ICS 77.120.30 - Měď a slitiny mědi

ČSN 42 0336 (420336) - srpen 1982

Odlitky ze slitin mědi. Zkušební kusy a zkušební tělesa pro zkoušku tahem

190 Kč

ČSN ISO 2626 (420423) - duben 1993

Měď. Zkouška vodíkové křehkosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.99t

97 Kč

ČSN 42 0466 (420466) - leden 1996

Příprava metalografických vzorků z mědi, hliníku, jejich slitin a kompozitů na jejich bázi

230 Kč

ČSN 42 0611-1 (420611) - prosinec 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru

65 Kč

ČSN 42 0611-2 (420611) - prosinec 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Stanovení obsahu mědi metodou elektrogravimetrickou

125 Kč

ČSN 42 0611-3 (420611) - prosinec 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Stanovení obsahu olova metodou titrační

65 Kč

ČSN 42 0611-4 (420611) - prosinec 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Stanovení obsahu cínu metodou titrační a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0611-5 (420611) - prosinec 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Stanovení obsahu zinku metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0611-6 (420611) - prosinec 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Stanovení obsahu bismutu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0611-7 (420611) - prosinec 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Stanovení obsahu stříbra metodou potenciometrickou a metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0620-10 (420620) - listopad 1989

Chemický rozbor slitin měď-zinek. Stanovení hliníku

230 Kč

ČSN 42 0620-14 (420620) - srpen 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Mosaz. Stanovení obsahu křemíku metodou fotometrickou a metodou vážkovou

125 Kč

ČSN 42 0620-16 (420620) - srpen 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Mosaz. Stanovení obsahu uhlíku metodou titrační a metodami s použitím automatických analyzátorů

125 Kč

ČSN 42 0620-2 (420620) - říjen 1989

Chemický rozbor slitin měď-zinek. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 42 0620-5 (420620) - srpen 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Mosaz. Stanovení obsahu manganu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

190 Kč

ČSN 42 0620-6 (420620) - srpen 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Mosaz. Stanovení obsahu železa metodami fotometrickými a metodou atomové absorpce

190 Kč

ČSN 42 0620-8 (420620) - srpen 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Mosaz. Stanovení obsahu niklu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0621-32 (420621) - duben 1982

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu mědi metodou elektrogravimetrickou

125 Kč

ČSN 42 0621-35 (420621) - duben 1980

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu kyslíku

190 Kč

ČSN 42 0621-37 (420621) - duben 1980

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu železa metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0621-38 (420621) - duben 1980

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu niklu metodou fotometrickou

190 Kč

ČSN 42 0621-41 (420621) - duben 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu olova metodou polarografickou

125 Kč

ČSN 42 0621-43 (420621) - duben 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu stříbra metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0621-44 (420621) - duben 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu stříbra metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0621-48 (420621) - duben 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu vizmutu metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0621-51 (420621) - duben 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu niklu metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0622-11 (420622) - říjen 1990

Chemický rozbor bronzů. Stanovení beryllia

125 Kč

ČSN 42 0622-13 (420622) - září 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu titanu metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0622-14 (420622) - září 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu křemíku metodou fotometrickou a metodou vážkovou

190 Kč

ČSN 42 0622-18 (420622) - září 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu hořčíku metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0622-2 (420622) - září 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu mědi metodou elektrogravimetrickou

190 Kč

ČSN 42 0622-20 (420622) - září 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu uhlíku metodou titrační a metodami s použitím automatických analyzátorů

125 Kč

ČSN 42 0622-7 (420622) - září 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu hliníku metodou titrační, metodami atomové absorpce a metodou fotometrickou

230 Kč

ČSN 42 0622-8 (420622) - září 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu manganu metodou atomové absorpce, metodou titrační a metodou fotometrickou

190 Kč

ČSN 42 0623-2 (420623) - září 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkolegované slitiny mědi. Stanovení obsahu stříbra metodou atomové absorpce a metodou potenciometrické titrace

125 Kč

ČSN 42 0623-5 (420623) - září 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkolegované slitiny mědi. Stanovení obsahu telluru metodou atomové absorpce a metodou potenciometrické titrace

125 Kč

ČSN ISO 1811-1 (420623) - říjen 1993

Měď a slitiny mědi. Odběr a příprava vzorků pro chemický rozbor. Část 1: Vzorkování litých netvářených výrobků

125 Kč

ČSN ISO 1811-2 (420623) - říjen 1993

Měď a slitiny mědi. Odběr a příprava vzorků pro chemický rozbor. Část 2: Vzorkování tvářených výrobků a odlitků

