ČSN 38 5509 (385509) Zrušená norma

Plynná paliva. Fyzikální konstanty

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Hodnoty fyzikálních veličin čistých plynů uvedené v této normě platí pro výpočty fyzikálně - chemických vlastností plynných paliv a pro další výpočty v oboru plynárenství. Asi 17 normalizovaných paremtrů je zpracováno tabelárně pro několik desítek různých plynů a jejich součástí, jako např. sirovodík, oxidy síry apod. Z bezpečnostního hlediska jsou významné hodnoty dolní a horní meze zápalnosti se vzduchem, které jsou v tab. 8 udány pro 21 plynů. Z normalizovaných parametrů prakticky nelze odečíst riziko z hygienického hlediska. ČSN 38 5509 byla schválena 10.4.1990 a nabyla účinnosti od 1.5.1991. Nahradila ČSN 38 5509 z 27.8.1962.

Označení ČSN 38 5509 (385509)
Katalogové číslo 27203
Cena 350 Kč350
Datum schválení 10. 4. 1990
Datum účinnosti 1. 5. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A5
EAN kód 8590963272030
Norma byla zrušena k 1. 12. 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 38 55 09
  • ČSN 385509
  • ČSN 38 55 09 : 1990
  • ČSN 385509:1990
  • ČSN 38 5509:1990