1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ICS 29.120.20 - Připojovací zařízení

ČSN EN 61666 ed. 2 (013730) - květen 2011 aktuální vydání

Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Identifikace přípojných míst v rámci systému

230 Kč

ČSN ISO 1965 (311836) - listopad 2000

Letectví a kosmonautika - Hliníkové koncovky pro mačkané spoje leteckých hliníkových kabelů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN 33 0360 ed. 2 (330360) - červen 2014 aktuální vydání

Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech

230 Kč

ČSN 33 2180 (332180) - duben 1979

Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 1.87t

465 Kč

ČSN 33 2190 (332190) - prosinec 1986

Elektrotechnické předpisy. Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory

190 Kč

ČSN EN 61210 ed. 2 (340425) - říjen 2011 aktuální vydání

Připojovací zařízení - Ploché násuvné spoje pro měděné vodiče - Bezpečnostní požadavky

350 Kč

ČSN EN 61238-1 (347002) - březen 2004

Tlakové a mechanické konektory pro silové kabely pro jmenovitá napětí do 36 kV (Uₘ = 42 kV) - Část 1: Zkušební metody a požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.20t

Norma bude zrušena k 19. červenci 2022 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN 50393 ed. 2 (347408) - listopad 2015 aktuální vydání

Zkušební metody a požadavky pro příslušenství distribučních kabelů o jmenovitém napětí 0,6/1,0 (1,2) kV

350 Kč

ČSN EN 61169-8 (353811) - prosinec 2007

Vysokofrekvenční konektory - Část 8: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 6,5 mm (0,256 palce) s bajonetovým zámkem - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ BNC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60352-1 (354061) - říjen 1998 aktuální vydání

Nepájené spoje - Část 1: Ovíjené spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

350 Kč

ČSN EN 60352-2 ed. 2 (354061) - říjen 2006 aktuální vydání

Nepájené spoje - Část 2: Zamačkávané spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.14t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 135 Kč

ČSN EN 60352-3 (354061) - říjen 1996

Nepájené spoje. Část 3: Přístupné nepájené odizolované spoje. Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.08t, Z1 1.21t

Norma bude zrušena k 14. květnu 2023 (přejít na náhradu).

392 Kč

ČSN EN 60352-4 (354061) - červenec 1997

Nepájené spoje - Část 4: Nepřístupné nepájené odizolované spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.01t, Z1 3.21t

Norma bude zrušena k 16. červenci 2023 (přejít na náhradu).

612 Kč

ČSN EN 60352-6 (354061) - prosinec 1998

Nepájené spoje - Část 6: Spoje propichující izolaci - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

340 Kč

ČSN EN IEC 60352-3 ed. 2 (354061) - leden 2021

Nepájené spoje - Část 3: Přístupné zařezávané (ID) spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 60352-4 ed. 2 (354061) - březen 2021

Nepájené spoje - Část 4: Nepřístupné zařezávané (ID) spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60570 ed. 2 (360611) - prosinec 2003 aktuální vydání

Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.18t, A2 9.20t

655 Kč

ČSN EN 61995-1 (360615) - březen 2009

Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.17t

675 Kč

ČSN EN 61995-2 (360615) - prosinec 2009

Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely - Část 2: Noremní listy pro DCL

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.17t

355 Kč

ČSN EN 61535 (370535) - květen 2010

Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.13t, Z2 4.21t

Norma bude zrušena k 20. listopadu 2022 (přejít na náhradu).

537 Kč

ČSN EN 61914 ed. 2 (370550) - srpen 2016 aktuální vydání

Kabelové příchytky pro elektrické instalace

350 Kč

TNI 37 0606 (370606) - říjen 2007

Mechanické spojování hliníkových vodičů a hliníkových vodičů s měděnými vodiči

945 Kč

ČSN EN 60998-1 ed. 2 (370670) - březen 2005 aktuální vydání

Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

340 Kč

ČSN EN 60998-2-1 ed. 2 (370670) - březen 2005 aktuální vydání

Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky se šroubovými upínacími jednotkami

350 Kč

ČSN EN 60998-2-2 ed. 2 (370670) - březen 2005 aktuální vydání

Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky s bezšroubovými upínacími jednotkami

340 Kč

ČSN EN 60998-2-3 ed. 2 (370670) - březen 2005 aktuální vydání

Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky pro připojovací zařízení, jako jsou samostatné jednotky s upínacími jednotkami prorážejícími izolaci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.07t

360 Kč

ČSN EN 60998-2-4 ed. 2 (370670) - březen 2006 aktuální vydání

Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro nasunovací připojovací zařízení

340 Kč

ČSN EN 60999-1 ed. 2 (370680) - duben 2001

Připojovací zařízení - Elektrické měděné vodiče - Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové upínací jednotky - Část 1: Všeobecné požadavky a zvláštní požadavky na upínací jednotky pro vodiče od 0,2 mm² do 35 mm² (včetně)

340 Kč

ČSN EN 609999-2 (370680) - duben 2004

Připojovací zařízení - Elektrické měděné vodiče - Bezpečnostní požadavky na šroubové a bezšroubové upínací jednotky - Část 2: Zvláštní požadavky na upínací jednotky pro vodiče od 35 mm² do 300 mm² (včetně)

230 Kč

ČSN EN 61534-21 ed. 2 (371500) - duben 2015 aktuální vydání

Systémy sestavy přípojnic - Část 21: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro nástěnnou a stropní montáž

230 Kč

ČSN EN 61534-22 ed. 2 (371500) - duben 2015 aktuální vydání

Systémy sestavy přípojnic - Část 22: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro montáž na podlaze nebo pod podlahou

340 Kč

ČSN EN ISO 11111-4 (810702) - listopad 2005

Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Stroje pro zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.10t, A2 11.16t

655 Kč