Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z října 2004

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
71263

ČSN ISO 10007 (010334) - říjen 2004 aktuální vydání

Systémy managementu jakosti - Směrnice managementu konfigurace

230 Kč vč. DPH
71184

ČSN ISO 10326-2 (011415) - říjen 2004

Vibrace - Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel - Část 2: Aplikace na kolejová vozidla

340 Kč vč. DPH
71331

ČSN ISO 17724 (018012) - říjen 2004

Grafické značky - Slovník

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.13t


360 Kč vč. DPH
71129

ČSN 02 2038 (022038) - říjen 2004 aktuální vydání

Nýty - Technické dodací předpisy

125 Kč vč. DPH
71128

ČSN 02 2801 (022801) - říjen 2004 aktuální vydání

Hřeby a podobné součásti - Technické dodací předpisy

125 Kč vč. DPH
70829

ČSN EN ISO 15465 (028330) - říjen 2004

Kovové hadice s opletením z pásu a koncovkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
71466

ČSN ISO 4525 (038531) - říjen 2004 aktuální vydání

Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky nikl-chrom na plastech

230 Kč vč. DPH
70465

ČSN EN 246 (137270) - říjen 2004 aktuální vydání

Zdravotnětechnické armatury - Všeobecné podmínky pro usměrňovače proudu

230 Kč vč. DPH
70847

ČSN 22 4805 (224805) - říjen 2004 aktuální vydání

Lešticí plstěné kotouče - Specifikace

125 Kč vč. DPH
70731

ČSN ISO 6011 (277511) - říjen 2004

Stroje pro zemní práce - Optické sdělovače provozu stroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
70737

ČSN ISO 12510 (277810) - říjen 2004

Stroje pro zemní práce - Provoz a údržba - Pokyny pro udržovatelnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
70734

ČSN ISO 17063 (278151) - říjen 2004

Stroje pro zemní práce - Brzdové soustavy strojů řízených pěší obsluhou - Požadavky na provedení a zkušební postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
71269

ČSN EN ISO 15748-1 (325532) - říjen 2004 aktuální vydání

Lodě a lodní technika - Dodávka pitné vody pro lodě a plovoucí zařízení - Část 1: Navrhování a konstrukce

350 Kč vč. DPH
71373

ČSN EN 61000-4-7 ed. 2/Oprava 1 (333432) - říjen 2004

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-7: Zkušební a měřicí technika - Všeobecná směrnice o měření a měřicích přístrojích harmonických a meziharmonických pro rozvodné sítě a zařízení připojovaná do nich

20 Kč vč. DPH
71351

ČSN EN 50107-1/změna A1 (341370) - říjen 2004

Zařízení a instalace se svíticími trubicemi pracujícími s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV - Část 1: Všeobecné požadavky

65 Kč vč. DPH
71364

ČSN EN 61086-1 ed. 2 (346512) - říjen 2004 aktuální vydání

Povlaky pro osazené desky s plošnými spoji (konformní povlaky) - Část 1: Definice, klasifikace a všeobecné požadavky

125 Kč vč. DPH
71367

ČSN EN 61086-1/změna Z1 (346512) - říjen 2004

Specifikace povlaků pro osazené desky s plošnými spoji (konformní povlaky). Část 1: Definice, klasifikace a všeobecné požadavky (IEC 1086-1:1992)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71377

ČSN EN 61086-2 ed. 2 (346512) - říjen 2004 aktuální vydání

Povlaky pro osazené desky s plošnými spoji (konformní povlaky) - Část 2: Metody zkoušek

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.05t


360 Kč vč. DPH
71380

ČSN EN 61086-2/změna Z1 (346512) - říjen 2004

Specifikace povlaků pro osazené desky s plošnými spoji (konformní povlaky). Část 2: Zkušební metody (IEC 1086-2:1992)

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71363

ČSN EN 61086-3-1 ed. 2 (346512) - říjen 2004 aktuální vydání

Povlaky pro osazené desky s plošnými spoji (konformní povlaky) - Část 3-1: Specifikace jednotlivých materiálů - Povlaky pro všeobecné použití (třída 1), vysokou spolehlivost (třída 2) a pro letectví a kosmonautiku (třída 3)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
71368

ČSN EN 61086-3-1/změna Z1 (346512) - říjen 2004

Povlaky pro osazené desky s plošnými spoji (konformními povlaky). Část 3: Specifikace pro jednotlivé materiály. List 1: Povlaky pro všeobecné použití (třída I) a pro vysokou spolehlivost (třída II)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71291

