ČSN (normy i změny) ze září 2022

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN P CEN ISO/TS 7849-1 (011654) - září 2022

Akustika - Určování hladin akustického výkonu šířeného vzduchem vyzařovaného strojními zařízeními pomocí měření vibrací - Část 1: Provozní metoda využívající pevný činitel vyzařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P CEN ISO/TS 7849-2 (011654) - září 2022

Akustika - Určování hladin akustického výkonu šířeného vzduchem vyzařovaného strojními zařízeními pomocí měření vibrací - Část 2: Technická metoda včetně určování odpovídajícího činitele vyzařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21356-1 (012041) - září 2022

Nanotechnologie - Strukturální charakterizace grafenu - Část 1: Grafen z prášků a z disperzí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 10209 (013101) - září 2022

Technická dokumentace - Slovník - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. září 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 13715/Oprava 1 (013205) - září 2022

Technická dokumentace produktu - Hrany neurčitých tvarů - Označování a kótování

20 Kč

ČSN EN ISO 25178-71 (014451) - září 2022 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 71: Softwarové měřicí etalony

230 Kč

ČSN EN ISO 9712 (015004) - září 2022

Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

02 Strojní součásti

ČSN EN 13411-4 (024470) - září 2022 aktuální vydání

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 4: Zalévání kovem a pryskyřicí

340 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 9220 (038187) - září 2022 aktuální vydání

Kovové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Metoda rastrovacím elektronovým mikroskopem

230 Kč

ČSN EN ISO 10270 (038272) - září 2022 aktuální vydání

Koroze kovů a slitin - Zkouška slitin zirkonu používaných v jaderných reaktorech vodnými roztoky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13523-25 (038761) - září 2022 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 25: Odolnost proti vlhkosti

190 Kč

ČSN EN 13523-26 (038761) - září 2022 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 26: Odolnost proti kondenzující vodě

190 Kč

ČSN EN 13523-9 (038761) - září 2022 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 9: Odolnost proti ponoru do vody

190 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 15614-13 (050313) - září 2022 aktuální vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 13: Stlačovací a odtavovací stykové svařování

340 Kč

ČSN EN ISO 17639 (051128) - září 2022

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Makroskopická a mikroskopická kontrola svarů

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN ISO 23553-1 (075870) - září 2022

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na kapalná paliva - Zvláštní požadavky - Část 1: Automatické a poloautomatické uzavírací armatury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 14246 (078611) - září 2022 aktuální vydání

Lahve na plyny - Ventily lahví - Výrobní zkoušky a kontroly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN EN ISO 28927-13 (106010) - září 2022

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 13: Nástroje pro šroubování spojovacích prvků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. lednu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN ISO 12759-5 (122004) - září 2022

Ventilátory - Klasifikace účinnosti ventilátorů - Část 5: Proudové ventilátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15805 (125003) - září 2022 aktuální vydání

Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Normalizované rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 558 (133031) - září 2022 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami - Armatury označované PN a Class

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 246 (137270) - září 2022 aktuální vydání

Zdravotnětechnické armatury - Obecné požadavky pro usměrňovače proudu

230 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61587-1 ed. 4/změna Z1 (188003) - září 2022

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 1: Environmentální požadavky, struktura zkoušek a bezpečnostní hlediska pro skříně, stojany, kostry a nosné konstrukce pro vnitřní podmínky

Změna bude zrušena k 11. únoru 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 61587-1 ed. 5 (188003) - září 2022

Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky pro soubory IEC 60917 a IEC 60297 - Část 1: Environmentální požadavky, struktura zkoušek a bezpečnostní hlediska

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 10942 (195009) - září 2022 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Přímé oftalmoskopy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 15798 (195301) - září 2022 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Viskoelastické prostředky pro oční chirurgii

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 15512 +A1 (269636) - září 2022 aktuální vydání

Ocelové statické skladovací systémy - Přestavitelné paletové regálové systémy - Zásady navrhování konstrukce

945 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 81-70 ed. 2/změna Z1 (274003) - září 2022

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2023.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 81-70 ed. 3 (274003) - září 2022 aktuální vydání

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

340 Kč

ČSN EN 115-2 ed. 2 (274802) - září 2022 aktuální vydání

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

350 Kč

ČSN EN 115-2/změna Z1 (274802) - září 2022

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2023.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 280-1 (275004) - září 2022

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Část 1: Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. březnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 280-2 (275004) - září 2022

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Část 2: Dodatečné bezpečnostní požadavky na zařízení pro zdvihání břemen na výsuvné zvedací konstrukci a pracovní plošině

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. lednu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 15427-1-1 (280555) - září 2022

Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 1-1: Vybavení a aplikace - Maziva okolku

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. březnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16186-5 (281551) - září 2022

Drážní aplikace - Kabina řidiče - Část 5: Vnější výhledové poměry pro tramvajová vozidla

Norma bude zrušena k 1. březnu 2024 (přejít na náhradu).

