ČSN 34 5791-2-41 (345791) Zrušená norma

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-41: Zkouška Z/BM: Kombinované suché teplo a nízký tlak vzduchu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma není závazná. Je překladem IEC 68-2-41. Je harmonizována s HD 323.2.41 S1. Norma se používá společně s ČSN 34 579l část 1. ČSN 34 5791 část 2-41 byla schválena 17.9.1989 a nabyla účinnosti od 1.5.1990.
"Změnou a)-12/1991" se s účinností od 1.2.1992 upravuje text ve smyslu nezávaznosti (v anotaci provedeno) a doplňují některé mezinárodní normy.

Označení ČSN 34 5791-2-41 (345791)
Katalogové číslo 23456
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 1990
Datum účinnosti 1. 5. 1990
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963234564
Norma byla zrušena k 1. 1. 2001
a nahrazena ČSN EN 60068-2-41 (345791)

Další příbuzné normy

ČSN 34 5791-2-11 (345791)
Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-11: Zkouška Ka: Solná mlha

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 345791-2-41
  • ČSN 34 57 91-2-41