Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN 15603 Energetická náročnost budov - Celková potřeba energie a definice energetických hodnocení
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN 15603 (730326) Zrušená norma

Energetická náročnost budov - Celková potřeba energie a definice energetických hodnocení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 7303 Stavební fyzika - Teplo

ICS: 91.140.99 Ostatní instalace v budovách

Anotace obsahu normy

V této normě se uvádí metodika k získávání rovnocenných výsledků z různých sou-borů údajů, aby bylo možno hodnotit při energetická certifikaci nové a stávající budo-vy rovnocenným způsobem. Poskytuje také metodiku k určování chybějících údajů, k výpočtu normalizované potřeby energie na vytápění a chlazení, větrání, přípravu tep-lé vody a osvětlení. Norma také uvádí metodiku k hodnocení energetické efektivnosti možných zlepšení.
Tato norma popisuje dva základní druhy energetického hodnocení budov a jejich užití:
výpočtové energetické hodnocení, normalizovaným výpočtovým energetickým hodnocením, kde normová potřeba energie nezávisí na chování uživatelů, skutečných klimatických podmínkách a jiných skutečných podmínkách (okolního prostředí a vnitřních);
měřené energetické hodnocení, založené na dodané a vydané energii.
V důsledku rozdílů ve způsobu, jakým se tato dvě hodnocení získala, se nemohou jejich výsledky přímo porovnávat, ani obvykle nemohou mít stejné hodnoty požadav-ků či tříd ENB. Norma uvádí možný způsob přepočtu mezi těmito hodnoceními.
Účel normy je:
- porovnat (a shrnout) výsledky z jiných norem, které počítají potřebu energie na specifické zajišťované funkce v budově;
- hodnotit energii vyrobenou v budově, z níž část se může odvést na použití jinde;
předložit souhrn celkové potřeby energie budovy ve formě tabulky;
- poskytnut energetické hodnocení založené na primární energii, na emisích oxidu uhličitého nebo na jiných parametrech definovaných národní energetickou politikou;
- zavést všeobecné principy výpočtu faktorů primární energie a součinitelů emisí uhlíku.

Označení ČSN EN 15603 (730326)
Katalogové číslo 83052
Cena 550 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 4. 2009
Datum účinnosti 1. 5. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963830520
Norma byla zrušena k 1. 4. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 52000-1 (730334)
Tato norma nahradila ČSN EN 15603 (730326) z června 2008
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy