ČSN ISO 19119 (979838) Zrušená norma

Geografická informace - Služby

ČSN ISO 19119 Geografická informace - Služby
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Předmětem geografické informace jsou vzhledy jevů jako abstrakce jevů reálného světa uvažované se zvláštním zřetelem k jejich poloze vůči zemskému tělesu. Nositelem této informace jsou geografická data, která představují vstup do řešení prostorově orientovaných poznávacích a rozhodovacích úloh. Zprostředkování těchto dat pro uvedené aplikace je předmětem geografických služeb. Vzhledem ke všeobecné náročnosti tvorby a uchovávání geografických dat je žádoucí, aby předmětné služby umožňovaly využít jednou k nějakému účelu vytvořená geografická data v co nejširší míře a co nejefektivněji i k jiným účelům.
Komplex nástrojů sledujících takový cíl je předmětem této ČSN ISO 19119, která je překladem příslušné mezinárodní normy (ISO). Poskytuje normalizované zásady pro vývoj softwaru podporujícího uvažované služby, který uživatelům umožní zpřístupnění potřebných geografických dat z rozmanitých zdrojů a jejich zpracování přes generické rozhraní zpracování dat spojující jinak neslučitelné softwarové prostředky.
V souvislosti s tím daný dokument podrobně pojednává architekturu geografických služeb a analyzuje výpočetní, informační, inženýrský a technologický pohled na otevřené distribuované zpracování dat. V jeho přílohách je ošetřena shoda geografických služeb s touto normou, uvedeny jejich příklady, definován datový sborník metadat geografických služeb a popsáno zobrazení do existujících platforem distribuovaného zpracování dat.

Označení ČSN ISO 19119 (979838)
Katalogové číslo 76025
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 6. 2006
Datum účinnosti 1. 7. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8590963760254
Změny a opravy Z1 11.06t, Amd.1 1.12t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2016
a nahrazena ČSN EN ISO 19119 (979838)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 19 119
  • ČSN ISO 19119:2006
  • ČSN ISO 19 119:2006