ICS 77.120.30 - Měď a slitiny mědi

ČSN EN 1503-4 (133022) - září 2016 aktuální vydání

Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 4: Slitiny mědi specifikované v evropských normách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN 42 0336 (420336) - srpen 1982

Odlitky ze slitin mědi. Zkušební kusy a zkušební tělesa pro zkoušku tahem

190 Kč

ČSN ISO 2626 (420423) - duben 1993

Měď. Zkouška vodíkové křehkosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.99t

97 Kč

ČSN EN 12893 (420429) - leden 2001

Měď a slitiny mědi - Stanovení čísla prodloužení šroubovice

190 Kč

ČSN 42 0466 (420466) - leden 1996

Příprava metalografických vzorků z mědi, hliníku, jejich slitin a kompozitů na jejich bázi

230 Kč

ČSN EN 16090 (420468) - květen 2020

Měď a slitiny mědi - Stanovení střední velikosti zrna ultrazvukem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

190 Kč

ČSN EN 16090 (420468) - leden 2021 nové vydání

Měď a slitiny mědi - Odhad střední velikosti zrna ultrazvukem

190 Kč

ČSN 42 0611-1 (420611) - prosinec 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru

65 Kč

ČSN 42 0611-2 (420611) - prosinec 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Stanovení obsahu mědi metodou elektrogravimetrickou

125 Kč

ČSN 42 0611-3 (420611) - prosinec 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Stanovení obsahu olova metodou titrační

65 Kč

ČSN 42 0611-4 (420611) - prosinec 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Stanovení obsahu cínu metodou titrační a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0611-5 (420611) - prosinec 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Stanovení obsahu zinku metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0611-6 (420611) - prosinec 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Stanovení obsahu bismutu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0611-7 (420611) - prosinec 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Ložiskové kovy na bázi mědi. Stanovení obsahu stříbra metodou potenciometrickou a metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0620-10 (420620) - listopad 1989

Chemický rozbor slitin měď-zinek. Stanovení hliníku

230 Kč

ČSN 42 0620-14 (420620) - srpen 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Mosaz. Stanovení obsahu křemíku metodou fotometrickou a metodou vážkovou

125 Kč

ČSN 42 0620-16 (420620) - srpen 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Mosaz. Stanovení obsahu uhlíku metodou titrační a metodami s použitím automatických analyzátorů

125 Kč

ČSN 42 0620-2 (420620) - říjen 1989

Chemický rozbor slitin měď-zinek. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 42 0620-5 (420620) - srpen 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Mosaz. Stanovení obsahu manganu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

190 Kč

ČSN 42 0620-6 (420620) - srpen 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Mosaz. Stanovení obsahu železa metodami fotometrickými a metodou atomové absorpce

190 Kč

ČSN 42 0620-8 (420620) - srpen 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Mosaz. Stanovení obsahu niklu metodou fotometrickou a metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0621-32 (420621) - duben 1982

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu mědi metodou elektrogravimetrickou

125 Kč

ČSN 42 0621-35 (420621) - duben 1980

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu kyslíku

190 Kč

ČSN 42 0621-37 (420621) - duben 1980

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu železa metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0621-38 (420621) - duben 1980

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu niklu metodou fotometrickou

190 Kč

ČSN 42 0621-41 (420621) - duben 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu olova metodou polarografickou

125 Kč

ČSN 42 0621-43 (420621) - duben 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu stříbra metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0621-44 (420621) - duben 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu stříbra metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0621-48 (420621) - duben 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu vizmutu metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0621-51 (420621) - duben 1983

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Měď. Stanovení obsahu niklu metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN EN 14935 (420621) - leden 2007

Měď a slitiny mědi - Stanovení doprovodných prvků v čisté mědi - Metoda elektrotermické atomizace atomovou absorpční spektrometrií (ET AAS)

340 Kč

ČSN 42 0622-11 (420622) - říjen 1990

Chemický rozbor bronzů. Stanovení beryllia

125 Kč

ČSN 42 0622-13 (420622) - září 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu titanu metodou fotometrickou

125 Kč

ČSN 42 0622-14 (420622) - září 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu křemíku metodou fotometrickou a metodou vážkovou

190 Kč

ČSN 42 0622-18 (420622) - září 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu hořčíku metodou atomové absorpce

125 Kč

ČSN 42 0622-2 (420622) - září 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu mědi metodou elektrogravimetrickou

190 Kč

ČSN 42 0622-20 (420622) - září 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu uhlíku metodou titrační a metodami s použitím automatických analyzátorů

125 Kč

ČSN 42 0622-7 (420622) - září 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu hliníku metodou titrační, metodami atomové absorpce a metodou fotometrickou

230 Kč

ČSN 42 0622-8 (420622) - září 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu manganu metodou atomové absorpce, metodou titrační a metodou fotometrickou

