ČSN ISO 4196 (018005) Zrušená norma

Grafické značky. Užití šipek

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 4196:1984. Stanoví základní principy a rozměry pro navrhování grafických značek s použitím šipek nebo samotných šipek, k označení různých pohybů, účinku nebo funkcí. Vrchol šipky musí směřovat vždy ve směru pohybu, účinku nebo funkce, kterou označuje. Uvedené šipky nejsou vhodné k použití v technických výkresech nebo diagramech pro potřebu projekce, konstrukce nebo přípravy výroby. Tato norma nestanoví ani požadavky na podrobné grafické ztvárnění šipek. Tyto náležitosti jsou obsaženy v normě ISO 3461 - Základní požadavky na tvorbu grafických značek, která nebyla do 15. června 1992 k dispozici v soustavě ČSN. Normalizovány jsou čtyři základní tvary šipek v části 3 a použití tvarů šipek v části 4. ČSN ISO 4196 (01 8005) byla vydána v červenci 1992.

Označení ČSN ISO 4196 (018005)
Katalogové číslo 24275
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 7. 1992
Datum účinnosti 1. 8. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963242750
Norma byla zrušena k 1. 6. 2002
a nahrazena ČSN EN 80416-2 (013765)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)