ČSN 72 2030-4 (722030) Zrušená norma

Chemický rozbor vysokopecní strusky. Stanovení oxidu barnatého

ČSN 72 2030-4 Chemický rozbor vysokopecní strusky. Stanovení oxidu barnatého
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma určuje metodu AAS pro stanovení oxidu barnatého. Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky stanovené v ČSN 72 2030 část 1. Podstata metody: Po převedení vzorku do roztoku tavením s uhličitanem sodným a vyloužením taveniny roztokem kyseliny dusičné se stanoví oxid barnatý metodou atomové absorpční spektrometrie v plameni acetylen - oxid dusný při vlnové délce 553,6 nm v přítomnosti chloridu draselného jako ionizačního pufru. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 72 2030 část 4 byla vydána v červenci 1992. Nahradila ČSN 72 2033 z 27.11.1974.

Označení ČSN 72 2030-4 (722030)
Katalogové číslo 30858
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 7. 1992
Datum účinnosti 1. 8. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963308586
Norma byla zrušena k 1. 10. 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 722030-4
  • ČSN 72 20 30-4