ČSN (normy i změny) z února 2022

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 5725-2 (010251) - únor 2022

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 5725-4 (010251) - únor 2022

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 4: Základní metody pro stanovení pravdivosti normalizované metody měření

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 6413 (013228) - únor 2022 nové vydání

Technická dokumentace produktu - Zobrazování drážkování a jemného drážkování

340 Kč

ČSN ISO 7-2 (014034) - únor 2022

Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 2: Kontrola mezními kalibry

350 Kč

ČSN EN ISO 14405-1 (014115) - únor 2022 nové vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 1: Lineární rozměry

550 Kč

ČSN EN ISO 14405-2 (014115) - únor 2022 nové vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 2: Rozměry jiné než lineární a úhlové rozměry

340 Kč

ČSN EN ISO 14405-3 (014115) - únor 2022 nové vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 3: Úhlové rozměry

340 Kč

ČSN ISO 965-2/změna Amd. 1 (014314) - únor 2022

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 2: Mezní rozměry vnějších a vnitřních závitů pro všeobecné použití - Střední jakost tolerance

125 Kč

ČSN ISO 965-5/změna Amd. 1 (014314) - únor 2022

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 5: Mezní rozměry vnitřních závitů, určených pro slícování s vnějšími závity žárově pokovenými ponorem, s polohou tolerančního pole h před pokovováním

65 Kč

ČSN EN ISO 18388 (014960) - únor 2022 nové vydání

Technická dokumentace produktu (TPD) - Zápichy - Tvary a kótování

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17642 (018508) - únor 2022

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Rozhraní eCall pro přístup center tísňového volání k databázím nákladu a nebezpečného zboží

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN 13411-7 (024470) - únor 2022 nové vydání

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 7: Symetrické klínové vidlicové objímky

230 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 7539-9 (038172) - únor 2022 nové vydání

Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 9: Příprava a použití vzorků s nacyklovanou trhlinou s rostoucím zatěžováním nebo rostoucí deformací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 8167 (052690) - únor 2022 nové vydání

Odporové svařování - Výstupkové svařování - Výstupky pro odporové svařování

230 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN 17281 (117801) - únor 2022

Bezpečnostní požadavky - Zařízení na čištění vozidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 17192 (120520) - únor 2022 nové vydání

Větrání budov - Vzduchovody - Nekovová potrubí - Požadavky a zkušební metody

340 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 10253-2 (132200) - únor 2022

Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 2: Nelegované a feritické oceli se stanovením požadavků pro kontrolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. září 2022 (přejít na náhradu).

945 Kč

ČSN EN 14917 (139030) - únor 2022 nové vydání

Kovové vlnovce na dilataci tlakových zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61784-3-13 ed. 2/změna Z1 (184001) - únor 2022

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-13: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 13

Změna bude zrušena k 23. červnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 61784-3-8 ed. 2/změna Z1 (184001) - únor 2022

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-8: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 8

Změna bude zrušena k 23. červnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61784-3-13 ed. 3 (184001) - únor 2022

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-13: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 13

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN IEC 61784-3-8 ed. 3 (184001) - únor 2022

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-8: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 8

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN ISO 3089 (200355) - únor 2022

Obráběcí stroje - Zkušební podmínky pro samostředicí, ručně ovládaná sklíčidla s jednodílnými čelistmi

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 17076 (270585) - únor 2022 nové vydání

Věžové jeřáby - Antikolizní systémy - Bezpečnostní požadavky

340 Kč

ČSN EN 17443 (278335) - únor 2022

Zařízení pro zimní údržbu - Systémy vyrábějící solanku - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1756-1 (279611) - únor 2022 nové vydání

Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Nákladní zdvižná čela

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 16186-5 (281551) - únor 2022

Drážní aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 5: Vnější výhledové poměry pro tramvajová vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN 1647 +A1 (300048) - únor 2022 nové vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Mobilní domovy - Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 8847 (323204) - únor 2022 nové vydání

Malá plavidla - Kormidelní zařízení - Kladkové systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-732 +A1 +A2/změna A3 (330050) - únor 2022

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 732: Technologie počítačových sítí

65 Kč

ČSN IEC 60050-741 (330050) - únor 2022

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 741: Internet věcí (IoT)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN IEC 60050-845 (330050) - únor 2022

