ČSN 42 0622-7 (420622)

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu hliníku metodou titrační, metodami atomové absorpce a metodou fotometrickou

ČSN 42 0622-7 Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu hliníku metodou titrační, metodami atomové absorpce a metodou fotometrickou
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 1532-79 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP se vztahuje na bronzy. Podstatou titrační metody RVHP je oddělení hliníku od rušivých prvků elektrolysou na rtuťové katodě a na vzniku komplexu hliníku a di-Na-EDTA při pH 5,5 - 6,0. Přebytek di-Na-EDTA se ztitruje roztokem soli zinku a po rozložení komplexu hliníku fluoridem sodným se uvolněná di-Na-EDTA ztitruje roztokem soli zinku za přítomnosti xylenolové oranže. Podstatou metody RVHP používající atomové absorpce je její změření v plameni acetylén-oxid dusný při vlnové délce 309,3 nm. Podstatou fotometrické metody RVHP je vyloučení hliníku s benzoanem železa a následné stanovení fotometricky s eriochromcyaninem při pH 6. Intenzita zbarvení roztoku mědi se měří při vlnové délce 530 nm. Postup při provádění normalizovaných zkoušek je podrobně popsán. ČSN 42 0622 Část 7 byla schválena 8.9.1981 a nabyla účinnosti od 1.1.1983. "Změnou a)-1/1984" se s účinností od 1.4.1984 ruší informační příloha.

Označení ČSN 42 0622-7 (420622)
Katalogové číslo 27619
Cena 230 Kč230
Datum schválení 8. 9. 1981
Datum účinnosti 1. 1. 1983
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963276199
Změny a opravy Za 1.84
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 42 0622-11 (420622)
Chemický rozbor bronzů. Stanovení beryllia

ČSN 42 0622-13 (420622)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu titanu metodou fotometrickou

ČSN 42 0622-14 (420622)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu křemíku metodou fotometrickou a metodou vážkovou

ČSN 42 0622-18 (420622)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu hořčíku metodou atomové absorpce

ČSN 42 0622-2 (420622)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu mědi metodou elektrogravimetrickou

ČSN 42 0622-20 (420622)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu uhlíku metodou titrační a metodami s použitím automatických analyzátorů

ČSN 42 0622-8 (420622)
Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Bronzy. Stanovení obsahu manganu metodou atomové absorpce, metodou titrační a metodou fotometrickou

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 420622-7
  • ČSN 42 06 22-7
foo