ČSN EN ISO/IEC 11159 (369506) Zrušená norma

Informační technologie - Kancelářská technika - Minimální informace, které mají být obsaženy ve specifikacích - Kopírovací stroje

ČSN EN ISO/IEC 11159 Informační technologie - Kancelářská technika - Minimální informace, které mají být obsaženy ve specifikacích - Kopírovací stroje
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO/IEC 11159:1998. Evropská norma EN ISO/IEC 11159:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO/IEC 11159:1996 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato mezinárodní norma má uživatelům usnadnit výběr kopírovacího stroje, který splňuje jejich požadavky. Norma specifikuje minimální informace, které je třeba zahrnout do specifikace kopírovacího stroje, aby uživatelé mohli porovnávat parametry různých strojů. Norma také definuje zkoušky prováděné na kopírovacích strojích k ověření údajů uvedených ve specifikacích, nejsou-li dostupné jiné normy. Norma je určena pro kopírovací stroje pracující v kancelářském prostředí. Norma obsahuje tyto kapitoly: Úvod, kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Shoda, kapitolu 4 - Zkušební a měřicí podmínky, a kapitolu 5 - Informace, které mají být obsaženy ve specifikacích. Je normalizováno celkem 23 "informačních kapitol". Mezi nimi "kapitola" 17 - Bezpečnost a "kapitola" 19 - Emise. Mezi bezpečnostními informacemi se požaduje výčet platných bezpečnostních předpisů a bezpečnostní specifikace, dodávané se strojem, jako např.: nebezpečné materiály. Z emisí se požaduje uvádět "akustický hluk", což mají být výkonové hladiny zvuku a tlakové hladiny zvuku podle (ČSN) ISO 7779, (ČSN) ISO 9295 a (ČSN) ISO 9296. Poznámka recenzenta: Nelze vyloučit, že údaje o hluku nejsou zcela správně přeloženy. Norma dále uvádí informativní Přílohu A, informativní Přílohu B, a informativní Přílohu NA, kde je slovníček českých a anglických odborných termínů, mezi nimi i acoustical noise = akustický hluk. ČSN EN ISO/IEC 11159 (36 9506) byla vydána v červnu 1999. Nahradila ČSN ISO/IEC 11159 (36 9506) z června 1995.

Označení ČSN EN ISO/IEC 11159 (369506)
Katalogové číslo 55836
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 1999
Datum účinnosti 1. 7. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963558363
Norma byla zrušena k 1. 7. 2011
Tato norma nahradila ČSN ISO/IEC 11159 (369506) z července 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)