ČSN 26 8815 (268815) Zrušená norma

Motorové vozíky. Vozíky pro prostředí s nebezpečím požáru a výbuchu. Základní požadavky a metody zkoušek

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Čl.5.2, 9.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce základě jeho požadavku. Předmětem této normy jsou základní technické požadavky na motorové vozíky používané v prostředí s nebezpečím požáru a výbuchu, mimo vozíky pro použití v podzemí. Vozíky musí vyhovovat technickým normám a obecně závazným předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a provozu, o hygienických požadavcích na pojízdné stroje a technická zařízení a o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Vozíky musí odpovídat všeobecným požadavkům na bezpečnost vozíků podle ČSN 26 8800, ČSN 26 8804, ČSN 26 8811, ČSN 26 8860, ČSN 8840, ČSN 8840, ČSN 26 8880, ČSN 26 8927. Zezávazněný čl.5.2 se týká označení podle přílohy A. Čl.9.2 stanoví, že v jednotlivých prostředích nebezpečných požárem a výbuchem lze používat výhradně vozíky specifikované v části 8 této normy. (Část 8 specifikuje provedení vozíků pro jednotlivá prostředí s nebezpečím výbuchu podle ČSN 33 2310.) ČSN 26 8815 byla vydána v červenci 1995. Příloha A této normy nahradila přílohu č. 3 ČSN 26 8800, požadavky uvedené v 5.2 nahradily přílohu 01 ČSN 26 8808.

Označení ČSN 26 8815 (268815)
Katalogové číslo 17757
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 7. 1995
Datum účinnosti 1. 8. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963177571
Norma byla zrušena k 1. 2. 2001
a nahrazena ČSN EN 1755 (268815)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 26 88 15
  • ČSN 268815
  • ČSN 26 88 15 : 1995
  • ČSN 268815:1995
  • ČSN 26 8815:1995