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 845: Osvětlení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 550 Kč

ČSN 33 1600 ed. 2/Oprava 2 (331600) - únor 2022

Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

20 Kč

ČSN EN 50546/Oprava 1 (333509) - únor 2022

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Trojfázové ostrovní (externí) napájecí soustavy pro kolejová vozidla a jejich konektory

20 Kč

ČSN EN IEC 62290-3 (333530) - únor 2022 nové vydání

Drážní zařízení - Systémy řízení městské dopravy s vyhrazenou vodicí dráhou - Část 3: Specifikace systémových požadavků

1 690 Kč

ČSN EN IEC 61970-600-1 (334910) - únor 2022

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 600-1: Specifikace výměny modelu společné sítě (CGMES) - Struktura a pravidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 61970-600-2 (334910) - únor 2022

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 600-2: Specifikace pro výměnu modelu společné sítě (CGMES) - Specifikace pro výměny profilu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

6 300 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 54-28 (342710) - únor 2022 nové vydání

Elektrická požární signalizace - Část 28: Nenulovatelné lineární hlásiče teplot

550 Kč

ČSN EN 60404-11/změna Z1 (345862) - únor 2022

Magnetické materiály - Část 11: Metoda stanovení povrchového izolačního odporu magnetických plechů a pásů

Změna bude zrušena k 12. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60404-11 ed. 2 (345862) - únor 2022

Magnetické materiály - Část 11: Metoda stanovení povrchového izolačního odporu magnetických plechů a pásů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 34 7659-5AA (347659) - únor 2022

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Část 5: Kabely s XLPE izolací - nepancéřované -Oddíl 5AA: Kabely s (typ 5AA-1) nebo bez (typ 5AA-2) měděného koncentrického vodiče nebo stínění

340 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN IEC 61869-13 (351350) - únor 2022

Přístrojové transformátory - Část 13: Samostatně stojící spojovací jednotka (SAMU)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 62423 ed. 2/změna A11 (354183) - únor 2022

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu F a typu B

190 Kč

ČSN EN 50550/změna Z1 (354195) - únor 2022

Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí pro domácnost a podobné použití (POP)

Změna bude zrušena k 20. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 63052 (354195) - únor 2022

Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí (POP) pro domácnost a podobné použití

770 Kč

ČSN EN IEC 61076-2-010 (354621) - únor 2022

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 2-010: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro konektory se západkovým spojením s vnějším aretačním mechanismem, založené na spojovacím rozhraní podle IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-109, IEC 61076-2-111 a IEC 61076-2-113

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-034 (356502) - únor 2022

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-034: Zvláštní požadavky pro zařízení pro měření odporu izolace a zkušební zařízení pro zkoušky elektrické pevnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 2.22t

565 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-034/změna A11 (356502) - únor 2022

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-034: Zvláštní požadavky pro zařízení pro měření odporu izolace a zkušební zařízení pro zkoušky elektrické pevnosti

125 Kč

ČSN EN 61326-2-3 ed. 2/změna Z1 (356508) - únor 2022

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-3: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro vysílače/přijímače za podmínek integrovaného a/nebo vzdáleného signálu

Změna bude zrušena k 4. červnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 61326-1 ed. 2/změna Z1 (356509) - únor 2022

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 1: Obecné požadavky

Změna bude zrušena k 4. červnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 61326-2-1 ed. 2/změna Z1 (356509) - únor 2022

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-1: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria citlivých zkušebních a měřicích zařízení při používání v EMC nechráněném prostředí

Změna bude zrušena k 4. červnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 61326-2-2 ed. 2/změna Z1 (356509) - únor 2022

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-2: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria zkušebních, měřicích a dohlížecích přenosných zařízení používaných v nízkonapěťových rozvodných sítích

Změna bude zrušena k 4. červnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61326-1 ed. 3 (356511) - únor 2022

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61326-2-1 ed. 3 (356511) - únor 2022

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-1: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria citlivých zkušebních a měřicích zařízení při používání v EMC nechráněném prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 61326-2-2 ed. 3 (356511) - únor 2022

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-2: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria zkušebních, měřicích a dohlížecích přenosných zařízení používaných v nízkonapěťových rozvodných sítích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 61326-2-3 ed. 3 (356511) - únor 2022

