Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z února 2001

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
61045

ČSN ISO 843 (010145) - únor 2001

Informace a dokumentace - Konverze řeckých znaků do latinky

230 Kč vč. DPH
61046

ČSN ISO 214 (010148) - únor 2001

Dokumentace - Abstrakty pro publikace a dokumentaci

230 Kč vč. DPH
61043

ČSN ISO 11798 (010170) - únor 2001

Informace a dokumentace - Stálost a trvanlivost psaní, tisku a kopírování na papír - Požadavky a metody zkoušení

230 Kč vč. DPH
61092

ČSN EN ISO 3098-2 (013115) - únor 2001

Technická dokumentace - Písmo - Část 2: Latinská abeceda, číslice a značky

190 Kč vč. DPH
61093

ČSN EN ISO 3098-3 (013115) - únor 2001

Technická dokumentace - Písmo - Část 3: Řecká abeceda

190 Kč vč. DPH
61094

ČSN EN ISO 3098-4 (013115) - únor 2001

Technická dokumentace - Písmo - Část 4: Diakritická znaménka a zvláštní znaky latinské abecedy

190 Kč vč. DPH
61091

ČSN EN ISO 3098-6 (013115) - únor 2001

Technická dokumentace - Písmo - Část 6: Cyrilice

190 Kč vč. DPH
60113

ČSN EN 12544-1 (015014) - únor 2001

Nedestruktivní zkoušení - Měření a hodnocení napětí na rentgence - Část 1: Metoda děličem napětí

125 Kč vč. DPH
60114

ČSN EN 12544-2 (015014) - únor 2001

Nedestruktivní zkoušení - Měření a hodnocení napětí na rentgence - Část 2: Kontrola stálosti metodou tlustého filtru

190 Kč vč. DPH
60115

ČSN EN 12544-3 (015014) - únor 2001

Nedestruktivní zkoušení - Měření a hodnocení napětí na rentgence - Část 3: Spektrometrická metoda

190 Kč vč. DPH
60962

ČSN EN ISO 9606-3/Oprava 1 (050713) - únor 2001

Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 3: Měď a slitiny mědi

20 Kč vč. DPH
60963

ČSN EN ISO 9606-4/Oprava 1 (050714) - únor 2001

Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 4: Nikl a slitiny niklu

20 Kč vč. DPH
60134

ČSN EN 1488 (135801) - únor 2001

Armatury budov - Expansní skupiny armatur - Zkoušky a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
60132

ČSN EN 1489 (135802) - únor 2001

Armatury budov - Pojistné ventily - Zkoušky a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
60130

ČSN EN 1491 (135804) - únor 2001

Armatury budov - Expansní ventily - Zkoušky a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
61065

ČSN EN 1213 (135820) - únor 2001

Armatury budov - Uzavírací ventily ze slitin mědi pro rozvody pitné vody v budovách - Zkoušky a požadavky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

340 Kč vč. DPH
61199

ČSN 26 8805/Oprava 1 (268805) - únor 2001

Manipulační vozíky s vlastním pohonem - Provoz, údržba, opravy a technické kontroly

20 Kč vč. DPH
61188

ČSN EN 840-6/změna A1 (269381) - únor 2001

Pojízdné kontejnery na odpady - Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
60128

ČSN EN ISO 5778 (322440) - únor 2001

Lodě a lodní technika - Malé vodotěsné ocelové poklopy průlezů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
60301

ČSN IEC 50(801) (330050) - únor 2001 aktuální vydání

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 801: Akustika a elektroakustika

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.19t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 815 Kč vč. DPH
61243

ČSN EN 50021/Oprava 1 (330378) - únor 2001

Nevýbušná elektrická zařízení - Typ ochrany "n"

Změna byla zrušena k 1. červenci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
57050

ČSN 33 2000-5-537 (332000) - únor 2001

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.17t


Norma bude zrušena k 11. listopadu 2019 (zobrazit náhrady).

