ČSN ISO 10075 (833572) Zrušená norma

Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži. Všeobecné termíny a definice

ČSN ISO 10075 Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži. Všeobecné termíny a definice
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 10075:1991. Tato mezinárodní norma definuje termíny z oblasti mentální pracovní zátěže, mentální stres a mentální napětí, a specifikuje vztahy mezi příslušnými pojmy. Vztahuje se k vytváření pracovních podmínek s ohledem na mentální pracovní zátěž, s cílem prosadit jednotné užívání terminologie jak odborníky, tak praktiky v oblasti ergonomie i v obecném použití. Netýká se metod měření a zásad projektování pracovních činností, jež jsou nebo budou předmětem jiných mezinárodních norem. Česky, anglicky a francouzsky je uvedeno názvosloví, česky je definováno 14 pojmů. Za pozornost stojí tato hesla: Čl.3.1: Mentální stres: Souhrn všech hodnotitelných vlivů vnějších zdrojů mentálně ovlivňujících člověka. Čl.3.2: Mentální napětí: Bezprostřední účinek mentálního stresu uvnitř individua (nikoliv jeho dlouhodobý účinek) závislý na individuálních vlastnostech a aktuálních předpokladech, včetně individuálního stylu jeho zvládání. Čl.3.3.2.1: Mentální únava: Dočasné zhoršení mentální a fyzické funkční výkonnosti, závislé na intenzitě, trvání a časovém průběhu předcházejícího mentálního napětí; překonání mentální únavy se dosáhne spíše zotavením (odpočinkem), než změnou činnosti. Čl.3.3.2.2: Stavy podobné únavě: Stavy člověka jako účinky mentálního napětí, jež jsou důsledkem jednotvárných situací; rychle vymizí, jestliže se změní úkol nebo prostředí, případně obojí; tyto stavy zahrnují monotonii, sníženou bdělost a mentální nasycení. Čl.3.3.2.2.1: Monotonie: Postupně se rozvíjející stav snížené aktivace, jež se objevuje při dlouhodobé, jednotvárné a opakované činnosti či úkolech; projevuje se hlavně ospalostí, unavitelností, snížením a kolísáním výkonnosti, zhoršením adaptability a reaktivity, a je také provázena zvýšením variability srdeční frekvence. Čl.3.3.2.2.2: Snížená bdělost: Postupně se rozvíjející stav snížené výkonnosti při detekci podnětů (např. při sledování radarových obrazovek nebo sdělovačů na panelech), při jednotvárných monitorovacích činnostech. Čl.3.3.2.2.3: Mentální nasycení: Stav nervového narušení, ostrého emočního odmítnutí jednotvárného, opakujícího se úkolu nebo situace, které na základě předchozích zkušeností vedou k vyčkávání či k pocitům bezvýchodnosti. Norma konečně obsahuje Přílohu A s obrázkem (spíše schématem) "Vztah stres - napětí v mentální pracovní zátěži". ČSN ISO 10075 (83 3572) byla vydána v červenci 1995.

Označení ČSN ISO 10075 (833572)
Katalogové číslo 17881
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 7. 1995
Datum účinnosti 1. 8. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963178813
Změny a opravy Z1 11.00t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 10075-1 (833572)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 10 075
  • ČSN ISO 10075:1995
  • ČSN ISO 10 075:1995