230 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN 1501-1 (300350) - září 2022 aktuální vydání

Vozidla pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 1: Vozidla pro odvoz odpadu se zadním nakládáním

770 Kč

ČSN EN 1501-2 (300350) - září 2022 aktuální vydání

Vozidla pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 2: Vozidla pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením na boku

590 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4641-301 (311934) - září 2022 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 301: Těsná struktura s průměrem vlákna 50/125 µm s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 1,8 mm - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4566 (312125) - září 2022

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina CO-PH4101 (CoCr20W15N1) - Tavená ve vakuu - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním - Výkovky - De ≤ 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4853 (313038) - září 2022

Letectví a kosmonautika - Spojovací součásti s vnějším závitem, se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s vnitřní spirálovou drážkou - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4851 (313252) - září 2022

Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s vnitřní spirálovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4850 (313257) - září 2022

Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s vnitřní spirálovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4848 (313270) - září 2022

Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou, s vnitřní spirálovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4849 (313273) - září 2022

Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s vnitřní spirálovou drážkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4844 (313276) - září 2022

Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s vnitřní spirálovou drážkou, se závitem k hlavě, ze žáruvzdorné a korozivzdorné oceli, pasivované - Třída 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4845 (313277) - září 2022

Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s vnitřní spirálovou drážkou, s krátkým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE- PA2601 (A286), pasivované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4846 (313278) - září 2022

Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou, s vnitřní spirálovou drážkou, se závitem k hlavě, ze žáruvzdorné a korozivzdorné oceli, pasivované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4847 (313279) - září 2022

Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou, s vnitřní spirálovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí ) / 235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 10087 (321020) - září 2022

Malá plavidla - Identifikace plavidla - Systém kódování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

TNI 33 2000-5-51 (332000) - září 2022 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy - Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů - Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022

340 Kč

ČSN EN 62282-3-201 ed. 2/změna A1 (336000) - září 2022

Technologie palivových článků - Část 3-201: Stabilní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek pro malé napájecí systémy na palivové články

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN IEC 60502-1 (347419) - září 2022 aktuální vydání

Silové kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 1 kV (Uₘ = 1,2 kV) do 30 kV (Uₘ = 36 kV) - Část 1: Kabely pro jmenovitá napětí 1 kV (Uₘ = 1,2 kV) a 3 kV (Uₘ = 3,6 kV)

550 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-18-32/změna Z1 (350000) - září 2022

Točivé elektrické stroje - Část 18-32: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Hodnocení podle elektrické odolnosti

Změna bude zrušena k 1. březnu 2025.

32 Kč

ČSN EN 60034-7 +A1/změna Z1 (350000) - září 2022

Točivé elektrické stroje - Část 7: Označování tvarů strojů a polohy svorkovnice (IM kód)

Změna bude zrušena k 23. únoru 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 60034-18-32 ed. 2 (350000) - září 2022

Točivé elektrické stroje - Část 18-32: Funkční hodnocení izolačních systémů typu II - Kvalifikační postupy pro elektrickou odolnost tvarovaných vinutí

340 Kč

ČSN EN IEC 60034-7 ed. 2 (350000) - září 2022

Točivé elektrické stroje - Část 7: Označování tvarů strojů a polohy svorkovnice (IM kód)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.23t

360 Kč

ČSN EN IEC 60512-99-002 ed. 2 (354055) - září 2022 aktuální vydání

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 99-002: Plány zkoušek odolnosti - Zkouška 99b: Plán zkoušek pro rozpojení při elektrické zátěži

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 60512-99-002/změna Z1 (354055) - září 2022

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 99-002: Plány zkoušek odolnosti - Zkouška 99b: Plán zkoušek pro neúmyslné rozpojení při elektrické zátěži

Změna bude zrušena k 4. březnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 61557-17 (356230) - září 2022

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 17: Bezkontaktní ukazatele střídavého napětí

230 Kč

ČSN EN IEC 61189-2-501 (359039) - září 2022

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 2-501: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury - Měření měrné síly pružnosti a faktoru retence měrné síly pružnosti pro ohebné dielektrické materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 60793-2-10 ed. 7/změna A1 (359213) - září 2022

Optická vlákna - Část 2-10: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 61300-3-33 ed. 2/změna Z1 (359252) - září 2022