190 Kč

ČSN 42 0623-2 (420623) - září 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkolegované slitiny mědi. Stanovení obsahu stříbra metodou atomové absorpce a metodou potenciometrické titrace

125 Kč

ČSN 42 0623-5 (420623) - září 1986

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Nízkolegované slitiny mědi. Stanovení obsahu telluru metodou atomové absorpce a metodou potenciometrické titrace

125 Kč

ČSN EN 14936-1 (420623) - leden 2007

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu hliníku - Část 1: Titrační metoda

190 Kč

ČSN EN 14936-2 (420623) - leden 2007

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu hliníku - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 14937-1 (420623) - leden 2007

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu antimonu - Část 1: Spektrofotometrická metoda

190 Kč

ČSN EN 14937-2 (420623) - leden 2007

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu antimonu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 14938-2 (420623) - leden 2011

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu bismutu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

190 Kč

ČSN EN 14939 (420623) - leden 2007

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu beryllia - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 14940-2 (420623) - leden 2007

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu chromu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 14941 (420623) - leden 2007

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu kobaltu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 14942-2 (420623) - leden 2007

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu arzenu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 15022-3 (420623) - březen 2007

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 3: Nízký obsah cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

190 Kč

ČSN EN 15022-4 (420623) - duben 2012

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 4: Střední obsah cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

190 Kč

ČSN EN 15023-3 (420623) - leden 2011

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu niklu - Část 3: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 15024-2 (420623) - září 2018 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu zinku - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 15025 (420623) - leden 2011

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu hořčíku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

190 Kč

ČSN EN 15079 (420623) - prosinec 2015 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Analýza optickou emisní spektrometrií s jiskrovým buzením (S-OES)

230 Kč

ČSN EN 15605 (420623) - leden 2011

Měď a slitiny mědi - Optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou

440 Kč

ČSN EN 15616 (420623) - květen 2013

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu kadmia - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

190 Kč

ČSN EN 15622 (420623) - září 2010

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu olova - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 15690-2 (420623) - září 2009

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu železa - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 15703-2 (420623) - červenec 2015

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu manganu - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 15915 (420623) - leden 2011

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu stříbra - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

230 Kč

ČSN EN 15916-2 (420623) - leden 2011

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu telluru - Část 2: Střední obsah telluru - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

190 Kč

ČSN EN 16117-1 (420623) - duben 2012

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu mědi - Část 1: Elektrolytické stanovení mědi v materiálech s obsahem mědi menším než 99,85 %

230 Kč

ČSN EN 16117-2 (420623) - květen 2013

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu mědi - Část 2: Elektrolytické stanovení mědi v materiálech s obsahem mědi větším než 99,80 %

190 Kč

ČSN ISO 1811-1 (420623) - říjen 1993

Měď a slitiny mědi. Odběr a příprava vzorků pro chemický rozbor. Část 1: Vzorkování litých netvářených výrobků

125 Kč

ČSN ISO 1811-2 (420623) - říjen 1993

Měď a slitiny mědi. Odběr a příprava vzorků pro chemický rozbor. Část 2: Vzorkování tvářených výrobků a odlitků

125 Kč

ČSN ISO 4741 (420623) - listopad 1992

Měď a slitiny mědi. Stanovení fosforu molybdátovanadátovou spektrofotometrickou metodou

190 Kč

ČSN ISO 4742 (420623) - listopad 1992

Slitiny mědi. Stanovení niklu metodou gravimetrickou

65 Kč

ČSN ISO 4743 (420623) - listopad 1992

Slitiny mědi. Stanovení niklu metodou titrační

125 Kč

ČSN ISO 4748 (420623) - listopad 1992

Slitiny mědi. Stanovení železa titračně s Na2EDTA

190 Kč

ČSN ISO 4751 (420623) - listopad 1992

Měď a slitiny mědi. Stanovení cínu metodou spektrofotometrickou

190 Kč

ČSN ISO 5959 (420623) - listopad 1992

Měď a slitiny mědi. Stanovení bismutu metodou spektrofotometrickou s diethyldithiokarbamanem

125 Kč

ČSN ISO 5960 (420623) - listopad 1992

Slitiny mědi. Stanovení kadmia metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

ČSN ISO 6437 (420623) - listopad 1992

Slitiny mědi. Stanovení chromu metodou titrační

190 Kč

ČSN ISO 7266 (420623) - listopad 1992

Měď a slitiny mědi. Stanovení síry spalovací-titrační metodou

125 Kč

ČSN P CEN/TS 14940-1 (420623) - duben 2010

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu chromu - Část 1: Titrační metoda

190 Kč

ČSN P CEN/TS 15022-2 (420623) - duben 2010

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 2: Spektrofotometrická metoda

190 Kč

ČSN P CEN/TS 15656 (420623) - duben 2010

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu fosforu - Spektrofotometrická metoda

