ČSN EN ISO 22000 (569600) Aktuální vydání

Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci

ČSN EN ISO 22000 Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti potravin (FSMS) umožňující organizaci, která je přímo nebo nepřímo zapojena v potravinovém řetězci:
a) plánovat, zavádět, používat, udržovat a aktualizovat systém FSMS poskytující produkty a služby, které jsou v souladu s jejich zamýšleným použitím bezpečné;
b) prokazovat soulad s příslušnými požadavky zákonů a předpisů na bezpečnost potravin;
c) hodnotit a posuzovat oboustranně odsouhlasené požadavky zákazníků na bezpečnost potravin a prokazovat shodu s těmito požadavky;
d) efektivně sdělovat zainteresovaným stranám v potravinovém řetězci záležitosti bezpečnosti potravin;
e) zajišťovat, aby organizace plnila svoji stanovenou politiku bezpečnosti potravin;
f) prokazovat shodu relevantním zainteresovaným stranám;
g) usilovat o certifikaci nebo registraci systému FSMS externí organizací nebo provádět sebehodnocení nebo vydat vlastní prohlášení o shodě s tímto dokumentem.
Všechny požadavky tohoto dokumentu jsou generické a jsou určeny k použití všemi organizacemi v potravinovém řetězci bez ohledu na jejich velikost a složitost. Mezi organizace, které jsou přímo či nepřímo zapojeny, mimo jiné patří výrobci krmiv, výrobci potravy pro zvířata, organizace pro sklizeň planě rostoucích rostlin a odchyt divoce žijících zvířat, zemědělci, výrobci složek potravin, výrobci potravin, maloobchodníci a organizace poskytující služby pro potravinářství, cateringové služby, čisticí a sanitační služby, doprava, skladování a distribuční služby, dodavatelé zařízení, čisticích a dezinfekčních prostředků, obalových materiálů a jiných materiálů přicházejících do styku s potravinami.
Tento dokument umožňuje každé organizaci, včetně malých a/nebo méně rozvinutých organizací (např. malých farem, malých firem pro balení a distribuci, malých maloobchodních prodejen nebo stravovacích služeb), zavádět externě vyvíjené prvky do svého systému FSMS.
Pro splnění požadavků tohoto dokumentu se mohou používat interní a/nebo externí zdroje.

Označení ČSN EN ISO 22000 (569600)
Katalogové číslo 507475
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 5. 2019
Datum účinnosti 1. 6. 2019
Jazyk dvojjazyčné vydání (čeština i angličtina)
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8596135074754
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 22000 (569600) z ledna 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 19011 (010330)
Směrnice pro auditování systémů managementu

ČSN P ISO/TS 22002-1 (569613)
Programy nezbytných předpokladů pro bezpečnost potravin - Část 1: Výroba potravin