ČSN 65 6642 (656642) Zrušená norma

Ropné oleje. Automobilový olej pro hypoidní převody - PH 12

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání automobilového oleje pro hypoidní převody PH 12. Tento olej (zkratka OA-PH 12), je ropný olej zušlechtěný přísadou síry a olovnatých mýdel řepkového oleje pro zvýšení odolnosti vůči vysokým tlakům a rázům a je určen pro hypoidní, šnekové a jiné převody vozidlové i průmyslové. Norma má obvyklou strukturu předmětových technických norem pro chemické sloučeniny, látky nebo přípravky. V části všeobecně je neobvykle mnoho údajů o ochraně zdraví. V čl. 3 je údaj o zařazení těchto olejů do III. skupiny biologické účinnosti. V čl. 4 je upozornění na obsah olova v olejích a na možné riziko poškození krvetvorby. V čl. 5 je údaj o zařazení těchto olejů mezi hořlavé kapaliny IV. třídy nebezpečnosti a uvedeny některé technické bezpečnostní parametry: bod vzplanutí min.190 °C, bod hoření min. 220 °C a bod vznícení min. 350 °C. V čl. 5 je konečně odkaz na přílohu. V části o vzorkování, balení, dopravě a skladování je předepsáno označovat tyto oleje výstražným nápisem, upozorňujícím na riziko olova! Konečně v příloze jsou podrobné údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, charakterizující akutní a především místní účinek a nebezpečí požáru. Dále se uvádějí zejména organizační preventivní opatření při práci a je též zopakována v době schválení normy platná NPK-P olova 0,05 mg.m-3. Dále jsou uvedeny podrobné pokyny pro první pomoc při zasažení očí, pokožky a oděvu a při náhodném požití. Za pozornost stojí v příloze uvedený kompletní soubor hygienických předpisů, které platily v době schválení normy, včetně předpisu n.p. Benzina pro práci s ropnými výrobky.. ČSN 65 6642 byla schválena 10.4.1990 a nabyla účinnosti od 1.4.1991. Nahradila ČSN 65 6642 z 30.6.1970.

Označení ČSN 65 6642 (656642)
Katalogové číslo 30160
Cena 125 Kč125
Datum schválení 10. 4. 1990
Datum účinnosti 1. 4. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963301600
Norma byla zrušena k 1. 9. 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 65 66 42
  • ČSN 656642
  • ČSN 65 66 42 : 1990
  • ČSN 656642:1990
  • ČSN 65 6642:1990