157 Kč vč. DPH
61265

ČSN EN 50281-1-2/Oprava 1 (332330) - únor 2001

Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 1-2: Elektrická zařízení chráněná krytem - Výběr, instalace a údržba

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
60641

ČSN EN 61334-4-32 (334740) - únor 2001 aktuální vydání

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4: Protokoly dálkového přenosu dat - Oddíl 32: Vrstva datového spoje - Řízení logického spoje (LLC)

350 Kč vč. DPH
59962

ČSN EN 61334-4-41 (334740) - únor 2001 aktuální vydání

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4: Protokoly dálkového přenosu dat - Oddíl 41: Aplikační protokoly - Specifikace zpráv pro distribuční síť

590 Kč vč. DPH
60473

ČSN EN 61334-4-42 (334740) - únor 2001 aktuální vydání

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 4: Protokoly dálkového přenosu dat - Oddíl 42: Aplikační protokoly - Aplikační vrstva

440 Kč vč. DPH
60640

ČSN EN 60519-4/změna A1 (335002) - únor 2001

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
60914

ČSN EN 60672-2 (346301) - únor 2001

Keramické a skleněné izolační materiály - Část 2: Zkušební metody

440 Kč vč. DPH
60821

ČSN EN 60317-27/změna A1 (347307) - únor 2001

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 27: Měděný vodič pravoúhlého průřezu s papírovým ovinutím

Změna byla zrušena k 14. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
60823

ČSN EN 60317-35/změna A2 (347307) - únor 2001

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 35: Měděný vodič kruhového průřezu, pájitelný, lakovaný polyuretanem, třída 155, s lepicí vrstvou

Změna byla zrušena k 18. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
60822

ČSN EN 60317-36/změna A2 (347307) - únor 2001

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 36: Měděný vodič kruhového průřezu, pájitelný, lakovaný polyesterimidem, třída 180, s lepicí vrstvou

Změna byla zrušena k 18. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
60824

ČSN EN 60317-37/změna A2 (347307) - únor 2001

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 37: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180, s lepicí vrstvou

Změna byla zrušena k 18. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
60826

ČSN EN 60317-38/změna A2 (347307) - únor 2001

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 38: Měděný vodič kruhového průřezu, s vrchním polyesterovým nebo polyesterimidovým povlakem, lakovaný polyamid-imidem, třída 200, s lepicí vrstvou

Změna byla zrušena k 18. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
60820

ČSN IEC 317-23/změna Z3 (347307) - únor 2001

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 23: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180

Změna byla zrušena k 14. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
61087

ČSN 34 7614-5I (347614) - únor 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 5: Kabely s nosným lanem a izolací PE (svazkové žíly) - Oddíl 5I: Svazkové žíly pro venkovní přípojku (typ 5I-1)

190 Kč vč. DPH
61088

ČSN 34 7614-6B (347614) - únor 2001

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U₀/U (Uₘ): 0,6/1 (1,2) kV - Část 6: Kabely s nosným lanem a izolací XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 6B: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení (typ 6B-1)

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.02t


420 Kč vč. DPH
60566

ČSN IEC 1109/změna A1 (348120) - únor 2001

Kompozitní izolátory pro venkovní vedení střídavého napětí se jmenovitým napětím nad 1000 V. Definice, zkušební metody a přejímací kritéria

Změna byla zrušena k 1. září 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
60676

ČSN EN 60660 (348122) - únor 2001

Izolátory - Zkoušky vnitřních podpěrných izolátorů z organických materiálů pro sítě se jmenovitým napětím vyšším než 1 kV do, ale ne včetně 300 kV

340 Kč vč. DPH
60952

ČSN EN 60439-2/změna Z1 (357107) - únor 2001

Rozváděče nn. Část 2: Zvláštní požadavky na přípojnicový rozvod

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
60761

ČSN IEC 1739 (358798) - únor 2001

Integrované obvody - Postupy pro schválení výrobní linky a management jakosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
61165

ČSN EN 61300-3-36 (359252) - únor 2001

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-36: Zkoušení a měření - Metody měření vnitřních a vnějších průměrů ferulí optických konektorů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
60471

ČSN EN 61230/změna A11 (359722) - únor 2001

Práce pod napětím - Přenosné uzemňovací nebo uzemňovací a zkratovací soupravy

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
60515

ČSN EN 61243-2/změna A1 (359724) - únor 2001

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 2: Odporového typu pro použití při střídavém napětí od 1 kV do 36 kV

125 Kč vč. DPH
60105

ČSN EN 50321 (359725) - únor 2001

Elektricky izolační obuv pro práci v instalacích nízkého napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.18t


Norma bude zrušena k 12. lednu 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč vč. DPH
61206

ČSN EN 60335-2-15/změna Z1 (361040) - únor 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky pro spotřebiče pro ohřev tekutin

