ČSN EN 1998-3 (730036) Aktuální vydání

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb

ČSN EN 1998-3 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 706 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 1998-3 uvádí kritéria pro hodnocení existujících konstrukcí pozemních staveb z hlediska zemětřesení. Popisují se postupy výběru nezbytných opatření pro opravy konstrukcí a pro navrhování zesilování, včetně návrhu konečných rozměrů nosných částí a jejich přopojení k existujícím nosným prvkům. Informativní přílohy A, B a C obsahují doplňující informace pro hodnocení pozemních staveb ze železobetonu, oceli, ocelobetonu a zdiva a také pro jejich modernizaci.

Označení ČSN EN 1998-3 (730036)
Katalogové číslo 78375
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 5. 2007
Datum účinnosti 1. 6. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963783758
Změny a opravy Z1 3.10t, Oprava 1 1.11t, Z2 7.13t, Oprava 2 3.14t, Z3 3.14t
Tato norma nahradila ČSN 73 0036 (730036) z listopadu 1973
ČSN P ENV 1998-1-4 (730036) z prosince 2000
ČSN EN 1998-3 (730036) z prosince 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 1998-1 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-1 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1998-5 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska

ČSN EN 1992-3 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky

ČSN EN 1993-4-1 (731441)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-1: Zásobníky

Další příbuzné normy

ČSN EN 1998-1 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1998-1 ed. 2 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1998-1 NA ed. A (730036)
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings

ČSN EN 1998-2 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty

ČSN EN 1998-2 ed. 2 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty

ČSN EN 1998-2 NA ed. A (730036)
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges

ČSN EN 1998-3 ed. 2 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb

ČSN EN 1998-3 NA ed. A (730036)
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings

ČSN EN 1998-4 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí

ČSN EN 1998-4 NA ed. A (730036)
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines

ČSN EN 1998-5 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska

ČSN EN 1998-5 NA ed. A (730036)
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects

ČSN EN 1998-6 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny

ČSN EN 1998-6 NA ed. A (730036)
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys

foo