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-3: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro vysílače/přijímače za podmínek integrovaného a/nebo vzdáleného signálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-31 ed. 2 (359223) - únor 2022 nové vydání

Optické vláknové kabely - Část 1-31: Kmenová specifikace - Optické kabelové prvky - Optické vláknové pásky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-31/změna Z1 (359223) - únor 2022

Optické vláknové kabely - Část 1-31: Kmenová specifikace - Optické kabelové prvky - Optické vláknové pásky

Změna bude zrušena k 2. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61753-085-02 (359255) - únor 2022

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 085-02: Nekonektorované jednovidové pigtailované součástky CWDM pro kategorii C - Vnitřní řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61280-1-3 ed. 2/změna Z1 (359270) - únor 2022

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-3: Obecné komunikační subsystémy - Měření střední vlnové délky a spektrální šířky

Změna bude zrušena k 9. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61280-1-3 ed. 3 (359270) - únor 2022

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-3: Obecné komunikační subsystémy - Měření střední vlnové délky, spektrální šířky a dalších spektrálních charakteristik

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61757-5-1 (359275) - únor 2022

Optické vláknové senzory - Část 5-1: Měření náklonu - Senzory náklonu založené na vláknových Braggových mřížkách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 12464-1 (360450) - únor 2022

Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovišť- Část 1: Vnitřní pracoviště

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60598-2-13/změna A11 (360600) - únor 2022

Svítidla - Část 2-13: Zvláštní požadavky - Svítidla zapuštěná v terénu

125 Kč

ČSN EN 60704-1 ed. 2/změna Z1 (361008) - únor 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 1: Všeobecné požadavky

32 Kč

ČSN EN IEC 60704-1 ed. 3 (361008) - únor 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 1: Obecné požadavky

350 Kč

ČSN EN 60335-2-61 ed. 2/změna A12 (361045) - únor 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-61: Zvláštní požadavky na akumulační topidla pro vytápění místností

190 Kč

ČSN EN 60335-2-15 ed. 3/změna A1 (361050) - únor 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin

125 Kč

ČSN EN 60335-2-15 ed. 3/změna A12 (361050) - únor 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin

125 Kč

ČSN EN 60335-2-15 ed. 3/změna A2 (361050) - únor 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin

125 Kč

ČSN EN 60335-2-35 ed. 3/změna A2 (361050) - únor 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody

125 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-110 (361050) - únor 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-110: Zvláštní požadavky na mikrovlnné spotřebiče se zasouvacími nebo kontaktními aplikátory pro komerční použití

440 Kč

ČSN EN 60350-1 ed. 2/změna A1 (361060) - únor 2022

Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 1: Sporáky, trouby, parní trouby a grily - Metody měření funkce

190 Kč

ČSN EN 60350-2 ed. 2/změna A1 (361060) - únor 2022

Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 2: Varné desky - Metody měření funkce

190 Kč

ČSN EN 50632-2-14/změna A1 (361520) - únor 2022

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-14: Zvláštní požadavky na hoblíky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 50632-2-17/změna A1 (361520) - únor 2022

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-17: Zvláštní požadavky na horní frézky a orovnávací frézky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 50632-2-19/změna A1 (361520) - únor 2022

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-19: Zvláštní požadavky na dlabačky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 50632-2-5/změna A1 (361520) - únor 2022

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 50632-3-1/změna A1 (361520) - únor 2022

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné stolové pily

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 50632-3-9/změna A1 (361520) - únor 2022

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 50342-1 ed. 2/změna A2 (364310) - únor 2022

Olověné startovací baterie - Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 60601-1 ed. 2/změna A2 (364801) - únor 2022

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost

550 Kč

ČSN EN 60601-2-63/změna A2 (364801) - únor 2022

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-63: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologických extraorálních rentgenových zařízení

190 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-74 (364801) - únor 2022 nové vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-74: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zvlhčovacích přístrojů pro dýchání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 62563-1/změna A2 (364815) - únor 2022

Zdravotnické elektrické přístroje - Zdravotnické zobrazovací systémy - Část 1: Metody hodnocení

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 63002/změna Z1 (367222) - únor 2022

Metoda identifikace a interoperability pro externí napájení používané přenosnými výpočetními zařízeními

Změna bude zrušena k 1. červenci 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 63002 ed. 2 (367222) - únor 2022