ČSN IEC 264-2-2/změna Z2 (347386) - říjen 2004

Balení vodičů pro vinutí. Část 2-2: Cívky s válcovým bubnem. Oddíl druhý: Specifikace vratných cívek z termoplastického materiálu

65 Kč vč. DPH
71290

ČSN IEC 264-2-3/změna Z2 (347388) - říjen 2004

Balení vodičů pro vinutí. Část 2-3: Cívky s válcovým bubnem. Oddíl třetí: Specifikace cívek z termoplastického materiálu

65 Kč vč. DPH
71292

ČSN IEC 264-3-3/změna Z2 (347392) - říjen 2004

Balení vodičů pro vinutí. Část 3-3: Cívky s kuželovým bubnem. Oddíl třetí: Specifikace nevratných cívek z termoplastického materiálu

65 Kč vč. DPH
70712

ČSN EN 60947-5-4 ed. 2 (354101) - říjen 2004 aktuální vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-4: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Metody odhadu technických parametrů slaboproudých kontaktů - Zvláštní zkoušky

340 Kč vč. DPH
70773

ČSN EN 60947-5-4/změna Z1 (354101) - říjen 2004

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Oddíl 4: Metody pro odhad vlastností slaboproudých kontaktů - Zvláštní zkoušky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71178

ČSN EN 61076-3-103 (354621) - říjen 2004

Konektory pro elektronická zařízení - Část 3-103: Obdélníkové konektory - Dílčí specifikace pro jednořadé konektory s nevýměnnými kontakty s roztečí 1,25 mm, pro připojení plochých kabelů užívaných pro rychlý sériový přenos dat (HSSDC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
71212

ČSN IEC 61468 (356662) - říjen 2004

Jaderné elektrárny - Instrumentace aktivní zóny - Charakteristiky a zkušební metody samonapájecích detektorů neutronů

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.04t


580 Kč vč. DPH
71213

ČSN IEC 61468/změna A1 (356662) - říjen 2004

Jaderné elektrárny - Instrumentace aktivní zóny - Charakteristiky a zkušební metody samonapájecích detektorů neutronů

230 Kč vč. DPH
71307

ČSN IEC 61888 (356663) - říjen 2004

Jaderné elektrárny - Instrumentace důležitá pro bezpečnost - Stanovení a udržování nastavených spouštěcích úrovní

230 Kč vč. DPH
71361

ČSN EN 60929/změna Z1 (360596) - říjen 2004

Elektronické předřadníky na střídavé napětí k zářivkám pro všeobecné osvětlování. Výkonnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71439

ČSN EN 60335-2-23 ed. 2/Oprava 1 (361045) - říjen 2004

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-23: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů

20 Kč vč. DPH
71440

ČSN EN 60335-2-66 ed. 2/Oprava 1 (361045) - říjen 2004

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-66: Zvláštní požadavky na ohřívače pro vodní matrace

20 Kč vč. DPH
71167

ČSN EN 61920 ed. 2 (368013) - říjen 2004 aktuální vydání

Přenos infračerveného signálu vzduchem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
71217

ČSN EN 61920/změna Z1 (368013) - říjen 2004

Infračervené systémy přenosu - Přenos vzduchem

Změna byla zrušena k 1. březnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71218

ČSN EN 60268-4/změna Z1 (368305) - říjen 2004

Elektroakustická zařízení - Část 4: Mikrofony

Změna byla zrušena k 1. březnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71169

ČSN EN 62330-1 (368564) - říjen 2004

Kazetové videomagnetofony pro digitální záznam v šikmých stopách na pásek 12,65 mm (0,5 in) - Formát HD-D5 - Část 1: Specifikace záznamu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
71170

ČSN EN 62330-2 (368564) - říjen 2004

Kazetové videomagnetofony pro digitální záznam v šikmých stopách na pásek 12,65 mm (0,5 in) - Formát HD-D5 - Část 2: Formát komprese

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
71171

ČSN EN 62330-3 (368564) - říjen 2004

Kazetové videomagnetofony pro digitální záznam v šikmých stopách na pásek 12,65 mm (0,5 in) - Formát HD-D5 - Část 3: Formát datového toku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
71168

ČSN EN 62286 (368631) - říjen 2004

Rozhraní pro výrobky spotřební elektroniky a sítě pro servisní diagnostiku - Použití pro IEEE 1394

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
71454

ČSN EN 60950-1/změna A11 (369060) - říjen 2004

Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70948

ČSN EN 50086-1/změna Z1 (370000) - říjen 2004

Trubkové systémy pro elektrické instalace. Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70949

