ČSN 34 5791-2-40 (345791) Zrušená norma

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-40: Zkouška Z/AM: Kombinovaný chlad a nízký tlak vzduchu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma není závazná podle § 3 zákona č. 96/1964 Sb., o technické normalizaci. Je překladem IEC 68-2-40. Do normy jsou doplněna označená "čs. doplněk". Platí pro kombinované zkoušky chladem s postupnou změnou teploty a nízkým tlakem vzduchu u vzorků uvolňujících i neuvolňujících teplo. ČSN 34 5791 část 2-40 byla schválena 19.7.1989 a nabyla účinnosti od 1.5.1990.
"Změnou a)-1/1992" se s účinností od 1.3.1992 doplňuje zejména ustanovení o nezávaznosti normy, a dále doplňují souvisící mezinárodní normy.

Označení ČSN 34 5791-2-40 (345791)
Katalogové číslo 23455
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 1990
Datum účinnosti 1. 5. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963234557
Norma byla zrušena k 1. 1. 2001
a nahrazena ČSN EN 60068-2-40 (345791)

Další příbuzné normy

ČSN 34 5791-2-11 (345791)
Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-11: Zkouška Ka: Solná mlha

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 345791-2-40
  • ČSN 34 57 91-2-40