ČSN 35 0010 (350010) Zrušená norma

Točivé elektrické stroje. Zkoušky

ČSN 35 0010 Točivé elektrické stroje. Zkoušky
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí obecně pro zkoušení všech točivých elektrických strojů, s výjimkou těch, pro které platí jiné normy. Pro zkoušení některých strojů, na které se vztahuje tato norma, mohou být v jiných normách, jako jsou např. normy pro nevýbušná zařízení nebo pro elektrickou instalaci na lodích, uvedeny další pozměňující nebo doplňující požadavky.
Poznámka: Jsou-li pro zvláštní použití stroje upraveny některé požadavky, např. pro stroje vystavené radioaktivitě nebo stroje pro leteckou nebo silniční dopravu, platí jen ta ustanovení této normy, která jsou vhodná. Články 7.4.1 (2. odst.), 7.7, 7.10.2 (2. odst.), 7.10.3 (4. odst.) a 8.6 (4. a 5. odst.) této normy jsou podle zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné na základě požadavku ČÚBP Praha a Inšpektorátu BP Bratislava. V poměrně rozsáhlé normě jsou obsaženy všeobecné požadavky, požadavky na základní mechanické a elektrické zkoušky (vč. měření izolačního odporu, oteplovací a rozběhové zkoušky) a další. V čl.4.4.3 se normalizuje měření kmitání, hluku a kritických otáček. Doslova se uvádí toto: Příčinou kmitání a hluku může být nevyváženost rotoru, vlivy magnetické, ventilační a jiné. Kmitání, hluk a kritické otáčky se měří v rámci typové zkoušky. U synchronních rychloběžných a speciálních strojů, popř. na požadavek odběratele, i u jiných strojů, se kontroluje kmitání i při kontrolní kusové zkoušce. Způsob měření a přípustné hodnoty kmitání uvádí ČSN 35 0000 část 14. Hluk se měří podle ČSN 35 0019 část 01. Přípustné hodnoty hluku stanoví ČSN 35 0092. Kritické otáčky se zjišťují u strojů s pružným hřídelem. Měří se šířka pásma a kmitočet. Na těchto strojích musí být trvale upevněna tabulka s hodnotami všech kritických otáček (nižších i vyšších, než jsou provozní). ČSN 35 0010 byla vydána v červenci 1992. Nahradila ČSN 35 0010 z 20.1.1971, ČSN 35 0012 z 20.1.1971, ČSN 35 0013 z 20.1.1971, ČSN 35 0014 z 20.1.1971, a ČSN 35 0016 z 20.1.1971.

Označení ČSN 35 0010 (350010)
Katalogové číslo 23598
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 7. 1992
Datum účinnosti 1. 8. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963235981
Změny a opravy Z1 1.01t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2020
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 35 00 10
  • ČSN 350010
  • ČSN 35 00 10 : 1992
  • ČSN 350010:1992
  • ČSN 35 0010:1992