ČSN (normy i změny) z července 1992

zobrazit normy po skupinách

02 Strojní součásti

ČSN 02 2039 (022039) - červenec 1992

Dvoudílné nýty. Technické předpisy a rozměry

125 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN 03 1002 (031002) - červenec 1992

Prevodovky, prevodovky s elektromotorom a prevodové motory na všeobecné použitie. Všeobecné technické požiadavky

190 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN 20 0220 (200220) - červenec 1992

Elektrochemické obrábanie. Termíny a definície

340 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN IEC 68-2-46 (345791) - červenec 1992

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-46: Návod ke zkoušce Kd: Zkouška sirovodíkem pro kontakty a spoje

190 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN IEC 682 (360161) - červenec 1992

Normalizovaná metoda měření teploty na stiscích křemenných halogenových žárovek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.97t, Z2 2.99t

287 Kč

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 6532 (416532) - červenec 1992

Ocel 16 532 Ni-Mn-Si-Cr

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 1391 (421391) - červenec 1992

Dráty ze zlata a slitin zlata. Technické dodací předpisy

65 Kč

ČSN 42 1397 (421397) - červenec 1992

Plechy a pruhy z platiny a slitin platiny. Technické dodací předpisy

65 Kč

ČSN 42 1398 (421398) - červenec 1992

Dráty z platiny a slitin platiny. Technické dodací předpisy

65 Kč