ČSN (normy i změny) z července 1995

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 8020/změna Z1 (018020) - červenec 1995

Dopravní značky na pozemních komunikacích

Změna byla zrušena k 1. březnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2022 (314812) - červenec 1995

Letectví a kosmonautika. Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou. Lehká řada. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2501 (314814) - červenec 1995

Letectví a kosmonautika. Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou a širším vnitřním kroužkem. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2329 (317610) - červenec 1995

Letectví a kosmonautika. Skelné prepregy. Stanovení obsahu plošné hmotnosti

190 Kč

ČSN EN 2330 (317611) - červenec 1995

Letectví a kosmonautika. Skelné prepregy. Stanovení obsahu těkavých látek

190 Kč

ČSN EN 2331 (317612) - červenec 1995

Letectví a kosmonautika. Skelné prepregy. Stanovení obsahu pryskyřice, vláken a plošné hmotnosti vláken

190 Kč

ČSN EN 2332 (317613) - červenec 1995

Letectví a kosmonautika. Skelné prepregy. Stanovení toku pryskyřice

190 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60756 (368520) - červenec 1995

Nestabilita časové základny videomagnetofonů pro neprofesionální účely

190 Kč

ČSN ISO/IEC 4873 (369107) - červenec 1995

Informační technika. 8-bitový kód ISO pro výměnu informací. Struktura a pravidla pro zavádění

340 Kč

ČSN ISO/IEC 10367 (369118) - červenec 1995

Informační technika. Normalizované kódované soubory grafických znaků pro použití v 8-bitových kódech

570 Kč

ČSN ISO 7478 (369212) - červenec 1995

Systémy zpracování informací. Datová komunikace. Procedury vícenásobného spoje

230 Kč

ČSN ISO 1745 (369216) - červenec 1995

Zpracování informací. Procedury řízení v základním režimu pro systémy datové komunikace

350 Kč

ČSN ISO 4882 (369322) - červenec 1995

Kancelářské stroje a zařízení na zpracování dat. Rozteče řádek a znaků

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10027 (369643) - červenec 1995

Informační technika. Slovníkový systém zdrojů informací (IRDS). Základní struktura

340 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 382-1 (490148) - červenec 1995

Vláknité desky. Stanovení absorpce povrchu. Část 1: Zkušební metoda pro vláknité desky vyrobené suchým procesem

125 Kč

ČSN EN 324-1 (490182) - červenec 1995

Desky ze dřeva. Stanovení rozměrů desek. Část 1: Stanovení tloušťky, šířky a délky

125 Kč

ČSN EN 324-2 (490182) - červenec 1995

Desky ze dřeva. Stanovení rozměrů desek. Část 2: Stanovení pravoúhlosti a přímosti boků

125 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0116-1 (560116) - červenec 1995 aktuální vydání

Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 1: Všeobecná ustanovení

65 Kč

ČSN 56 0116-2 (560116) - červenec 1995

Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 2: Vzorkování pekařských výrobků

125 Kč

ČSN 56 0116-3 (560116) - červenec 1995 aktuální vydání

Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 3: Stanovení obsahu vody

125 Kč

ČSN 56 0116-6 (560116) - červenec 1995

Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 6: Stanovení obsahu tuku

190 Kč

ČSN 56 0116-7 (560116) - červenec 1995

Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 7: Stanovení obsahu cukrů podle Schoorla

125 Kč

ČSN 56 0116-9 (560116) - červenec 1995

Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 9: Stanovení obsahu bílkovin

125 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 7542 (580195) - červenec 1995

Paprika mletá (v prášku) (Capsicum annuum L.). Mikroskopické zkoušení

190 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN 62 0002/změna Z1 (620002) - červenec 1995

Třídění a označování pryže

32 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 380 (732820) - červenec 1995

Dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Všeobecné zásady pro statické zatěžovací zkoušky

125 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 29241-2 (833582) - červenec 1995

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály. Část 2: Požadavky na pracovní úkoly - pokyny (ISO 9241-2:1992)

125 Kč