ČSN IEC 745-2-12 (361550) Zrušená norma

Bezpečnost elektrického ručního nářadí. Část 2-12: Zvláštní požadavky pro vibrátory betonových směsí (ponorné vibrátory)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje 745-2-12: 1982. Kapitola 8 této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb. o československých technických normách závazná v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku. Norma se má používat spolu s prvním vydáním IEC 745-1: Bezpečnost elektrického ručního nářadí, část 1: Všeobecné požadavky. Obsahuje seznam změn, nutných pro převod této normy na normu IEC: Bezpečnostní požadavky pro vibrátory betonových směsí (ponorné vibrátory). Tato norma platí pro vibrátory betonových směsí, jejichž aktivní část (vibrační hlavice) se ponořuje do betonové směsi, která má být vibrována. Změny oproti normě kmenové jsou nepatrné. Kapitoly 18 (mechanické nebezpečí), 25 (ochranné spojení se zemí), 27 (povrchové cesty, vůle a vzdálenosti napříč izolací) a další jsou zcela beze změny. Norma se nezabývá možným nepříznivým účinkem vibrací na organismus. Norma má 4 přílohy. Za pozornost stojí příloha C - Konstrukce bezpečnostních ochranných transformátorů. ČSN IEC 745-2-12 (36 1550) byla vydána v červenci 1992.

Označení ČSN IEC 745-2-12 (361550)
Katalogové číslo 27023
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 7. 1992
Datum účinnosti 1. 8. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963270234
Norma byla zrušena k 1. 3. 2000
a nahrazena ČSN 36 1559-2-12 (361559)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60745-1 ed. 2 (361550)
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky