ČSN P ENV 41801-1 (369280) Zrušená norma

Propojení informačních systémů. Provádění síťové služby v režimu bez spojení. Část 1: Celkový přehled a požadavky nezávislé na podsíti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ENV 41801-1:1992. Tato ENV je součástí sedmidílné předběžné normy. Její části jsou: 1. Celkový přehled a požadavky nezávislé na podsíti.2. Požadavky závislé na podsíti LAN a nezávislé na přenosném médiu.3. Požadavky závislé na podsíti ISO 8802-3 CSMA/CD a závislé na přenosovém médiu. 5. Profil RA51.51 (M-IT-02 R/21).7. Požadavky pro virtuální spoje s trvalým přístupem, závislé na podsíti PSDN a závislé na přenosovém médiu.8. profil RA51.1111 (M-IT-02 R/22 po pronajatém vedení PSDN).9. Profil RA51.1121 (M-IT-02 R/22 po digitálním datovém okruhu/pronajatém vedení CSDN). Tato funkční norma je definována ve shodě s principy uvedenými v ISO TR 10000. Funkční normalizace tvoří jednu z normalizačních aktivit v oblasti informační techniky (IT), která pokrývá tvorbu základních norem, profilů aregistračních mechanismů. ČSN P ENV 41801-1 (36 9280) byla vydána v červeneci 1995.

Označení ČSN P ENV 41801-1 (369280)
Katalogové číslo 17740
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 1995
Datum účinnosti 1. 8. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963177403
Norma byla zrušena k 1. 12. 1997
a nahrazena ČSN EN ISP 10613-1 (369913)