ČSN EN 50086-2-1/změna Z1 (370000) - říjen 2004

Trubkové systémy pro elektrické instalace. Část 2-2: Zvláštní požadavky na tuhé trubkové systémy

Změna byla zrušena k 30. červnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70950

ČSN EN 50086-2-2/změna Z1 (370000) - říjen 2004

Trubkové systémy pro elektrické instalace. Část 2-2: Zvláštní požadavky na ohebné trubkové systémy

Změna byla zrušena k 30. červnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70951

ČSN EN 50086-2-3/změna Z1 (370000) - říjen 2004

Trubkové systémy pro elektrické instalace. Část 2-3: Zvláštní požadavky na pružné trubkové systémy

Změna byla zrušena k 30. červnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70861

ČSN EN 61386-21 (370000) - říjen 2004

Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 21: Zvláštní požadavky - Tuhé trubkové systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 11.11t


295 Kč vč. DPH
70862

ČSN EN 61386-22 (370000) - říjen 2004

Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 22: Zvláštní požadavky - Ohebné trubkové systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 11.11t


295 Kč vč. DPH
70863

ČSN EN 61386-23 (370000) - říjen 2004

Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 23: Zvláštní požadavky - Pružné trubkové systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 11.11t


295 Kč vč. DPH
71219

ČSN 38 9160/změna Z1 (389160) - říjen 2004

Pojízdné hasicí přístroje CO₂

Změna byla zrušena k 1. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71185

ČSN EN 12259-1 +A1/změna A2 (389210) - říjen 2004

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 1: Sprinklery

125 Kč vč. DPH
71504

ČSN ISO 9556/změna Z1 (420542) - říjen 2004

Ocel a železo. Stanovení celkového obsahu uhlíku. Metoda infračervené absorpce po spálení v indukční peci

32 Kč vč. DPH
71474

ČSN EN 601 (421432) - říjen 2004 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Odlitky - Chemické složení odlitků určených pro styk s potravinami

125 Kč vč. DPH
71475

ČSN EN 602 (424492) - říjen 2004 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Tvářené výrobky - Chemické složení polotovarů určených k výrobě předmětů pro styk s potravinami

125 Kč vč. DPH
71247

ČSN ISO 15152 (569516) - říjen 2004

Tabák - Stanovení celkového obsahu alkaloidů jako nikotinu - Kontinuální průtoková analytická metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 9.13t


295 Kč vč. DPH
71246

ČSN ISO 15153 (569517) - říjen 2004

Tabák - Stanovení obsahu redukujících látek - Kontinuální průtoková analytická metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 9.13t


255 Kč vč. DPH
71245

ČSN ISO 15154 (569518) - říjen 2004

Tabák - Stanovení obsahu redukujících cukrů - Kontinuální průtoková analytická metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 9.13t


255 Kč vč. DPH
71244

ČSN ISO 15517 (569519) - říjen 2004

Tabák - Stanovení obsahu dusičnanů - Kontinuální průtoková analytická metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 9.13t


255 Kč vč. DPH
71335

ČSN EN 14104 (588811) - říjen 2004 aktuální vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení čísla kyselosti

190 Kč vč. DPH
71337

ČSN EN 14106 (588813) - říjen 2004 aktuální vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu volného glycerolu

190 Kč vč. DPH
71281

ČSN EN ISO 295 (640203) - říjen 2004

Plasty - Příprava zkušebních těles z reaktoplastů lisováním

230 Kč vč. DPH
70831

ČSN EN 14331 (656139) - říjen 2004

Kapalné ropné výrobky - Charakterizace a oddělení methylesterů mastných kyselin (FAME) ze středních destilátů - Metoda kapalinové chromatografie (LC) / plynové chromatografie (GC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
70827

ČSN EN ISO 4090 (666623) - říjen 2004

Fotografie - Medicinální radiografické kazety / zesilující fólie / filmy a filmy pro hardcopy systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
71280

ČSN EN ISO 15605 (668601) - říjen 2004

Lepidla - Vzorkování

230 Kč vč. DPH
71208

ČSN EN 14469-2 (670556) - říjen 2004

Pigmenty a plniva - Hodnocení barviv v měkčeném polyvinylchloridu (PVC-P) - Část 2: Příprava zkušebních vzorků

125 Kč vč. DPH
71207

ČSN EN 14469-3 (670556) - říjen 2004

Pigmenty a plniva - Hodnocení barviv v měkčeném polyvinylchloridu (PVC-P) - Část 3: Stanovení relativní barevné intenzity bílých pigmentů

