Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 83 2088 (832088) Zrušená norma

Pracovní ochrana. Sedadla výrobních zařízení. Všeobecné požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8320 Pracovní a osobní ochrana

ICS: 13.110 Bezpečnost strojních zařízení

Označení ČSN 83 2088 (832088)
Katalogové číslo 31775
Cena 125 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 6. 1986
Datum účinnosti 1. 7. 1986
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963317755
Norma byla zrušena k 1. 3. 2002

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 4031-83 jako ČSN, jíž se pro potřeby ČSFR doplňují tři články. Významné je zejména doplnění čl. 01, že norma v ČR neplatí pro sedadla v dopravních prostředcích, zemědělských strojích a ostatních mobilních prostředcích, pro pojízdná a ostatní nouzová sedadla ani pro sedadla zdravotnická. Norma RVHP se vztahuje na sedadla na pracovních místech pro pracovníky na výrobních zařízeních. Jde o poměrně velmi stručnou normu, která se zabývá prakticky jen všeobecnými požadavky (kapitola 2) a také jen obecně (čl.2.1.1) stanoví, že (sedadla) musí odpovídat jednak charakteru činnosti a vykonávaným pracovním funkcím, dále podmínkám užívání a konečně antropometrickým, fyziologickým, popř. i dalším charakteristikám populace uživatelů. Žádné číselné hodnoty (ani tabelárně upravené) norma neobsahuje. ČSN 83 2088 byla schválena 20.12.1984 a nabyla účinnosti od 1.7.1986.

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 83 20 88
  • ČSN 832088
  • ČSN 83 20 88 : 1986
  • ČSN 832088:1986
  • ČSN 83 2088:1986