9 (354101) - červen 2008

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-9: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Průtokové spínače

350 Kč vč. DPH
81104

ČSN EN 62026-1 (354105) - červen 2008

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 1: Všeobecné požadavky

230 Kč vč. DPH
81034

ČSN EN 60669-1 ed. 2/Oprava 3 (354106) - červen 2008

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 16. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81035

ČSN EN 60669-1 ed. 2/změna Z1 (354106) - červen 2008

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 16. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81036

ČSN EN 60669-1/změna Z2 (354106) - červen 2008

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81101

ČSN EN 60669-2-1 ed. 3/Oprava 1 (354106) - červen 2008

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Elektronické spínače

20 Kč vč. DPH
80988

ČSN EN 61008-1 ed. 2/změna A11 (354181) - červen 2008

Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Všeobecná pravidla

Změna byla zrušena k 18. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
80900

ČSN EN 61557-6 ed. 2 (356230) - červen 2008 aktuální vydání

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 6: Účinnost proudových chráničů (RCD) v rozvodných sítích TT, TN a IT

230 Kč vč. DPH
80901

ČSN EN 61557-6/změna Z1 (356230) - červen 2008

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 kV a se stejnosměrným napětím do 1,5 kV - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 6: Proudové chrániče (RCD) v rozvodných sítích TT, TN a IT

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
80909

ČSN EN 50052 +A2/Oprava 1 (357176) - červen 2008

Kryty ze slitin hliníku na odlitky pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče

Změna byla zrušena k 12. září 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
80908

ČSN EN 50064 +A1/Oprava 1 (357177) - červen 2008

Kryty z hliníku a ze slitin hliníku pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče

Změna bude zrušena k 27. srpnu 2021.

20 Kč vč. DPH
80907

ČSN EN 50068 +A1/Oprava 1 (357178) - červen 2008

Kryty z oceli pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče

Změna bude zrušena k 27. srpnu 2021.

20 Kč vč. DPH
80911

ČSN EN 50069 +A1/Oprava 2 (357179) - červen 2008

Složené svařované kryty ze slitin hliníku na odlitky a pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče

Změna bude zrušena k 3. září 2021.

20 Kč vč. DPH
81139

ČSN EN 60115-1/změna A11 (358190) - červen 2008

Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 15. srpnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81094

ČSN EN 60939-1/Oprava 1 (358281) - červen 2008

Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81095

ČSN EN 60939-2/Oprava 1 (358281) - červen 2008

Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 2: Dílčí specifikace - Pasivní filtry, pro které jsou vhodné bezpečnostní zkoušky - Zkušební metody a všeobecné požadavky

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč vč. DPH
81096

ČSN IEC 940/Oprava 1 (358281) - červen 2008

Používání kondenzátorů, rezistorů, tlumivek a úplných filtrů pro potlačení vysokofrekvenčního rušení

Změna byla zrušena k 1. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81097

ČSN IEC 60191-2X/Oprava 1 (358791) - červen 2008

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry - Dvaadvacátý doplněk

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč vč. DPH
81056

ČSN EN 61274-1/změna Z1 (359236) - červen 2008

Optické vláknové adaptéry - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81054

ČSN EN 61753-021-6 (359255) - červen 2008

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 021-6: Jednovidové optické konektory stupně B/2 pro kategorii O - Neřízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
81053

ČSN EN 61753-062-6 (359255) - červen 2008

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 062-6: Nekonektorované jednovidové pigtailované izolátory pro kategorii O - Neřízené prostředí a sled zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
81024

ČSN EN 61290-10-2 ed. 2 (359271) - červen 2008 aktuální vydání

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-2: Mnohokanálové parametry - Impulzní metoda využívající spínání analyzátoru optického spektra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
81025

ČSN EN 61290-10-2/změna Z1 (359271) - červen 2008

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-2: Mnohokanálové parametry - Impulzní metoda využívající spínání analyzátoru optického spektra

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81099

ČSN EN 60927 ed. 2 (360297) - červen 2008 aktuální vydání

Příslušenství pro světelné zdroje - Zapalovací zařízení (jiná než doutnavková) - Požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.14t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

630 Kč vč. DPH
81100

ČSN EN 60927/změna Z1 (360297) - červen 2008

Příslušenství pro světelné zdroje - Zapalovací zařízení (jiná než doutnavková) - Požadavky na provedení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
80967

ČSN EN 13032-3 (360456) - červen 2008

Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 3: Způsob uvádění údajů pro nouzové osvětlení pracovních prostorů

230 Kč vč. DPH
81119

ČSN EN 60335-2-106/Oprava 1 (361045) - červen 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-106: Zvláštní požadavky na vyhřívané koberce a na topné jednotky pro vytápění instalované pod odnímatelné podlahové krytiny

20 Kč vč. DPH
81074

ČSN EN 60745-2-18/změna A11 (361575) - červen 2008

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-18: Zvláštní požadavky na páskovací nářadí

