ČSN 42 0622-20 (420622)

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu uhlíku metodou titrační a metodami s použitím automatických analyzátorů

ČSN 42 0622-20 Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu uhlíku metodou titrační a metodami s použitím automatických analyzátorů
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 2240-80 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP se vztahuje na bronzy. Podstatou titrační metody RVHP je spalování vzorku v proudu kyslíku při teplotě 1200 - 1250 °C a na absorpci oxidu uhličitého ve slabě alkalickém roztoku chloridu barnatého. Při tom nastává změna hodnoty pH absorpčního roztoku. Přidáváním roztoku hydroxidu barnatého se nastaví pH na původní hodnotu. Rušivý vliv oxidu siřičitého se odstraní pomocí roztoku chloridu sodno-rtuťnatého. Podstatou metody RVHP s použitím automatických analyzátorů je spalování vzorku v proudu kyslíku při teplotě 1200 - 1600 °C, absorpci oxidu uhličitého ve slabě alkalickém roztoku a jeho určení konduktometrickou nebo coulometrickou metodou, nebo změření absorpčních pásů oxidu uhličitého v infračervené oblasti spektra. Postup při provádění normalizovaných zkoušek je podrobně popsán. ČSN 42 0622 Část 20 byla schválena 8.9.1981 a nabyla účinnosti od 1.1.1983.

Označení ČSN 42 0622-20 (420622)
Katalogové číslo 27627
Cena 125 Kč125
Datum schválení 8. 9. 1981
Datum účinnosti 1. 1. 1983
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963276274
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 42 0622-11 (420622)
Chemický rozbor bronzů. Stanovení beryllia

ČSN 42 0622-13 (420622)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu titanu metodou fotometrickou

ČSN 42 0622-14 (420622)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu křemíku metodou fotometrickou a metodou vážkovou

ČSN 42 0622-18 (420622)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu hořčíku metodou atomové absorpce

ČSN 42 0622-2 (420622)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu mědi metodou elektrogravimetrickou

ČSN 42 0622-7 (420622)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu hliníku metodou titrační, metodami atomové absorpce a metodou fotometrickou

ČSN 42 0622-8 (420622)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu manganu metodou atomové absorpce, metodou titrační a metodou fotometrickou

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 420622-20
  • ČSN 42 06 22-20
foo