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
61015

ČSN EN 60335-2-40/změna Z1 (361040) - únor 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
61021

ČSN EN 60335-2-61/změna Z1 (361040) - únor 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na akumulační topidla pro vytápění místností

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
61022

ČSN EN 60335-2-85/změna A1 (361040) - únor 2001

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-85: Zvláštní požadavky na napařovače látek

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
61014

ČSN EN 60311/změna A2 (361060) - únor 2001

Elektrické žehličky pro domácnost a podobné použití - Metody měření funkce

Změna byla zrušena k 1. červenci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
61062

ČSN IEC 977/změna Z1 (364763) - únor 2001

Zdravotnické elektrické přístroje - Lékařské urychlovače elektronů pracující v rozsahu 1 MeV až 50 MeV - Směrnice pro funkční charakteristiky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
60753

ČSN ISO/IEC 15411 (369840) - únor 2001

Informační technologie - Segmentovaná uspořádání klávesnice

230 Kč vč. DPH
60754

ČSN ISO/IEC 15412 (369841) - únor 2001

Informační technologie - Uspořádání klávesnic přenosných počítačů

190 Kč vč. DPH
61221

ČSN EN 50054/změna Z1 (378320) - únor 2001

Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů - Všeobecné požadavky a metody zkoušek

Změna byla zrušena k 30. červnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
61222

ČSN EN 50055/změna Z1 (378320) - únor 2001

Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů - Požadavky na provedení zařízení skupiny I s rozsahem do 5 % (V/V) metanu ve vzduchu

Změna byla zrušena k 30. červnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
58607

ČSN EN 10274 (420384) - únor 2001

Kovové materiály - Zkouška padajícím závažím

230 Kč vč. DPH
57827

ČSN ISO 616 (441348) - únor 2001

Koks - Stanovení indexů pádové zkoušky

125 Kč vč. DPH
58626

ČSN EN 709/změna A1 (470619) - únor 2001

Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené malotraktory s nesenými rotačními kypřiči, motorové okopávačky, motorové okopávačky s hnacím kolem (koly) - Bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
61185

ČSN 48 1211/změna Z1 (481211) - únor 2001

Lesní semenářství - Sběr, jakost a zkoušky jakosti plodů a semen lesních dřevin

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
61041

ČSN 50 6406 (506406) - únor 2001

Obálky a velké tašky

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.07t


570 Kč vč. DPH
61184

ČSN 56 8197 (568197) - únor 2001

Sušené fíky

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.05t


222 Kč vč. DPH
60722

ČSN 56 8198 (568198) - únor 2001

Sušené meruňky

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.05t


222 Kč vč. DPH
61008

ČSN EN 772-15 (722635) - únor 2001

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 15: Stanovení propustnosti vodních par pórobetonovými tvárnicemi

125 Kč vč. DPH
61004

ČSN EN 772-19 (722635) - únor 2001

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 19: Stanovení vlhkostní roztažnosti velkých podélně děrovaných pálených zdicích prvků

190 Kč vč. DPH
61005

ČSN EN 772-20 (722635) - únor 2001

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 20: Stanovení rovinnosti lícových ploch betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.05t


190 Kč vč. DPH
60746

ČSN EN 846-10 (722711) - únor 2001

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 10: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení konzolek

190 Kč vč. DPH
60743

ČSN EN 846-11 (722711) - únor 2001

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 11: Stanovení rozměrů a prohnutí překladů

190 Kč vč. DPH
60742

ČSN EN 846-2 (722711) - únor 2001

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Stanovení soudržnosti předem zhotovené výztuže do ložných spár

190 Kč vč. DPH
60749

ČSN EN 846-3 (722711) - únor 2001

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Stanovení únosnosti ve smyku svarových spojů předem zhotovené výztuže do ložných spár

190 Kč vč. DPH
60744

ČSN EN 846-8 (722711) - únor 2001

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 8: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení třmenů stropnic

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.06t


255 Kč vč. DPH
61166

ČSN EN 12390-4 (731302) - únor 2001

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 4: Pevnost v tlaku - Požadavky na zkušební lisy

230 Kč vč. DPH
61217

ČSN 73 6056/změna Z1 (736056) - únor 2001

Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
61218

ČSN 73 6057/změna Z1 (736057) - únor 2001

Jednotlivé a řadové garáže. Základní ustanovení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
61216

