ČSN (normy i změny) z června 1986

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 5008 (015008) - červen 1986

Nedestruktivní zkoušení materiálů a výrobků metodou rozptylových magnetických indukčních toků. Názvosloví

230 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN 12 7001 (127001) - červen 1986

Vzduchotechnická zařízení. Klimatizační jednotky. Řady základních parametrů

125 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 1550/změna Za (131550) - červen 1986

Potrubí a armatury. Kovové příruby. Tvary a rozměry těsnění

125 Kč

ČSN 13 2109 (132109) - červen 1986

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Rozmery hrdiel a koncov rúr liatych odstredivo

125 Kč

ČSN 13 2110 (132110) - červen 1986

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Rozmery hrdiel a koncov rúr a tvaroviek

65 Kč

ČSN 13 2111 (132111) - červen 1986

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Rúry priame

32 Kč

ČSN 13 2112 (132112) - červen 1986

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Rúry priame liate odstredivo

32 Kč

ČSN 13 2120 (132120) - červen 1986

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Odbočky jednoduché

65 Kč

ČSN 13 2125 (132125) - červen 1986

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Prechody

32 Kč

ČSN 13 2140 (132140) - červen 1986

Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Kolená

32 Kč

23 Nářadí

ČSN 23 0713 (230713) - červen 1986

Zástrčné kľúče pre univerzálne skľúčovadlá

65 Kč

24 Upínací nářadí

ČSN 24 2107 (242107) - červen 1986

Upínací nářadí. Upínací kleštinová pouzdra. Technické předpisy

190 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 7604 (257604) - červen 1986

Areometre. Hodnoty povrchového napätia kvapalín

230 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0648-1 (420648) - červen 1986

Chrom kovový. Potenciometrická metoda stanovení obsahu chromu

125 Kč

ČSN 42 0648-10 (420648) - červen 1986

Chrom kovový. Titrační komplexometrická metoda a metoda atomové absorpční spektrometrie pro stanovení obsahu hliníku

190 Kč

ČSN 42 0648-11 (420648) - červen 1986

Chrom kovový. Fotometrická metoda pro stanovení obsahu kobaltu

125 Kč

ČSN 42 0648-2 (420648) - červen 1986

Chrom kovový. Fotometrická a gravimetrická metoda stanovení obsahu křemíku

190 Kč

ČSN 42 0648-3 (420648) - červen 1986

Chrom kovový. Fotometrická metoda stanovení obsahu fosforu

190 Kč

ČSN 42 0648-4 (420648) - červen 1986

Chrom kovový. Fotometrická metoda a metoda atomové absorpční spektrometrie pro stanovení obsahu železa

125 Kč

ČSN 42 0648-5 (420648) - červen 1986

Chrom kovový. Titrační metoda a metoda s použitím automatických analyzátorů pro stanovení obsahu dusíku

125 Kč

ČSN 42 0648-6 (420648) - červen 1986

Chrom kovový. Fotometrická metoda a metoda atomové absorpční spektrometrie pro stanovení obsahu mědi

190 Kč

ČSN 42 0648-7 (420648) - červen 1986

Chrom kovový. Fotometrická metoda stanovení obsahu antimonu

125 Kč

ČSN 42 0648-8 (420648) - červen 1986

Chrom kovový. Fotometrická metoda stanovení obsahu arsenu

125 Kč

ČSN 42 0648-9 (420648) - červen 1986

Chrom kovový. Polarografická metoda stanovení obsahu zinku, olova, vizmutu, metoda atomové absorpční spektrometrie pro stanovení olova

190 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0084 (560084) - červen 1986

Potravinářské výrobky. Stanovení celkového počtu mezofilních aerobních a fakultativně anaerobních mikroorganismů kultivací v tekutých půdách

230 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN 70 0611 (700611) - červen 1986

Zkušební metody skla. Chemický rozbor alkalicko-olovnato-křemičitého skla

65 Kč

ČSN 70 0628-3 (700628) - červen 1986

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu hlinitého fotometrickou metodou s chromazurolem S

65 Kč

ČSN 70 0631-2 (700631) - červen 1986

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu zinečnatého titrační metodou s chelatonem 3 (po oddělení jako sulfid zinečnatý)

65 Kč

ČSN 70 0631-3 (700631) - červen 1986

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu zinečnatého metodou atomové absorpční spektrometrie

65 Kč

ČSN 70 0632-1 (700632) - červen 1986

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu olovnatého metodou s chelatonem 3 (po oddělení elektrolysou)

65 Kč

ČSN 70 0632-2 (700632) - červen 1986

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu olovnatého vážkovou metodou

65 Kč

ČSN 70 0632-3 (700632) - červen 1986

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu olovnatého metodou atomové absorpční spektrometrie

65 Kč

ČSN 70 0637-2 (700637) - červen 1986

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu barnatého v přítomnosti oxidu olovnatého vážkovou metodou

65 Kč

ČSN 70 0653-1 (700653) - červen 1986

Zkušební metody skla. Chemický rozbor skla. Stanovení oxidu antimonitého fotometrickou metodou s jodidem draselným a kyselinou askorbovou

65 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 1318 (731318) - červen 1986

Stanovení pevnosti betonu v tahu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.94, Z2 11.03t

222 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN 77 0113 (770113) - červen 1986

Bariérové systémy s vysoušedly pro ochranné balení

125 Kč

ČSN 77 0830 (770830) - červen 1986

Vysoušedla pro ochranné balení. Všeobecné požadavky

125 Kč