ČSN 56 0116-10 (560116) Zrušená norma

Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 10: Stanovení titrovatelných kyselin

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

ČSN 56 0116 sestává z následujících částí se společným názvem Metody zkoušení pekařských výrobků: Část 1: Všeobecná ustanovení. Část 2: Vzorkování pekařských výrobků. Část 3 Stanovení obsahu vody. Část 4: Stanovení popela a jeho podílu nerozpustného v kyselině. Část 5: Stanovení chloridu sodného. Část 6: Stanovení obsahu tuku. Část 7: Stanovení obsahu cukrů podle Schoorla. Část 8: Stanovení sorbitolu. Část 9: Stanovení obsahu bílkovin. Část 10: Stanovení titrovatelných kyselin. Tato desátá část normy určuje metodu stanovení titrovatelných kyselin (kyselosti) chlebové střídky a pečiva. Všeobecná ustanovení platná pro tuto část normy jsou obsažena v ČSN 56 0116-1. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 56 0116-10 byla vydána v červenci 1995. Nahradila čl. 45 ČSN 56 0116 z 8.4.1974 a zároveň ruší čl. 46 a 47 této normy.

Označení ČSN 56 0116-10 (560116)
Katalogové číslo 17704
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 7. 1995
Datum účinnosti 1. 8. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963177045
Norma byla zrušena k 1. 9. 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 56 0116 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků

ČSN 56 0116-1 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN 56 0116-2 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 2: Vzorkování pekařských výrobků

ČSN 56 0116-3 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 3: Stanovení obsahu vody

ČSN 56 0116-4 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 4: Stanovení popela a jeho podílu nerozpustného v kyselině

ČSN 56 0116-5 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 5: Stanovení chloridu sodného

ČSN 56 0116-6 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 6: Stanovení obsahu tuku

ČSN 56 0116-7 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 7: Stanovení obsahu cukrů podle Schoorla

ČSN 56 0116-9 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 9: Stanovení obsahu bílkovin

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 560116-10
  • ČSN 56 01 16-10