ČSN 73 6058/změna Z3 (736058) - únor 2001

Hromadné garáže. Základní ustanovení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
60686

ČSN EN 13527 (746014) - únor 2001

Doplňky - okenice a clony - Měření ovládací síly - Zkušební metody

230 Kč vč. DPH
61149

ČSN 74 6501/změna Z4 (746501) - únor 2001

Ocelové zárubně. Společná ustanovení

32 Kč vč. DPH
60681

ČSN EN 12433-1 (747014) - únor 2001

Vrata - Terminologie - Část 1: Typy vrat

230 Kč vč. DPH
60682

ČSN EN 12433-2 (747014) - únor 2001

Vrata - Terminologie - Část 2: Části vrat

230 Kč vč. DPH
61052

ČSN EN 12046-2 (747015) - únor 2001

Ovládací síly - Zkušební metoda - Část 2: Dveře

190 Kč vč. DPH
60210

ČSN EN 12889 (756115) - únor 2001

Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

340 Kč vč. DPH
61059

ČSN EN ISO 13937-1 (800829) - únor 2001

Textilie - Vlastnosti plošných textilií při dotržení - Část 1: Zjišťování síly při dotržení pomocí balistického kyvadla (Elmendorf)

230 Kč vč. DPH
61060

ČSN EN ISO 13937-2 (800829) - únor 2001

Textilie - Vlastnosti plošných textilií při dotržení - Část 2: Zjišťování síly při dotržení u zkušebních vzorků ve tvaru ramen (metoda s jedním nastřižením)

230 Kč vč. DPH
61061

ČSN EN ISO 13937-3 (800829) - únor 2001

Textilie - Vlastnosti plošných textilií při dotržení - Část 3: Zjišťování síly při dotržení u zkušebních vzorků ve tvaru křídel (metoda s jedním nastřižením)

230 Kč vč. DPH
61058

ČSN EN ISO 13937-4 (800829) - únor 2001

Textilie - Vlastnosti plošných textilií při dotržení - Část 4: Zjišťování síly při dotržení u zkušebních vzorků ve tvaru jazýčku (metoda s dvojím nastřižením)

230 Kč vč. DPH
61035

ČSN EN 13091 (831037) - únor 2001

Biotechnologie - Kritéria účinnosti filtračních prvků a filtračních zařízení

230 Kč vč. DPH
61037

ČSN EN 13092 (831038) - únor 2001

Biotechnologie - Zařízení - Směrnice pro odběr vzorků a inokulační postupy

230 Kč vč. DPH
61036

ČSN EN 13095 (831039) - únor 2001

Biotechnologie - Kritéria účinnosti systémů na odstraňování odpadních plynů

230 Kč vč. DPH
60125

ČSN EN ISO 15087-2 (856065) - únor 2001

Stomatologické extrakční páky - Část 2: Páky Warwick James

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
60124

ČSN EN ISO 15087-3 (856065) - únor 2001

Stomatologické extrakční páky - Část 3: Páky Cryer

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
60133

ČSN EN ISO 15087-4 (856065) - únor 2001

Stomatologické extrakční páky - Část 4: Páky Coupland

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
60126

ČSN EN ISO 15087-5 (856065) - únor 2001

Stomatologické extrakční páky - Část 5: Páky Bein

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
60127

ČSN EN ISO 15087-6 (856065) - únor 2001

Stomatologické extrakční páky - Část 6: Páky Flohr

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
61212

ČSN EN 12286/změna A1 (857012) - únor 2001

Zdravotnické prostředky pro diagnostiku in vitro - Měření veličin ve vzorcích biologického původu - Prezentace referenčních měřicích postupů

Změna byla zrušena k 1. lednu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
60282

ČSN ETSI EN 301 692 V2.0.2 (872780) - únor 2001

Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Souhrn vlastností 1 (FP1) fáze 2+ - Data v komutovaném okruhu - Popis služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60291

ČSN ETSI EN 300 299 V1.3.2 (873560) - únor 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Přístup uživatelské sítě při použití buněk pro 155 520 kbit/s a 622 080 kbit/s - Rozhraní ve fyzické vrstvě pro aplikace B-ISDN

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60262

ČSN ETSI EN 300 676 V1.2.1 (875068) - únor 2001

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - VHF pozemní ruční, pohyblivé a pevné rádiové vysílače, přijímače a sestavy přijímač/vysílač pro VHF leteckou navigační pohyblivou službu, používající amplitudovou modulaci - Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
61076

