ČSN ISO 9000-3 (010320) Zrušená norma

Normy pro řízení a zabezpečování jakosti. Část 3: Směrnice pro použití ISO 9001 při vývoji, dodávce a údržbě softwaru

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 9000-3:1991. ISO 9000 sestává z následujících částí pod všeobecným názorem "Normy pro řízení a zabezpečování jakosti": Část 2: Směrnice pro používání ISO 9001, ISO 9002 a ISO 9003. a Část 3: Směrnice pro používání ISO 9001 při vývoji, dodávce a údržbě softwaru. (Část 1 bude revizí ISO 9000:1987. Část 2 bude vydána.) Tato třetí část ČSN ISO 9000 stanoví směrnice usnadňující použití ISO 9001 v organizacích, které vyvíjejí, dodávají a udržují software. Cílem této normy je poskytnout návod pro případ, kdy dvoustranná smlouva vyžaduje prokázání způsobilosti dodavatele vyvíjet, dodávat a udržovat softwarové produkty. Směrnice v této třetí části ISO 9000 mají popsat navržená operativní řízení a metody pro zpracování softwaru, které splní požadavky zákazníka, což se provádí zejména předcházením neshodám ve všech etapách od vývoje až po údržbu. Za významné nomenklaturní sjednocení považujeme definici, obsaženou v dosud nezavedené ISO 2382-1:1984, a to: Software, programové vybavení: Duševní dílo, které zahrnuje programy, postupy, pravidla a související dokumentaci týkající se činnosti systému zpracování dat. ČSN ISO 9000-3 (01 0320) byla vydána v červenci 1992.

Označení ČSN ISO 9000-3 (010320)
Katalogové číslo 24035
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 7. 1992
Datum účinnosti 1. 8. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran
EAN kód 8590963240350
Norma byla zrušena k 1. 2. 1999
a nahrazena ČSN EN ISO 9000-3 (010320)