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-33: Zkoušení a měření - Měření výsuvné síly z pružné dutinky pomocí kalibračních kolíků

Změna byla zrušena k 4. březnu 2023.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 61300-3-33 ed. 3 (359252) - září 2022

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-33: Zkoušení a měření - Měření výsuvné síly z pružné zarovnávací dutinky pomocí kalibračních kolíků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.23t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

360 Kč

ČSN EN IEC 62150-6 (359277) - září 2022

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 6: Univerzální mezaninové desky pro zkoušení a měření fotonických zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 63246-2 (360105) - září 2022

Konfigurovatelné vozové služby infotainment (CSIS) - Část 2: Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 63246-3 (360105) - září 2022

Konfigurovatelné vozové služby infotainment (CCIS) - Část 3: Rámec

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 62442-1 ed. 2/změna Z1 (360515) - září 2022

Energetická náročnost ovládacích zařízení - Část 1: Ovládací zařízení pro zářivky - Metoda měření celkového příkonu obvodů ovládacího zařízení a jejich účinnost

Změna bude zrušena k 16. březnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62442-1 ed. 3 (360515) - září 2022

Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 1: Ovládací zařízení pro zářivky - Metoda měření celkového příkonu obvodů ovládacího zařízení a jejich účinnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 62442-2 ed. 2/změna Z1 (360515) - září 2022

Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 2: Ovládací zařízení pro vysokotlaké výbojky (kromě zářivek) - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení

Změna bude zrušena k 16. březnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62442-2 ed. 3 (360515) - září 2022

Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 2: Ovládací zařízení pro výbojky (kromě zářivek) - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62442-3 ed. 2/změna Z1 (360515) - září 2022

Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 3: Ovládací zařízení pro halogenové žárovky a LED světelné zdroje - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení

Změna bude zrušena k 17. březnu 2025.

32 Kč

ČSN EN IEC 62442-3 ed. 3 (360515) - září 2022

Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 3: Ovládací zařízení pro halogenové žárovky a LED světelné zdroje - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60704-2-18 (361008) - září 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-18: Zvláštní požadavky na elektrické ohřívače vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61094-2 ed. 2/změna A1 (368880) - září 2022

Elektroakustika - Měřicí mikrofony - Část 2: Primární metoda pro tlakovou kalibraci laboratorních etalonových mikrofonů metodou reciprocity

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 15632-1 (383376) - září 2022 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 1: Klasifikace, obecné požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15632-2 (383376) - září 2022 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 2: Sdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami; požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15632-3 (383376) - září 2022 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 3: Nesdružený systém s plastovými teplonosnými trubkami; požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15632-4 (383376) - září 2022 aktuální vydání

Vedení vodních tepelných sítí - Konstrukce ohebných předizolovaných potrubí - Část 4: Sdružený systém s kovovými teplonosnými trubkami; požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

TNI CEN/TR 17797 (386470) - září 2022

Zařízení pro zásobování plynem - Dopad vodíku na zařízení pro zásobování plynem a identifikace souvisící potřeby tvorby norem v rozsahu CEN/TC 234

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 12583 (386481) - září 2022 aktuální vydání

Zařízení pro zásobování plynem - Kompresní stanice - Funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 14972-10 (389260) - září 2022

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 10: Zkušební postup systémů s otevřenými stranovými hubicemi pro ochranu átrií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12101-13 (389700) - září 2022

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 13: Systémy pracující na principu rozdílu tlaků - Návrh a výpočtové metody, instalace, přejímací zkoušení, kontroly a údržba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 12101-6 (389700) - září 2022

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 6: Technické podmínky pro zařízení pracující na principu rozdílu tlaků - Sestavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

39 Zbraně pro civilní potřebu

ČSN 39 5004 (395004) - září 2022 aktuální vydání

Expanzní pracovní přístroje - Technické požadavky - Zkoušení

190 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 2566-1 (420308) - září 2022 aktuální vydání

Ocel - Přepočet hodnot tažnosti - Část 1: Uhlíkové a nízkolegované oceli

440 Kč

ČSN EN ISO 2566-2 (420308) - září 2022 aktuální vydání

Ocel - Přepočet hodnot tažnosti - Část 2: Austenitické oceli

440 Kč

ČSN EN 10202 (420914) - září 2022

Ocelové plechy na obaly, válcované za studena - Elektrolyticky pocínované a speciálně pochromované

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10169 (420923) - září 2022

Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlakované organickými povlaky (svitky s povlakem) - Technické dodací podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 683-3 (420931) - září 2022 aktuální vydání

Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 3: Oceli k nauhličování s následným zakalením

