ČSN (normy i změny) z dubna 1990

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 0103/změna Zb (010103) - duben 1990

Výpočet ukazatelů spolehlivosti dvoustavových soustav

32 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 0555 (130555) - duben 1990

Potrubí. Výpočtové hodnoty trubek

230 Kč

ČSN 13 6503 (136503) - duben 1990

Armatury vodárenské. Navrtávací pasy. Technické předpisy

125 Kč

ČSN 13 7401/změna Zb (137401) - duben 1990

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty. Technické predpisy

125 Kč

ČSN 13 7410/změna Zb (137410) - duben 1990

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty nátrubkové so štvorhranom pre kľúč

125 Kč

ČSN 13 7411/změna Zb (137411) - duben 1990

Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty s nátrubkom, so závitovou prípojkou a so štvorhranom pre kľúč

32 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0616-1 (420616) - duben 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení stříbra

65 Kč

ČSN 42 0616-10 (420616) - duben 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení antimonu

125 Kč

ČSN 42 0616-11 (420616) - duben 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení bismutu

125 Kč

ČSN 42 0616-12 (420616) - duben 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení cínu

125 Kč

ČSN 42 0616-2 (420616) - duben 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 42 0616-3 (420616) - duben 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení kadmia

125 Kč

ČSN 42 0616-4 (420616) - duben 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení zinku

125 Kč

ČSN 42 0616-5 (420616) - duben 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení manganu

125 Kč

ČSN 42 0616-6 (420616) - duben 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení niklu

65 Kč

ČSN 42 0616-7 (420616) - duben 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení fosforu

65 Kč

ČSN 42 0616-8 (420616) - duben 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení olova

65 Kč

ČSN 42 0616-9 (420616) - duben 1990

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Stříbrné pájky. Stanovení železa

125 Kč

ČSN 42 3001 (423001) - duben 1990

Měď elektrovodná 42 3001 Cu 99,9E

340 Kč

ČSN 42 3003 (423003) - duben 1990

Měď zvláště vhodná pro svařovaní 42 3003 Cu 99,85

190 Kč

ČSN 42 3005 (423005) - duben 1990

Měď tvářená 42 3005 Cu 99,5

230 Kč

ČSN 42 3065 (423065) - duben 1990

Slitina mědi tvářená 42 3065 CuNi45Mn (konstantan)

190 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 6100/změna Za (496100) - duben 1990

Dřevozpracující zařízení. Požadavky bezpečnosti na konstrukci strojů a zařízení. Společná ustanovení

65 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN 70 0608 (700608) - duben 1990

Zkušební metody skla. Chemický rozbor sodno-draselno-borito-hlinito-křemičitého skla

125 Kč

ČSN 70 0621-1 (700621) - duben 1990

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu křemičitého vážkovou a fotometrickou metodou

125 Kč

ČSN 70 0623-4 (700623) - duben 1990

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu boritého titrační metodou po srážení uhličitanem vápenatým

65 Kč

ČSN 70 0628-1 (700628) - duben 1990

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu hlinitého titrační metodou s chelatonem 3

125 Kč

ČSN 70 0638-2 (700638) - duben 1990

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu vápenatého metodou atomové absorpční spektrometrie

65 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1800/změna Za (721800) - duben 1990

Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky. Technické požadavky

65 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 5607 (795607) - duben 1990

Skúšanie obuvi. Kondicionovanie obuvi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.98t

97 Kč