ČSN 42 0622-8 (420622)

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu manganu metodou atomové absorpce, metodou titrační a metodou fotometrickou

ČSN 42 0622-8 Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu manganu metodou atomové absorpce, metodou titrační a metodou fotometrickou
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 1533-79 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP se vztahuje na bronzy. Podstatou metody RVHP používající atomové absorpce je její změření v plameni acetylén-vzduch při vlnové délce 780,1 nm. Podstatou titrační metody RVHP je potenciometrická titrace dvojmocného manganu v kyselém prostředí roztokem manganistanu draselného za přítomnosti fluoridových iontů. Podstatou fotometrické metody RVHP je oxidace manganu na sedmimocný jodistanem draselným v kyselém prostředí. Intenzita zbarvení roztoku se měří při vlnové délce 520 nm. Postup při provádění normalizovaných zkoušek je podrobně popsán. ČSN 42 0622 Část 8 byla schválena 8.9.1981 a nabyla účinnosti od 1.1.1983.
"Změnou a)-1/1984" se s účinností od 1.4.1984 ruší informační příloha.

Označení ČSN 42 0622-8 (420622)
Katalogové číslo 27620
Cena 190 Kč190
Datum schválení 8. 9. 1981
Datum účinnosti 1. 1. 1983
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963276205
Změny a opravy Za 1.84
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 42 0622-11 (420622)
Chemický rozbor bronzů. Stanovení beryllia

ČSN 42 0622-13 (420622)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu titanu metodou fotometrickou

ČSN 42 0622-14 (420622)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu křemíku metodou fotometrickou a metodou vážkovou

ČSN 42 0622-18 (420622)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu hořčíku metodou atomové absorpce

ČSN 42 0622-2 (420622)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu mědi metodou elektrogravimetrickou

ČSN 42 0622-20 (420622)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu uhlíku metodou titrační a metodami s použitím automatických analyzátorů

ČSN 42 0622-7 (420622)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu hliníku metodou titrační, metodami atomové absorpce a metodou fotometrickou

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 420622-8
  • ČSN 42 06 22-8
foo