125 Kč vč. DPH
71209

ČSN EN 14469-4 (670556) - říjen 2004

Pigmenty a plniva - Hodnocení barviv v měkčeném polyvinylchloridu (PVC-P) - Část 4: Stanovení krvácení barviv

125 Kč vč. DPH
70922

ČSN EN 12012-2/změna A1 (691602) - říjen 2004

Stroje na zpracování pryže a plastů - Rozmělňovací stroje - Část 2: Bezpečnostní požadavky na stroje pro přípravu granulátu z pásů

Změna byla zrušena k 1. červenci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71338

ČSN EN 13530-2/změna A1 (697230) - říjen 2004

Kryogenické nádoby - Velké přepravní vakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení

65 Kč vč. DPH
70224

ČSN EN 933-3/změna A1 (721172) - říjen 2004

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení tvaru zrn - Index plochosti

Změna byla zrušena k 1. červenci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70225

ČSN EN 1097-1/změna A1 (721175) - říjen 2004

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70223

ČSN EN 932-3/změna A1 (721186) - říjen 2004

Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a názvosloví pro jednoduchý petrografický popis

65 Kč vč. DPH
71347

ČSN EN 197-1/změna A1 (722101) - říjen 2004

Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití

Změna byla zrušena k 1. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71243

ČSN 73 0842/změna Z1 (730842) - říjen 2004

Požární bezpečnost staveb. Objekty pro zemědělskou výrobu

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71362

ČSN EN 1008/Oprava 1 (732028) - říjen 2004

Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu

20 Kč vč. DPH
71329

ČSN 73 6221/změna Z1 (736221) - říjen 2004

Prohlídky mostů pozemních komunikací

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
70587

ČSN EN 1337-10 (736270) - říjen 2004 aktuální vydání

Stavební ložiska - Část 10: Prohlídka a údržba

230 Kč vč. DPH
71448

ČSN EN 12811-2 (738123) - říjen 2004

Dočasné stavební konstrukce - Část 2: Informace o materiálech

230 Kč vč. DPH
71138

ČSN EN 974 (755854) - říjen 2004 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina fosforečná

340 Kč vč. DPH
69549

ČSN 75 6909 (756909) - říjen 2004 aktuální vydání

Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

230 Kč vč. DPH
71300

ČSN ISO 5667-18/Oprava 1 (757051) - říjen 2004

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 18: Pokyny pro odběr vzorků podzemních vod na znečištěných místech

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
71284

ČSN EN ISO 16264 (757482) - říjen 2004

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných křemičitanů průtokovou analýzou (FIA a CFA) a fotometrickou detekcí

230 Kč vč. DPH
71275

ČSN EN 14477 (770305) - říjen 2004

Obaly - Flexibilní obalové materiály - Stanovení odolnosti proti průrazu - Zkušební metody

190 Kč vč. DPH
71325

ČSN EN ISO 105-B06 (800172) - říjen 2004

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B06: Stálobarevnost a stárnutí na umělém světle při vysoké teplotě: zkouška s xenonovou výbojkou

230 Kč vč. DPH
71287

ČSN EN ISO 6940 (800805) - říjen 2004 aktuální vydání

Textilie - Hořlavost - Zjišťování snadnosti zapálení svisle umístěných zkušebních vzorků

230 Kč vč. DPH
71285

ČSN EN 14414 (806168) - říjen 2004

Geosyntetika - Výběrová metoda zkoušení pro zjišťování chemické odolnosti pro aplikaci na skládkách

230 Kč vč. DPH
71286

ČSN EN 14415 (806169) - říjen 2004

Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti vyluhování

190 Kč vč. DPH
71274

ČSN EN ISO 15831 (832741) - říjen 2004

Oděvy - Fyziologické účinky - Měření tepelné izolace pomocí tepelné figuríny

230 Kč vč. DPH
71273

ČSN EN 1149-3 (832845) - říjen 2004

Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 3: Metody zkoušení pro měření snížení náboje

230 Kč vč. DPH
71140

ČSN EN 14530 (833623) - říjen 2004

Ovzduší na pracovišti - Stanovení tuhých částic emitovaných dieselovými motory - Všeobecné požadavky

230 Kč vč. DPH
71093

ČSN EN 14385 (834761) - říjen 2004

Kvalita ovzduší - Stacionární zdroje emisí - Stanovení celkových emisí As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl a V

350 Kč vč. DPH
71260

ČSN ETSI EN 301 908-6 V2.2.1 (875111) - říjen 2004 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 6: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (UE)

440 Kč vč. DPH