ČSN ETS 300 719-1 (875073) - únor 2001 aktuální vydání

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Služba soukromého velkoplošného pagingu - Část 1: Technické vlastnosti systémů soukromého velkoplošného pagingu

550 Kč vč. DPH
60298

ČSN ETSI EN 301 435-1 V1.1.1 (875303) - únor 2001

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Požadavky na připojení pro koncové zařízení TETRA - Část 1: Občanský přístup

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60253

ČSN ETSI EN 300 138-4 V1.4.3 (877030) - únor 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60287

ČSN ETSI EN 300 141-4 V1.3.3 (877032) - únor 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přidržení spojení (HOLD) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60254

ČSN ETSI EN 300 182-3 V1.3.2 (877035) - únor 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60255

ČSN ETSI EN 300 182-4 V1.3.3 (877035) - únor 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Oznamování poplatků (AOC) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60256

ČSN ETSI EN 300 185-4 V1.3.3 (877037) - únor 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60257

ČSN ETSI EN 300 188-4 V1.3.3 (877039) - únor 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Třístranná doplňková služba (3PTY) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60260

ČSN ETSI EN 300 267-1 V1.3.2 (877044) - únor 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Telekomunikační služby telefonie 7 kHz, videotelefonie, audiografická konference a videokonference - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60261

ČSN ETSI EN 300 267-2 V1.3.2 (877044) - únor 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Telekomunikační služby telefonie 7 kHz, videotelefonie, audiografická konference a videokonference - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60292

ČSN ETSI EN 300 324-8 V2.1.1 (877045) - únor 2001

Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 8: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implemetaci protokolu pro testování (PIXIT) spojové vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60258

ČSN ETSI EN 300 195-3 V1.3.3 (877069) - únor 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60259

ČSN ETSI EN 300 195-5 V1.3.3 (877069) - únor 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Interakce doplňkových služeb - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60288

ČSN ETSI EN 300 286-4 V1.3.3 (877094) - únor 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60289

ČSN ETSI EN 300 286-5 V1.3.6 (877094) - únor 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60290

ČSN ETSI EN 300 286-6 V1.3.3 (877094) - únor 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60270

ČSN ETSI EN 301 005-3 V1.1.2 (877127) - únor 2001

Rozhraní V v digitálním uzlu služby (SN) - Rozhraní v referenčním bodě VB5.1 pro podporu širokopásmových nebo kombinovaných úzkopásmových a širokopásmových přístupových sítí (AN) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60271

ČSN ETSI EN 301 005-4 V1.1.2 (877127) - únor 2001

Rozhraní V v digitálním uzlu služby (SN) - Rozhraní v referenčním bodě VB5.1 pro podporu širokopásmových nebo kombinovaných úzkopásmových a širokopásmových přístupových sítí (AN) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60272

ČSN ETSI EN 301 065-4 V1.1.3 (877144) - únor 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60266

ČSN ETSI EN 301 002-3 V1.1.4 (877145) - únor 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Procedury bezpečnostních nástrojů (SET) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60267

ČSN ETSI EN 301 002-4 V1.1.3 (877145) - únor 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Procedury bezpečnostních nástrojů (SET) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60268

ČSN ETSI EN 301 002-5 V1.1.4 (877145) - únor 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Procedury bezpečnostních nástrojů (SET) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60269

ČSN ETSI EN 301 002-6 V1.1.3 (877145) - únor 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Procedury bezpečnostních nástrojů (SET) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60273

ČSN ETSI EN 301 068-2 V1.1.3 (877147) - únor 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60274

ČSN ETSI EN 301 068-3 V1.1.2 (877147) - únor 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60275

ČSN ETSI EN 301 068-5 V1.1.2 (877147) - únor 2001

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Přenosová schopnost ATM a indikace provozních parametrů - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60276

ČSN ETSI EN 301 140-3-1 V1.1.3 (877152) - únor 2001

Inteligentní síť (IN) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Soubor 2 (CS2) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro funkci spojování služeb (SSF) - Podčást 1: Základní možnosti souboru CS-1 včetně doplňků CS-2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60277

ČSN ETSI EN 301 140-3-2 V1.1.3 (877152) - únor 2001

Inteligentní síť (IN) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Soubor 2 (CS2) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro funkci spojování služeb (SSF) - Podčást 2: Zprostředkování skupinového volání (CPH)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60278

ČSN ETSI EN 301 140-3-3 V1.1.3 (877152) - únor 2001

Inteligentní síť (IN) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Soubor 2 (CS2) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro funkci spojování služeb (SSF) - Podčást 3: Specializované zdrojové funkce (SRF)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60279

ČSN ETSI EN 301 140-4-1 V1.1.3 (877152) - únor 2001

Inteligentní síť (IN) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Soubor 2 (CS2) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro funkci spojování služeb(SSF) - Podčást 1: Základní možnosti souboru CS-1 včetně doplňků CS-2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60280

ČSN ETSI EN 301 140-4-2 V1.1.3 (877152) - únor 2001

Inteligentní síť (IN) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Soubor 2 (CS2) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro funkci spojování služeb (SSF) - Podčást 2: Zprostředkování skupinového volání (CPH)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60281

ČSN ETSI EN 301 140-4-3 V1.1.3 (877152) - únor 2001

Inteligentní síť (IN) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Soubor 2 (CS2) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro funkci spojování služeb (SSF) - Podčást 3: Specializované zdrojové funkce (SRF)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60294

ČSN ETSI EN 301 144-3 V1.1.3 (877160) - únor 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokoly digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) a signalizačního systému číslo 7 - Signalizační aplikace pro službu mobility managementu na rozhraní alfa - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60295

ČSN ETSI EN 301 144-4 V1.1.4 (877160) - únor 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokoly digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) a signalizačního systému číslo 7 - Signalizační aplikace pro službu mobility managementu na rozhraní alfa - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60296

ČSN ETSI EN 301 144-5 V1.1.5 (877160) - únor 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokoly digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) a signalizačního systému číslo 7 - Signalizační aplikace pro službu mobility managementu na rozhraní alfa - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60633

ČSN EN 301 437 V1.1.1 (877579) - únor 2001 aktuální vydání

Koncová zařízení (TE) - Požadavky panevropského schválení na připojení TE hlasové telefonní služby, v nichž se síťové adresování, je-li zajištěno, provádí dvoutónovou multifrekvenční signalizací (DTMF), k analogovým veřejným komutovaným telefonním sítím (PSTN)

350 Kč vč. DPH
60265

ČSN ETSI EN 300 011-1 V1.2.2 (878502) - únor 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) s primárním přístupem - Část 1: Specifikace vrstvy 1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60286

ČSN ETSI EN 300 012-1 V1.2.2 (878503) - únor 2001

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Základní rozhraní mezi uživatelem a sítí (UNI) - Část 1: Specifikace vrstvy 1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60740

ČSN EN 300 197 V1.2.1 (878513) - únor 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Parametry pro DRRS pracující na 38 GHz pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů

440 Kč vč. DPH
60739

ČSN EN 300 197 V1.2.2 (878513) - únor 2001 aktuální vydání

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Parametry pro DRRS pracující na 38 GHz pro přenos digitálních signálů a analogových videosignálů

550 Kč vč. DPH
60293

ČSN ETSI EN 301 021 V1.2.1 (878555) - únor 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi bodem a více body - Vícenásobný přístup s časovým dělením (TDMA) - Rádiové systémy mezi bodem a více body v duplexních pásmech s kmitočtovým dělením (FDD) pracující v rozsahu 3 GHz až 11 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60297

ČSN ETSI EN 301 387 V1.1.2 (878571) - únor 2001

Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Digitální rádiové systémy s nízkou a střední kapacitou pracující v kmitočtovém pásmu 48,5 GHz až 50,2 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60263

ČSN ETSI EN 300 805-1 V1.2.1 (879540) - únor 2001

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Základní služby v okruhovém režimu - Síťová vrstva (NL) - Část 1: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
60264

ČSN ETSI EN 300 805-2 V1.2.1 (879540) - únor 2001

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Základní služby v okruhovém režimu - Síťová vrstva (NL) - Část 2: Specifikace abstraktní testovací sestavy (ATS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.
59971

ČSN EN 1023-2 (911220) - únor 2001

Kancelářský nábytek - Dělicí příčky - Část 2: Mechanické bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
59970

ČSN EN 1023-3 (911220) - únor 2001

Kancelářský nábytek - Dělicí příčky - Část 3: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH