ČSN 72 2041-1 (722041) Zrušená norma

Chemický rozbor ocelářské strusky. Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN 72 2041-1 Chemický rozbor ocelářské strusky. Část 1: Všeobecné požadavky
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro chemický rozbor ocelářských strusek. V šestnácti článcích jsou normalizovány obecné zásady pro provedení rozboru. Za pozornost stojí čl. 15, který jednak upozorňuje na ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích, jíž je třeba dodržovat při provádění zkoušek, jednak upozorňuje na nebezpečí exploze nárazem při styku kyseliny chloristé s organickými sloučeninami nebo parami amoniaku. Dále pak v čl. 16 je uveden seznam 24 dílů této normy, které platí pro stanovování většinou oxidů kovů. ČSN 72 2041-1 byla vydána v červenci 1992. Nahradila ČSN 72 2041 část 1 z 12.7.1976. Vydáním ČSN 72 2041 část 1 - 24 se nahrazuje část 1 - 18 ČSN 72 2041 z 12.7.1976 v celém rozsahu.

Označení ČSN 72 2041-1 (722041)
Katalogové číslo 30870
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 7. 1992
Datum účinnosti 1. 8. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963308708
Norma byla zrušena k 1. 10. 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 722041-1
  • ČSN 72 20 41-1