125 Kč

ČSN ISO 4741 (420623) - listopad 1992

Měď a slitiny mědi. Stanovení fosforu molybdátovanadátovou spektrofotometrickou metodou

190 Kč

ČSN ISO 4742 (420623) - listopad 1992

Slitiny mědi. Stanovení niklu metodou gravimetrickou

65 Kč

ČSN ISO 4748 (420623) - listopad 1992

Slitiny mědi. Stanovení železa titračně s Na2EDTA

190 Kč

ČSN ISO 5959 (420623) - listopad 1992

Měď a slitiny mědi. Stanovení bismutu metodou spektrofotometrickou s diethyldithiokarbamanem

125 Kč

ČSN ISO 5960 (420623) - listopad 1992

Slitiny mědi. Stanovení kadmia metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 6437 (420623) - listopad 1992

Slitiny mědi. Stanovení chromu metodou titrační

190 Kč

ČSN ISO 7266 (420623) - listopad 1992

Měď a slitiny mědi. Stanovení síry spalovací-titrační metodou

125 Kč

ČSN 42 1307 (421307) - červenec 1989

Barevné označování mědi a slitin mědi. Barevné odstíny

190 Kč

ČSN 42 3000 (423000) - březen 1994

Měď tvářená 42 3000 Cu 99,95

190 Kč

ČSN 42 3001 (423001) - duben 1990

Měď elektrovodná 42 3001 Cu 99,9E

340 Kč

ČSN 42 3003 (423003) - duben 1990

Měď zvláště vhodná pro svařovaní 42 3003 Cu 99,85

190 Kč

ČSN 42 3005 (423005) - duben 1990

Měď tvářená 42 3005 Cu 99,5

230 Kč

ČSN 42 3065 (423065) - duben 1990

Slitina mědi tvářená 42 3065 CuNi45Mn (konstantan)

190 Kč

ČSN 42 3115 (423115) - leden 1993

Slitina mědi na odlitky 42 3115 CuSn5

65 Kč

ČSN 42 3119 (423119) - leden 1993

Slitina mědi na odlitky 42 3119 CuSn10

65 Kč

ČSN 42 3120 (423120) - leden 1993

Slitina mědi na odlitky 42 3120 CuSn10P1

65 Kč

ČSN 42 3121 (423121) - leden 1993

Slitina mědi na odlitky 42 3121 CuSn10Pb5

65 Kč

ČSN 42 3122 (423122) - leden 1993

Slitina mědi na odlitky 42 3122 CuSn10Pb10

65 Kč

ČSN 42 3123 (423123) - leden 1993

Slitina mědi na odlitky 42 3123 CuSn12

65 Kč

ČSN 42 3135 (423135) - leden 1993

Slitina mědi na odlitky 42 3135 CuSn5Pb5Zn5

65 Kč

ČSN 42 3137 (423137) - leden 1993

Slitina mědi na odlitky 42 3137 CuSn8Pb3Zn6

65 Kč

ČSN 42 3138 (423138) - únor 1980

Slitina mědi na odlitky 42 3138 CuSn10Zn2

65 Kč

ČSN 42 3303 (423303) - červenec 1980

Slitina mědi na odlitky 42 3303 CuZn17Si3

65 Kč

ČSN 42 3311 (423311) - červenec 1980

Slitina mědi na odlitky 42 3311 CuZn35Al5Fe3Mn2

65 Kč

ČSN 42 3313 (423313) - červenec 1980

Slitina mědi na odlitky 42 3313 CuZn36Pb1

65 Kč

ČSN 42 3319 (423319) - červenec 1980

Slitina mědi na odlitky 42 3319 CuZn40

65 Kč

ČSN 42 3320 (423320) - červenec 1980

Slitina mědi na odlitky 42 3320 CuZn38Fe1Al1Mn1

65 Kč

ČSN 42 3321 (423321) - červenec 1980

Slitina mědi odlitky 42 3321 CuZn38Al

65 Kč

ČSN 42 3322 (423322) - červenec 1980

Slitina mědi na odlitky 42 3322 CuZn31MnAl1

65 Kč

ČSN 42 3326 (423326) - červenec 1980

Slitina mědi na odlitky 42 3326 CuZn45Mn4Pb3Fe1

65 Kč

ČSN 42 3356 (423356) - červenec 1980

Slitina mědi na odlitky 42 3356 CuZn39Ni14Fe2Mn1,5

65 Kč
foo