ČSN 72 2030-13 (722030) Zrušená norma

Chemický rozbor vysokopecní strusky. Stanovení chromu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma určuje metody AAS pro stanovení celkového chromu a chromu (VI). Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky stanovené v ČSN 72 2030 část 1. Podstata metody: Metoda je založena na měření atomové absorpce chromu v roztoku v plameni acetylen - vzduch při vlnové délce 357,9 nm. Při stanovení celkového obsahu chromu se používá roztoku získaného rozpuštěním vzorku v kyselině fluorovodíkové. Po stínění fluoridů přídavkem kyseliny borité se odfiltruje nerozpuštěný zbytek , rozloží se tavením s boritanem lithným a výluh taveniny se připojí k původnímu filtrátu. Přidá se roztok vápníku jako ionizační pufr, roztok se zředí na předepsaný objem a měří se atomová absorpce chromu za uvedených podmínek. Pro stanovení chromu (VI) se využívá měření atomové absorpce chromu v alikvotním podílu vodného výluhu vzorku po příslušné úpravě prostředí. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 72 2030 část 13 byla vydána v červenci 1992.

Označení ČSN 72 2030-13 (722030)
Katalogové číslo 30867
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 7. 1992
Datum účinnosti 1. 8. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963308678
Norma byla zrušena k 1. 10. 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 722030-13
  • ČSN 72 20 30-13