ČSN (normy i změny) z června 2006

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 61160 (010678) - červen 2006

Přezkoumání návrhu

350 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN 12385-5/Oprava 1 (024302) - červen 2006

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy

20 Kč

ČSN EN 13411-3/Oprava 1 (024470) - červen 2006

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 3: Objímky a zajištěné objímky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 14717 (050690) - červen 2006 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Environmentální kontrolní seznam

230 Kč

ČSN EN 1256 (054242) - červen 2006 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Specifikace hadicových sestav, používaných u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy

190 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN ISO 1496-1 +A1/změna Amd.3 (269343) - červen 2006

Kontejnery řady 1. Technické požadavky a zkoušení. Část 1: Kontejnery pro všeobecný náklad pro všeobecné použití (obsahuje změnu A1)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

30 Silniční vozidla

ČSN EN ISO 8092-2 (304440) - červen 2006 aktuální vydání

Silniční vozidla - Spoje pro palubní elektrickou instalaci - Část 2: Definice, zkušební metody a všeobecné požadavky na provedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 9111 (310415) - červen 2006

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Hodnocení použitelné pro organizace údržby (založené na ISO 9001:2000)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 2713-003 (311724) - červen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 003: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené inkoustem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2713-007 (311724) - červen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jedno a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 007: Stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2266-003 (311728) - červen 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 003: Značené inkoustem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3373-012 (311840) - červen 2006

Letectví a kosmonautika - Přímé spojky elektrických ok a elektrických vodičů na zamačkávání - Část 012: Izolované a utěsněné přímé spojky měděných vodičů na zamačkávání, teplota do 150 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3373-013 (311840) - červen 2006

Letectví a kosmonautika - Přímé spojky elektrických ok a elektrických vodičů na zamačkávání - Část 013: Izolované a odolné proti vlhkosti přímé spojky měděných vodičů na zamačkávání, teplota do 260 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3745-501 (311925) - červen 2006

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 501: Zkušební test optických vláken

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3745-502 (311925) - červen 2006

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 502: Pevnost v tahu pro krátká optická vlákna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4458 (313115) - červen 2006

Letectví a kosmonautika - Závrtné šrouby s MJ závitem, ze slitiny titanu TI-P64001, mazané MoS2, s ozubeným pojišťovacím kroužkem z korozivzdorné oceli - Třída: 1100 MPa (při obvyklé teplotě) - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4459 (313116) - červen 2006

Letectví a kosmonautika - Závrtné šrouby ze slitiny titanu TI-P64001, s ozubeným pojišťovacím kroužkem z korozivzdorné oceli - Konstrukční norma

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4460 (313117) - červen 2006

Letectví a kosmonautika - Závrtné šrouby ze slitiny titanu TI-P64001, s ozubeným pojišťovacím kroužkem z korozivzdorné oceli - Instalace a demontáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4175 (313540) - červen 2006

Letectví a kosmonautika - Pouzdra, pojištění opěrnou přírubou, střižný typ, z titanu TI-P99002, metrická řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4610 (313873) - červen 2006

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30` ze slitiny titanu - Kolena 45°, matice s opěrným drátem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2335 (314810) - červen 2006 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli bez montážní drážky - Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2336 (314811) - červen 2006 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli s montážními drážkami - Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2243-1 (317521) - červen 2006

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 1: Smyk jednoduše přeplátovaných spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2243-2 (317522) - červen 2006 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 2: Odlupování kov-kov

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2243-3 (317523) - červen 2006 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 3: Zkouška odlupování kov-voštinové jádro

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2243-4 (317524) - červen 2006 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 4: Tahová zkouška odlupování kov-voštinové jádro odtrhem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2243-5 (317525) - červen 2006 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 5: Zkoušky stárnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2243-6 (317526) - červen 2006

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 6: Stanovení smykového napětí a poměrného posunutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN 14965 (323335) - červen 2006