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81073

ČSN EN 60745-2-9/změna A11 (361575) - červen 2008

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na závitořezy

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81076

ČSN EN 60904-9 (364604) - červen 2008

Fotovoltaické součástky - Část 9: Požadavky na výkon solárního simulátoru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
81014

ČSN EN 62220-1-2 (364730) - červen 2008

Zdravotnické elektrické přístroje - Vlastnosti digitálních rentgenových zobrazovacích zařízení - Část 1-2: Stanovení detekční kvantové účinnosti - Detektory používané v mamografii

340 Kč vč. DPH
81171

ČSN EN 61220/změna Z1 (364883) - červen 2008

Ultrazvuk - Pole - Návod pro měření a popisování ultrazvukových polí vytvářených zdravotnickými ultrazvukovými přístroji užitím hydrofonů v kmitočtovém rozsahu od 0,5 MHz do 15 MHz

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
80991

ČSN EN 62379-1 (367009) - červen 2008

Společné řídicí rozhraní - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
80981

ČSN EN 61937-9 (367552) - červen 2008

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 9: Nelineární bitový tok PCM podle formátu MAT

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
81103

ČSN EN 60825-1/změna Z1 (367750) - červen 2008

Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení, požadavky a pokyny pro používání

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81086

ČSN EN 61966-2-5 (368610) - červen 2008

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 2-5: Management barev - Volitelný prostor barev RGB - opRGB

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
81098

ČSN EN 60950-1/Oprava 1 (369060) - červen 2008

Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81072

ČSN ISO/IEC 17799/Oprava 1 (369790) - červen 2008

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro management bezpečnosti informací

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81144

ČSN EN 10332/změna Z1 (420410) - červen 2008

Magnetické materiály - Permanentní magnetické (magneticky tvrdé) materiály - Metody měření magnetických vlastností

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
80877

ČSN EN 10340 (421270) - červen 2008

Ocelové odlitky pro stavebnictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč vč. DPH
80760

ČSN EN ISO 13704 (450034) - červen 2008

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Stanovení tloušťky stěny trubky topného tělesa v ropných rafinériích

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.09t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

965 Kč vč. DPH
80676

ČSN EN ISO 4671 (635403) - červen 2008 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Metody měření rozměrů hadic a délek hadicových zakončení

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.12t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

530 Kč vč. DPH
81116

ČSN EN 1762/Oprava 1 (635440) - červen 2008

Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro zkapalněné ropné plyny LPG (kapalné nebo plynné fáze) a zemní plyn nad 25 barů (2,5 MPa) - Specifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81088

ČSN 65 6318 (656318) - červen 2008 aktuální vydání

Plastická maziva - Stanovení oxidační stálosti v kyslíkové bombě

125 Kč vč. DPH
81075

ČSN 65 6329 (656329) - červen 2008 aktuální vydání

Plastická maziva - Stanovení mechanické stability a regenerační schopnosti

125 Kč vč. DPH
81148

ČSN EN 15486 (656552) - červen 2008 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu síry - Metoda ultrafialové fluorescenční spektrometrie

230 Kč vč. DPH
81149

ČSN EN 15489 (656555) - červen 2008 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu vody - Coulometrická titrační metoda podle Karl Fischera

190 Kč vč. DPH
80935

ČSN EN ISO 9229 (727000) - červen 2008 aktuální vydání

Tepelné izolace - Terminologie

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.14t


565 Kč vč. DPH
81181

ČSN EN 725-2 (727515) - červen 2008

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 2: Stanovení nečistot ve směsném oxidu barnato-titaničitém

190 Kč vč. DPH
80616

ČSN EN 14630 (732154) - červen 2008 aktuální vydání

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení hloubky zasažení karbonatací v zatvrdlém betonu pomocí fenolftaleinové metody

190 Kč vč. DPH
80617

ČSN EN 14629 (732155) - červen 2008 aktuální vydání

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení obsahu chloridů v zatvrdlém betonu

190 Kč vč. DPH
81140

ČSN 75 6101/Oprava 2 (756101) - červen 2008

Stokové sítě a kanalizační přípojky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81121

ČSN EN 15460 (757724) - červen 2008

Jakost vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v jezerech

230 Kč vč. DPH
81109

ČSN EN ISO 105-C12/Oprava 1 (800169) - červen 2008

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C12: Stálobarevnost v průmyslovém praní

20 Kč vč. DPH
81125

ČSN ISO 2424 (804402) - červen 2008

Textilní podlahové krytiny - Slovník

550 Kč vč. DPH
81154

ČSN EN 13034/Oprava 1 (832722) - červen 2008

Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6 a prostředky typu PB [6])

Změna byla zrušena k 1. lednu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
81155

ČSN EN 342/Oprava 1 (832760) - červen 2008

Ochranné oděvy - Soupravy a oděvní součásti na ochranu proti chladu

Změna byla zrušena k 1. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
80605

ČSN EN ISO 6360-5 (856032) - červen 2008

Stomatologie - Systém číselného kódování rotačních nástrojů - Specifické vlastnosti nástrojů pro kořenové kanálky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH