ČSN (normy i změny) ze září 1980

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 4603-4 (014603) - září 1980

Názvosloví pro lícování ozubených převodů. Kuželová a hypoidní soukolí

570 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 9340 (269340) - září 1980

Kontejnery ISO řady 1. Technické požadavky a zkoušení. Společná ustanovení

230 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 5720 (425720) - září 1980

Trubky ocelové bezešvé čtyřhranné tvářené za tepla

190 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 0146 (490146) - září 1980

Drevovláknité dosky. Metóda zisťovania hrúbkového napučania vo vode

125 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 68 4042 (684042) - září 1980

Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Všeobecné pokyny pro balení a označování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 7.86, Zb 2.92t

262 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 3130 (733130) - září 1980

Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení

190 Kč