440 Kč

43 Hutnictví - strojní zařízení

ČSN EN 15093 (433010) - září 2022

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. únoru 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14753 (433013) - září 2022

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a zařízení pro kontinuální lití oceli

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. únoru 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15061 (433013) - září 2022

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a zařízení linky na zpracování pásu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 10423 (451220) - září 2022 aktuální vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Ústí sondy a produkční kříž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN 17504 (467067) - září 2022

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení gossypolu v semenech bavlníku a krmivech pomocí LC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 11806-2 (470620) - září 2022 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů - Část 2: Stroje s pohonnou jednotkou nesenou na zádech

230 Kč

ČSN EN ISO 19472-2 (476015) - září 2022

Lesnické strojní zařízení - Navijáky - Část 2: Trakční pomocné navijáky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. lednu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN P CEN/TS 17743 (560005) - září 2022

Potraviny - Stanovení reziduí pesticidů extrakcí ethylacetátem pomocí GC- a LC-MS/MS (SweEt)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13708 (560008) - září 2022 aktuální vydání

Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících krystalický cukr metodou ESR spektroskopie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN 455-1 +A1 (637415) - září 2022 aktuální vydání

Lékařské rukavice pro jedno použití - Část 1: Požadavky a zkoušení na nepřítomnost děr

190 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 3915 (640131) - září 2022 aktuální vydání

Plasty - Měření odporu vodivých plastů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 489 (640281) - září 2022 aktuální vydání

Plasty - Stanovení indexu lomu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15527 (643020) - září 2022 aktuální vydání

Plasty - Lisované desky z polyethylenu (PE-UHMW, PE-HD) - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15013 (643055) - září 2022 aktuální vydání

Plasty - Vytlačované desky z polypropylenu (PP) - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13844 (643189) - září 2022 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy - Hrdlové spoje s elastomerními těsnicími kroužky pro plastové tlakové trubky - Stanovení těsnosti za podtlaku, při úhlovém vychýlení a deformaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 589 +A1 (656503) - září 2022 aktuální vydání

Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Technické požadavky a metody zkoušení

230 Kč

ČSN ISO 19880-8/změna Amd. 1 (656525) - září 2022

Plynný vodík - Čerpací stanice - Část 8: Kontrola kvality paliva

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

32 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 11339 (668582) - září 2022 aktuální vydání

Lepidla - T-zkouška v odlupování lepených sestav z ohebných adherendů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 788 (671418) - září 2022

Ultramarínové pigmenty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15457 (672031) - září 2022 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení hub a plísní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15458 (672032) - září 2022 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení vodních řas

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16925 (673067) - září 2022 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrů proti tryskání tlakovou vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8130-4 (673151) - září 2022 aktuální vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 4: Výpočet dolní meze výbušnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 17124 (697281) - září 2022 aktuální vydání

Vodíkové palivo - Specifikace produktu a zajištění kvality pro čerpací stanice s výdejem plynného vodíku - Aplikace palivových článků s protonvýměnnou membránou (PEM) pro vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 17892-12/změna A2 (721007) - září 2022

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 12: Stanovení meze tekutosti a meze plasticity

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 17542-1 (721024) - září 2022

Zemní práce - Geotechnické laboratorní zkoušky - Část 1: Zkouška rozpadavosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17542-2 (721024) - září 2022

Zemní práce - Geotechnické laboratorní zkoušky - Část 2: Zkouška drtitelnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17542-3 (721024) - září 2022

Zemní práce - Geotechnické laboratorní zkoušky - Část 3: Stanovení hodnoty VBS methylenovou modří na zeminách a horninách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 933-9 (721193) - září 2022 aktuální vydání

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9: Posouzení jemných částic - Zkouška methylenovou modří

230 Kč

ČSN EN 16908 +A1 (722190) - září 2022 aktuální vydání

Cement a stavební vápno - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla pro produktovou kategorii doplňující ČSN EN 15804

340 Kč

ČSN EN 17468-2 (723404) - září 2022

Vláknocementové výrobky - Stanovení odolnosti proti protažení a smykové odolnosti a výpočet pevnosti v tahu za ohybu - Část 2: Vlnité desky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17138 (727505) - září 2022

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Stanovení pevnosti v ohybu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17139 (727506) - září 2022

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) -Termofyzikální vlastnosti keramických kompozitů - Stanovení tepelné roztažnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18608 (727507) - září 2022

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při teplotě okolí za atmosférického tlaku vzduchu - Stanovení odolnosti proti šíření trhlin zkoušením vrubové citlivosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 12975 (730301) - září 2022

Solární kolektory - Základní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. únoru 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

TNI CEN ISO/TR 52003-2 (730324) - září 2022

Energetická náročnost budov - Ukazatele, požadavky, hodnocení a průkazy - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52003-1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

TNI CEN ISO/TR 52018-2 (730337) - září 2022

Energetická náročnost budov - Indikátory pro požadavky na dílčí ENB vztahující se k bilanci tepelné energie a vlastnostem konstrukcí - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52018-1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN ISO 12571 (730575) - září 2022 aktuální vydání

Tepelně-vlhkostní vlastnosti stavebních materiálů a výrobků - Stanovení hydroskopických sorpčních vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17472 (730905) - září 2022

Udržitelnost ve výstavbě - Posuzování udržitelnosti inženýrských staveb - Výpočtové metody

990 Kč

ČSN 73 6405 (736405) - září 2022 aktuální vydání

Projektování tramvajových tratí

440 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 16933-1 (756109) - září 2022

Odvodňovací systémy vně budov - Navrhování - Část 1: Fyzický návrh

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 5667-1 (757051) - září 2022

Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. březnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12873-2 (757333) - září 2022 aktuální vydání

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 2: Zkušební metoda pro materiály aplikované na místě, nekovové a bez obsahu cementu

340 Kč

ČSN EN 12873-4 (757333) - září 2022 aktuální vydání

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 4: Zkušební metoda pro membránové systémy úpravy vody

230 Kč

ČSN EN ISO 13163 (757639) - září 2022 aktuální vydání

Kvalita vod - Olovo 210 - Kapalinová scintilační měřicí metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

76 Služby

ČSN EN 15602 (761701) - září 2022

Poskytovatelé bezpečnostních služeb - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN ISO 16106 (770135) - září 2022 aktuální vydání

Přepravní balení pro nebezpečné věci - Obaly na nebezpečné věci, středněobjemové obaly (IBC) a velké obaly - Směrnice pro použití ISO 9001

550 Kč

81 Strojní zařízení textilního průmyslu

ČSN EN ISO 22291 (814003) - září 2022

Bezpečnostní požadavky na strojní zařízení netkaných textilií kladených mokrou cestou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 20345 ed. 2 (832501) - září 2022

Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. únoru 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 20346 ed. 2 (832502) - září 2022

Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. únoru 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 20347 ed. 2 (832503) - září 2022

Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. březnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 13857 (833212) - září 2022 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostorů horními a dolními končetinami

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 9241-126 (833579) - září 2022

Ergonomie interakce člověk-systém - Část 126: Návod na prezentaci sluchových informací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13725 (834781) - září 2022 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií a míry emise zápachu ze stacionárních zdrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN P CEN/TS 17660-1 (835027) - září 2022

Kvalita ovzduší - Hodnocení výkonnosti senzorových systémů pro měření kvality ovzduší - Část 1: Plynné znečišťující látky v okolním ovzduší

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 17503 (838029) - září 2022

Půdy, kaly, upravený bioodpad a odpady - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) plynovou chromatografií (GC) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. lednu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

TNI CEN/TR 15404 (838308) - září 2022

Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení chování popela při tavení stanovením charakteristických teplot

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 4135 (852100) - září 2022

Anesteziologické a respirační přístroje - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. únoru 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 26825 (852122) - září 2022

Anesteziologické a respirační přístroje - Štítky aplikované uživatelem na injekční stříkačky obsahující léky používané při anestezii - Barvy, vzhled a provedení

230 Kč

TNI CEN ISO/TR 24971 (855230) - září 2022

Zdravotnické prostředky - Návod pro použití ISO 14971

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 1. červnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 598 V2.2.1 (870010) - září 2022

Zařízení v TV bílých místech (TVWSD) - Bezdrátové přístupové systémy provozované v TV vysílacím pásmu 470 MHz až 694 MHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 319 132-1 V1.2.1 (874015) - září 2022

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy XAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy XAdES

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 300 674-2-1 V3.1.1 (875094) - září 2022

Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) provozovaná v kmitočtovém pásmu 5 795 MHz až 5 815 MHz - Část 2: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Podčást 1: Jednotky na infrastruktuře (RSU)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 303 722 V1.2.1 (875189) - září 2022

Širokopásmové datové přenosové systémy (WDTS) pro rádiová zařízení pevné sítě provozovaná v pásmu 57 GHz až 71 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 19115-2/změna A1 (979834) - září 2022

Geografická informace - Metadata - Část 2: Rozšíření pro data zobrazení a mřížová data

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 13972 (982029) - září 2022

Zdravotnická informatika - Klinické informační modely - Charakteristiky, struktury a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč
foo