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15703-1 (420623) - únor 2010

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu manganu - Část 1: Spektrofotometrická metoda

190 Kč

ČSN P CEN/TS 15916-1 (420623) - srpen 2011

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu telluru - Část 1: Nízký obsah telluru - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

190 Kč

ČSN EN 15063-1 (420627) - červenec 2015 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Stanovení hlavních složek a doprovodných prvků vlnově disperzní rentgenovou fluorescenční spektrometrií (XRF) - Část 1: Návody pro pracovní metodu

340 Kč

ČSN EN 15063-2 (420627) - červen 2007

Měď a slitiny mědi - Stanovení hlavních složek a doprovodných prvků vlnově disperzní rentgenovou fluorescenční spektrometrií (XRF) - Část 2: Pracovní metoda

190 Kč

ČSN P CEN/TS 13388 (421301) - červen 2016

Měď a slitiny mědi - Přehled chemického složení a výrobků

550 Kč

ČSN EN 1655 (421306) - srpen 1999

Měď a slitiny mědi - Prohlášení o shodě

190 Kč

ČSN 42 1307 (421307) - červenec 1989

Barevné označování mědi a slitin mědi. Barevné odstíny

190 Kč

ČSN EN 1412 (421308) - červen 2017 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Evropský systém číselného označování

190 Kč

ČSN EN 1173 (421309) - leden 2009 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Označování stavů

125 Kč

ČSN EN 12449 +A1 (421320) - březen 2020 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro všeobecné použití

440 Kč

ČSN EN 1981 (421560) - září 2003 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Předslitiny

230 Kč

ČSN 42 3000 (423000) - březen 1994

Měď tvářená 42 3000 Cu 99,95

190 Kč

ČSN 42 3001 (423001) - duben 1990

Měď elektrovodná 42 3001 Cu 99,9E

340 Kč

ČSN 42 3003 (423003) - duben 1990

Měď zvláště vhodná pro svařovaní 42 3003 Cu 99,85

190 Kč

ČSN 42 3005 (423005) - duben 1990

Měď tvářená 42 3005 Cu 99,5

230 Kč

ČSN 42 3065 (423065) - duben 1990

Slitina mědi tvářená 42 3065 CuNi45Mn (konstantan)

190 Kč

ČSN 42 3115 (423115) - leden 1993

Slitina mědi na odlitky 42 3115 CuSn5

65 Kč

ČSN 42 3119 (423119) - leden 1993

Slitina mědi na odlitky 42 3119 CuSn10

65 Kč

ČSN 42 3120 (423120) - leden 1993

Slitina mědi na odlitky 42 3120 CuSn10P1

65 Kč

ČSN 42 3121 (423121) - leden 1993

Slitina mědi na odlitky 42 3121 CuSn10Pb5

65 Kč

ČSN 42 3122 (423122) - leden 1993

Slitina mědi na odlitky 42 3122 CuSn10Pb10

65 Kč

ČSN 42 3123 (423123) - leden 1993

Slitina mědi na odlitky 42 3123 CuSn12

65 Kč

ČSN 42 3135 (423135) - leden 1993

Slitina mědi na odlitky 42 3135 CuSn5Pb5Zn5

65 Kč

ČSN 42 3137 (423137) - leden 1993

Slitina mědi na odlitky 42 3137 CuSn8Pb3Zn6

65 Kč

ČSN 42 3138 (423138) - únor 1980

Slitina mědi na odlitky 42 3138 CuSn10Zn2

65 Kč

ČSN 42 3303 (423303) - červenec 1980

Slitina mědi na odlitky 42 3303 CuZn17Si3

65 Kč

ČSN 42 3311 (423311) - červenec 1980

Slitina mědi na odlitky 42 3311 CuZn35Al5Fe3Mn2

65 Kč

ČSN 42 3313 (423313) - červenec 1980

Slitina mědi na odlitky 42 3313 CuZn36Pb1

65 Kč

ČSN 42 3319 (423319) - červenec 1980

Slitina mědi na odlitky 42 3319 CuZn40

65 Kč

ČSN 42 3320 (423320) - červenec 1980

Slitina mědi na odlitky 42 3320 CuZn38Fe1Al1Mn1

65 Kč

ČSN 42 3321 (423321) - červenec 1980

Slitina mědi odlitky 42 3321 CuZn38Al

65 Kč

ČSN 42 3322 (423322) - červenec 1980

Slitina mědi na odlitky 42 3322 CuZn31MnAl1

65 Kč

ČSN 42 3326 (423326) - červenec 1980

Slitina mědi na odlitky 42 3326 CuZn45Mn4Pb3Fe1

65 Kč

ČSN 42 3356 (423356) - červenec 1980

Slitina mědi na odlitky 42 3356 CuZn39Ni14Fe2Mn1,5

65 Kč