ČSN 44 1385 (441385) Zrušená norma

Černouhelný koks. Stanovení popela spálením na vzduchu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 493-89. Do normy je doplněno v čl. 3, 4.1 a 6.3 doplňující ustanovení označené "čs. doplněk", které nemá přímou souvislost s ochranou zdraví. Norma platí pro stanovení popela v černouhelném koksu do 28 %. Podstata metody: Metoda je založena na dokonalém spálení navážky koksu při teplotě 815 ± 15 °C a žíhání popelového zbytku při této teplotě do konstantní hmotnosti. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 44 1385 byla schválena 10.4.1990 a nabyla účinnosti od 1.1.1991. Nahradila ČSN 44 1385 z 2.3.1978.

Označení ČSN 44 1385 (441385)
Katalogové číslo 28198
Cena 125 Kč125
Datum schválení 10. 4. 1990
Datum účinnosti 1. 1. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963281988
Norma byla zrušena k 1. 10. 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 44 13 85
  • ČSN 441385
  • ČSN 44 13 85 : 1990
  • ČSN 441385:1990
  • ČSN 44 1385:1990