ČSN EN ISO 7096 (277696) Zrušená norma

Stroje pro zemní práce - Laboratorní hodnocení přenosu vibrací sedadlem obsluhy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato nová česká technická norma je českou verzí evropské normy EN ISO 7096:2000, která je idt s třetím vydáním ISO 7096:2000 a která byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a ESVO a podporuje splnění požadavků Strojírenské směrnice 98/37/EU.
Norma specifikuje laboratorní metodu pro měření a vyhodnocování účinnosti odpružení sedadel s odpruženým mechanismem při redukování celkových vertikálních vibrací přenášených sedadlem na obsluhu strojů pro zemní práce při frekvencích mezi 1 Hz a 20 Hz. Tato norma specifikuje také kritéria schvalovací přejímky k použití sedadel obsluhy na různých strojích pro zemní práce, které jsou definovány v ISO 6165.
EN ISO 7096:2000 je do ČSN EN ISO:2000 převzata překladem bez národních modifikací, nicméně do ní byly doplněny informativní národní poznámky.

Označení ČSN EN ISO 7096 (277696)
Katalogové číslo 61151
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 2001
Datum účinnosti 1. 3. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963611518
Změny a opravy Oprava 1 5.03t
Norma byla zrušena k 1. 8. 2009
a nahrazena ČSN EN ISO 7096 (277696)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)