Plavidla vnitrozemské plavby - Plochá pacholata

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 0419-4 (330419) - červen 2006

Koordinace izolace - Část 4: Průvodce výpočty koordinace izolace a modelováním elektrických sítí

945 Kč

ČSN EN 60079-1/Oprava 1 (332320) - červen 2006

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 1: Pevný závěr "d"

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60079-18/Oprava 1 (332320) - červen 2006

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 18: Konstrukce, zkoušení a označování elektrických zařízení s typem ochrany zalití zalévací hmotou "m"

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60079-2/Oprava 1 (332320) - červen 2006

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 2: Závěr s vnitřním přetlakem "p"

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60079-25/Oprava 1 (332320) - červen 2006

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 25: Jiskrově bezpečné systémy

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-3-3/změna A2 (333432) - červen 2006

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem ≤ 16 A, které není předmětem podmíněného připojení

Změna byla zrušena k 1. září 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60519-8 (335002) - červen 2006

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové přetavovací pece

190 Kč

ČSN EN 60519-9 ed. 2 (335002) - červen 2006 aktuální vydání

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 9: Zvláštní požadavky na zařízení pro vysokofrekvenční dielektrický ohřev

230 Kč

ČSN EN 60519-9/změna Z1 (335002) - červen 2006

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení. Část 9: Zvláštní požadavky na zařízení pro vysokofrekvenční dielektrický ohřev

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN 34 1382/změna Z3 (341382) - červen 2006

Zkoušení elektrostatických vlastností materiálů a výrobků

32 Kč

ČSN EN 54-18 (342710) - červen 2006

Elektrická požární signalizace - Část 18: Vstupní/výstupní zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.07t

360 Kč

ČSN EN 60371-3-2 (346610) - červen 2006

Izolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Slídový papír

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60371-3-5 ed. 2 (346610) - červen 2006 aktuální vydání

Izolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 5: Slídový papír na skelné tkanině, vzájemně spojené epoxidovým pojivem, určený pro následnou impregnaci (VPI)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60371-3-5/změna Z1 (346610) - červen 2006

Elektroizolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 5: Slídový papír a skleněná tkanina, spojené epoxidovým pojivem s užitím pro následnou impregnaci (VPI)

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 371-3-2/změna Z2 (346610) - červen 2006

Specifikace izolačních materiálů ze slídy. Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů. List 2: Slídový papír

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60567/změna Z1 (346725) - červen 2006

Návod pro odběr vzorků plynů a oleje z elektrických zařízení plněných olejem a pro analýzu volných a rozpuštěných plynů

Změna byla zrušena k 1. září 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60376 (346740) - červen 2006

Specifikace fluoridu sírového (SF₆) technického stupně čistoty pro použití v elektrických zařízeních

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.19t

Norma bude zrušena k 28. červnu 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60317-0-1/změna A2 (347307) - červen 2006

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0: Všeobecné požadavky - Oddíl 1: Lakované měděné vodiče kruhového průřezu

Změna byla zrušena k 1. květnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7410-2/změna Z2 (347410) - červen 2006

Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 2: Zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. červenci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50395 (347423) - červen 2006

Elektrické zkušební metody kabelů a vodičů pro nízká napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.12t

295 Kč

ČSN EN 50396 (347424) - červen 2006

Neelektrické zkušební metody kabelů a vodičů pro nízká napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.12t

505 Kč

ČSN 34 7470-2/změna Z2 (347470) - červen 2006

Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 2: Zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. červenci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61935-2/změna Z1 (347750) - červen 2006

Univerzální kabelážní systémy - Specifikace zkoušení symetrické komunikační kabeláže podle EN 50173 - Část 2: Propojovací šňůry a šňůry pracoviště

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60708 (347832) - červen 2006

Nízkofrekvenční kabely s polyolefinovou izolací a vrstveným polyolefinovým pláštěm zabraňujícím vnikání vlhkosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

370 Kč

ČSN IEC 708-1/změna Z2 (347832) - červen 2006

Nízkofrekvenční kabely s polyolefinovou izolací a vrstveným polyolefinovým pláštěm zabraňujícím vnikání vlhkosti. Část 1: Všeobecná specifikace

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61058-2-4 (354107) - červen 2006

Spínače pro spotřebiče - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro samostatně montované spínače

340 Kč

ČSN IEC 1233/změna Z1 (354224) - červen 2006

Vysokonapěťové vypínače střídavého proudu - Spínání induktivní zátěže

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62008 (356510) - červen 2006

Funkční vlastnosti a kalibrační metody systémů sběru digitálních dat a odpovídajícího programového vybavení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 60439-2 ed. 2/změna A1 (357107) - červen 2006

Rozváděče nn - Část 2: Zvláštní požadavky na přípojnicové rozvody

Změna byla zrušena k 27. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60871-1/změna Z1 (358207) - červen 2006

Paralelní silové kondenzátory pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím nad 1 kV - Část 1: Všeobecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 130500/změna Z1 (358295) - červen 2006

Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro stejnosměrný proud s dielektrikem z metalizované polykarbonátové fólie

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 130501/změna Z1 (358295) - červen 2006

Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro stejnosměrný proud s dielektrikem z metalizované polykarbonátové fólie - Úroveň hodnocení E

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60431/změna Z1 (358467) - červen 2006

Rozměry čtvercových jader (RM-jader) z magnetických oxidů a příslušenství

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62317-4 (358467) - červen 2006

Feritová jádra - Rozměry - Část 4: RM-jádra a příslušenství

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 12. dubnu 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 61754-10 ed. 2 (359244) - červen 2006 aktuální vydání

Rozhraní optických konektorů - Část 10: Druh optických konektorů typu Mini-MPO

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61754-10/změna Z1 (359244) - červen 2006

Rozhraní optických konektorů - Část 10: Druh optických konektorů typu Mini-MPO

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61754-5 ed. 2 (359244) - červen 2006 aktuální vydání

Rozhraní optických konektorů - Část 5: Druh optických konektorů typu MT

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61754-5/změna Z1 (359244) - červen 2006

Rozhraní optických konektorů - Část 5: Druh optických konektorů typu MT

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-12/změna Z1 (359251) - červen 2006

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-12: Zkoušky - Nárazy

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (359252) - červen 2006 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-1: Zkoušení a měření - Vizuální kontrola

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-1/změna Z1 (359252) - červen 2006

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-1: Zkoušení a měření - Vizuální kontrola

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61290-1-2 ed. 2 (359271) - červen 2006 aktuální vydání

Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 1-2: Parametry optického výkonu a zisku - Metoda analýzy elektrického spektra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61290-1-2/změna Z1 (359271) - červen 2006

Optické vláknové zesilovače - Základní specifikace - Část 1-2: Zkušební metody pro parametry zisku - Analyzátor elektrického spektra

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61290-1-3/změna Z1 (359271) - červen 2006

Optické vláknové zesilovače - Základní specifikace - Část 1-3: Zkušební metody pro parametry zisku - Měřidlo optického výkonu

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 14255-2 (360036) - červen 2006

Měření a hodnocení osobních dávek při vystavení inkoherentnímu optickému záření - Část 2: Viditelné a infračervené záření vysílané umělými zdroji na pracovní místa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 60335-2-15 ed. 2/změna A1 (361045) - červen 2006

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin

Změna byla zrušena k 12. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-40 ed. 2/Oprava 1 (361045) - červen 2006

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače

20 Kč

ČSN EN 60335-2-8 ed. 2/změna A1 (361045) - červen 2006

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky na holicí strojky, strojky na stříhání vlasů a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 20. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 45510-4-10 (380210) - červen 2006 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-10: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení pro denitrifikaci spalin (De-NOₓ)

340 Kč

ČSN EN 45510-4-7 (380210) - červen 2006 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 7: Zařízení pro manipulaci s popelem

350 Kč

ČSN EN 45510-4-8 (380210) - červen 2006 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-8: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení pro manipulaci s popílkem

350 Kč

ČSN EN 45510-4-9 (380210) - červen 2006 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-9: Pomocná zařízení kotlů - Ofukovače

340 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10296-2 (420101) - červen 2006

Svařované ocelové trubky kruhového průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Korozivzdorné oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.07t

370 Kč

ČSN EN 10297-2 (420258) - červen 2006

Bezešvé ocelové trubky pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Korozivzdorné oceli

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.07t

460 Kč

ČSN EN 15088 (421464) - červen 2006

Hliník a slitiny hliníku - Stavební výrobky pro stavby - Technické dodací předpisy

350 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 16070 (451212) - červen 2006 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Uzamykací plášť a usazovací vsuvky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13503-3 (451402) - červen 2006

Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 3: Zkoušení hustých solných roztoků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 483 (640020) - červen 2006 aktuální vydání

Plasty - Malé nádoby pro kondicionování a zkoušení s využitím vodných roztoků a udržování relativní vlhkosti na konstantní hodnotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13000-1 (643070) - červen 2006 aktuální vydání

Plasty - Polotovary z polytetrafluorethylenu (PTFE) - Část 1: Požadavky a označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13000-2 (643070) - červen 2006 aktuální vydání

Plasty - Polotovary z polytetrafluorethylenu (PTFE) - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 228/změna Z1 (656505) - červen 2006

Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. lednu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 590/změna Z1 (656506) - červen 2006

Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14214/změna Z1 (656507) - červen 2006

Motorová paliva - Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory - Technické požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 65 6508/změna Z2 (656508) - červen 2006

Motorová paliva - Směsné motorové nafty (obsahující MEŘO) - Technické požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. lednu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 65 6511/Oprava 1 (656511) - červen 2006

Kvasný líh denaturovaný, určený k použití do automobilových benzinů - Technické požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 1275 (665022) - červen 2006 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení základního fungicidního účinku nebo účinku proti kvasinkám chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1040 (665201) - červen 2006 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení základního baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1067 (668602) - červen 2006 aktuální vydání

Lepidla - Posouzení a příprava vzorků před zkoušením

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13445-3/Oprava 2 (695245) - červen 2006

Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13445-3/změna A4 (695245) - červen 2006

Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13445-5/Oprava 1 (695245) - červen 2006

Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 13043/změna Z1 (721501) - červen 2006

Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

32 Kč

ČSN EN 13242/změna Z1 (721504) - červen 2006

Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

Změna byla zrušena k 1. září 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 2410 (722410) - červen 2006

Pokyn pro řízení výroby závodu týkající se označování CE návrhových malt pro zdění (systém prokazování shody 2+)

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 12567-2 (730579) - červen 2006

Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Střešní okna a ostatní přečnívající okna

340 Kč

ČSN EN 13084-4 (734220) - červen 2006 aktuální vydání

Volně stojící komíny - Část 4: Zděné vložky - Navrhování a provádění

440 Kč

ČSN 73 6126-2 (736126) - červen 2006

Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 2: Vrstva z vibrovaného štěrku

125 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 12255-16 (756403) - červen 2006

Čistírny odpadních vod - Část 16: Filtrace odpadních vod

230 Kč

ČSN CEN/TR 12566-2 (756404) - červen 2006

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 2: Zemní infiltrační systémy

550 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 14847 (770525) - červen 2006

Aerosolové nádobky - Nádobky z pocínovaného plechu - Rozměry hrdla 25,4 mm

125 Kč

ČSN EN 14849 (770527) - červen 2006

Aerosolové nádobky - Skleněné nádobky - Rozměry krytů ventilu

125 Kč

ČSN EN 14850 (770528) - červen 2006

Aerosolové nádobky - Kovové nádobky s hrdlem 25,4 mm - Měření kontaktní výšky

190 Kč

ČSN EN 14854 (770532) - červen 2006

Aerosolové nádobky - Skleněné nádobky - Rozměry ukončení hrdla

125 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 1103 (800804) - červen 2006 aktuální vydání

Textilie - Oděvní textilie - Podrobný postup pro zjišťování chování při hoření

125 Kč

ČSN EN 986 (804421) - červen 2006 aktuální vydání

Textilní podlahové krytiny - Dlaždice - Zjišťování rozměrových změn a deformace plochy způsobené vlivem různých vlhkostních a tepelných podmínek

125 Kč

ČSN EN 1318 (804424) - červen 2006 aktuální vydání

Textilní podlahové krytiny - Zjišťování účinné tloušťky podkladové vrstvy

190 Kč

ČSN EN 13249/Oprava 1 (806149) - červen 2006

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových povrchů vozovek)

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13250/Oprava 1 (806150) - červen 2006

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě železnic

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13251/Oprava 1 (806151) - červen 2006

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13252/Oprava 1 (806152) - červen 2006

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13253/Oprava 1 (806153) - červen 2006

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití ve vnějších systémech na ochranu proti erozi

Změna byla zrušena k 31. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 352-4/změna A1 (832121) - červen 2006

Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 4: Mušlové chrániče s amplitudově závislým útlumem

125 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 1060-3/změna A1 (852701) - červen 2006

Neinvazivní tonometry - Část 3: Specifické požadavky pro elektromechanické systémy na měření krevního tlaku

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 033 V1.2.1 (875091) - červen 2006

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Technické vlastnosti a metody měření sledovacích lodních přijímačů pro příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořních pásmech MF, MF/HF a VHF

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 017-1 V1.1.1 (875129) - červen 2006 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro službu amplitudově modulovaného (AM) rozhlasového vysílání - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 812-3 V2.3.1 (875301) - červen 2006

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Rozhraní modul identity účastníka - pohyblivé zařízení (SIM-ME) - Část 3: Integrovaný obvod (IC) - Vlastnosti fyzikální, logické a aplikace TSIM

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 459 V1.3.1 (876039) - červen 2006

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze v kmitočtových pásmech 29,5 GHz až 30,0 GHz

550 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN 91 0102 (910102) - červen 2006 aktuální vydání

Nábytek - Povrchová úprava dřevěného nábytku - Technické požadavky

125 Kč

ČSN EN 1143-1/Oprava 1 (916011) - červen 2006

Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14041/Oprava 2 (917883) - červen 2006

Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Podstatné vlastnosti

Změna byla zrušena k 1. září 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 71-11 (943095) - červen 2006

Bezpečnost hraček - Část 11: Organické chemické sloučeniny - Analytické metody

550 Kč

ČSN EN 14916 (944302) - červen 2006

Domácí varné nádobí - Grafické značky (piktogramy)

125 Kč

97 Výměna dat

ČSN ISO 19106/změna Z1 (979825) - červen 2006

Geografická informace - Profily

32 Kč

ČSN ISO 19116/změna Z1 (979835) - červen 2006

Geografická informace - Polohové služby

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 19125-1/změna Z1 (979844) - červen 2006

Geografická informace - Přístup k jednoduchým vzhledům jevů - Část 1: Společná architektura

32 Kč

ČSN ISO 19125-2/změna Z1 (979844) - červen 2006

Geografická informace - Přístup k jednoduchým vzhledům jevů - Část 2: Volba SQL

Změna byla zrušena k 1. květnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN 14822-1 (980015) - červen 2006

Zdravotnická informatika - Informační komponenty pro všeobecný účel - Část 1: Přehled

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14822-2 (980015) - červen 2006

Zdravotnická informatika - Informační komponenty pro všeobecný účel - Část 2: Pro neklinické použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN 14822-3 (980015) - červen 2006

Zdravotnická informatika - Informační komponenty pro všeobecný účel - Část 3: Pro klinické použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč