ČSN 33 2180 (332180)

Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

Objednat


Cena: 465 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro připojování, upevňování a umísťování silových elektrických přístrojů a spotřebičů, včetně svítidel, všech napěťových kategorií, a to včetně přístrojů a spotřebičů silových částí zařízení sdělovacích, řídících a zvláštních. Všeobecně se požaduje, aby norma zajistila jak bezporuchový provoz, tak také vyloučila ohrožení bezpečnosti obsluhy a okolí. Lze tedy říci, že norma má bezpečnostně technický charakter. Obsahuje obecné požadavky na umístění a provoz, dále specifické požadavky na spínače do 1 000 V, na zásuvky a vidlice, spouštěče, odporníky, řídící přístroje, sdělovací přístroje a elektromechanické i elektrotepelné spotřebiče. ČSN 33 2180 byla schválena 27.4.1979 a nabyla účinnosti od 1.5.1980. Nahradila ČSN 34 1030 z roku 1962.
"Změnou a)-1/1987" se s účinností od 1.3.1987 provádějí v normě rozsáhlé změny a opravy. Úvodní ustanovení se nahrazuje novým textem (v anotaci provedeno). Dále se zcela mění část Všeobecně a doplňuje část 2. Základní požadavky na elektrické přístroje a spotřebiče. Doplňují se ustanovení o elektrickém blokování a připojují 4 přílohy k této problematice.

Označení ČSN 33 2180 (332180)
Katalogové číslo 2603
Cena 340 Kč340
Datum schválení 27. 4. 1979
Datum účinnosti 1. 5. 1980
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A5
EAN kód 8590963026039
Změny a opravy Za 1.87t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN 33 1500 (331500)
Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN EN 60529 (330330)
Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

ČSN 34 0350 ed. 2 (340350)
Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení

ČSN 33 2000-1 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 33 21 80
  • ČSN 332180
  • ČSN 33 21 80 : 1979
  • ČSN 332180:1979
  • ČSN 33 2180:1979
foo