ČSN 49 1406 (491406) Zrušená norma

Impregnované drevené podvaly. Výhybkové podvaly z listnatých drevín

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanovuje technické požadavky na jakost a rozměry bukových a dubových výhybkových pražců, jejichž čela jsou zajištěna proti koncovým trhlinám protištěpnými ocelovými sponami. Jedná se o typickou předmětovou normu. ČSN 49 1406 byla schválena 4.12.1984 a nabyla účinnosti od 1.7.1986. ČSN 49 1406 společně s ČSN 49 1404 z 4.12.1984 nahrazuje v celém rozsahu ČSN 49 1406 z 13.6.1973.
"Změnou a)-6/1986" se s účinností od 1.7.1986 mění text o nahrazení norem takto: ČSN 49 1406 spolu s ČSN 49 1404 nahradila ČSN 49 1406 z 13.6.1973 pro výhybkové pražce z listnatých dřevin. Pro výhybkové pražce z jehličnatých dřevin zůstává v platnosti ČSN 49 1406 část 1 z 13.6.1973.

Označení ČSN 49 1406 (491406)
Katalogové číslo 29266
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 6. 1986
Datum účinnosti 1. 7. 1986
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963292663
Norma byla zrušena k 1. 6. 2002
a nahrazena ČSN EN 13145 (491410)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 49 14 06
  • ČSN 491406
  • ČSN 49 14 06 : 1986
  • ČSN 491406:1986
  • ČSN 49 1406:1986