ČSN EN 60387 (356105) Zrušená norma

Značky pro střídavé elektroměry

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Mezinárodní norma se aplikuje na písmenové a grafické značky pro střídavé elektroměry a jejich pomocná zařízení bez ohledu na to, zda jde o měřicí prvky induktivní sítě nebo statické. Všechny značky obsažené v této normě mohou být vyznačeny na označovacím štítku, štítku číselníku, vnějších nálepkách nebo na příslušenství elektroměru. Značky jsou zpracovány v tabulkách, je uveden jejich význam i grafická podoba. Kapitola 12 se týká výstražného značení a zní: "Jakýkoliv odkaz na související dokument musí být na označovacím štítku označen touto značkou:" (A dále je vytištěn vykřičník v rovnostranném trojúhelníku). ČSN EN 60387 (35 6105) byla vydána v červenci 1995. Nahradila ČSN 35 6105 z 11.3.1983.

Označení ČSN EN 60387 (356105)
Katalogové číslo 17709
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 1995
Datum účinnosti 1. 8. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963177090
Změny a opravy Z1 8.06t
Norma byla zrušena k 1. 11. 2008
a nahrazena ČSN EN 62053-52 (356132)
Tato norma nahradila ČSN 35 6105 (356105) z prosince 1983
Dostupnost skladem (tisk na počkání)