Specifikace vzájemné spolupráce a metody komunikace pro externí napáječe používané se zařízeními výpočetní techniky a elektroniky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN CLC/TS 50600-2-10 (367260) - únor 2022

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-10: Analýza rizik a dopadů zemětřesení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50527-2-3 (367922) - únor 2022

Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-3: Specifické hodnocení zaměstnanců s implantabilními neurostimulátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 61534-21 ed. 2/změna A1 (371500) - únor 2022

Systémy sestavy přípojnic - Část 21: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro nástěnnou a stropní montáž

125 Kč

ČSN EN 61534-21 ed. 2/změna A11 (371500) - únor 2022

Systémy sestavy přípojnic - Část 21: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro nástěnnou a stropní montáž

125 Kč

ČSN EN 61534-22 ed. 2/změna A1 (371500) - únor 2022

Systémy sestavy přípojnic - Část 22: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro montáž na podlaze nebo pod podlahou

125 Kč

ČSN EN 61534-22 ed. 2/změna A11 (371500) - únor 2022

Systémy sestavy přípojnic - Část 22: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro montáž na podlaze nebo pod podlahou

125 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 16750 +A1 (389255) - únor 2022 nové vydání

Stabilní hasicí zařízení - Zařízení zamezující iniciaci požáru snížením obsahu kyslíku - Navrhování, instalace, plánování a údržba

350 Kč

40 Jaderná technika

ČSN EN ISO 18589-1 (404015) - únor 2022

Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 1: Obecné směrnice a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18589-4 (404015) - únor 2022

Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 4: Plutonium 238 a plutonium 239 + 240 - Zkušební metoda pomocí alfa spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18589-5 (404015) - únor 2022

Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 5: Stroncium 90 - Metoda proporcionálního počítání nebo kapalinová scintilační metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18589-6 (404015) - únor 2022

Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 6: Celková objemová aktivita alfa a celková objemová aktivita beta - Zkušební metoda pomocí proporcionálního průtokového detektoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20042 (404019) - únor 2022

Měření radioaktivity - Gama zářiče - Standardní zkušební metody pomocí gamaspektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 10276 (404062) - únor 2022

Jaderná energie - Palivová technologie - Nosné čepy obalových souborů pro přepravu radioaktivních látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16647 (404063) - únor 2022

Jaderná energie - Projektová a provozní kritéria zádržných systémů vyřazovaných jaderných pracovišť a jaderných zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18229 (404064) - únor 2022

Základní technické požadavky na strojní komponenty a kovové konstrukce předpokládané pro jaderné reaktory IV. generace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 20785-4 (404308) - únor 2022

Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 4: Validace výpočetních kódů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10374 (420268) - únor 2022

Svařované tvarovky pro potravinářský a chemický průmysl - T-kusy, kolínka a redukce pro svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 15349-2 (420509) - únor 2022

Nelegované oceli - Stanovení nízkého obsahu uhlíku - Část 2: Metoda infračervené absorpce po spálení v indukční peci (s předehřevem)

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. květnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1706 +A1 (421433) - únor 2022 nové vydání

Hliník a slitiny hliníku - Odlitky - Chemické složení a mechanické vlastnosti

340 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 703 (470611) - únor 2022 nové vydání

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Stroje na nakládání, míchání a/nebo řezání a distribuci siláže

440 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN CEN/TS 17630 (500391) - únor 2022

Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení antrachinonu v extraktech z vlákniny, papíru a lepenky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu

ČSN EN 1672-2 (512000) - únor 2022 nové vydání

Potravinářské stroje - Základní pojmy - Část 2: Hygienické požadavky a požadavky na čistitelnost

550 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 8588 (560038) - únor 2022 nové vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Zkouška "A" - "ne A"

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 17521 (560667) - únor 2022

Potraviny - Stanovení toxinů Alternaria v rajčatech, pšenici a slunečnicových semenech pomocí SPE předčištění a HPLC-MS/MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN P CEN ISO/TS 23758 (570557) - únor 2022

Směrnice pro validaci kvalitativních screeningových metod pro detekci reziduí veterinárních léčiv v mléce a mléčných výrobcích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 3103 (580420) - únor 2022 nové vydání

Čaj - Příprava nálevu pro senzorické zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 1043-4 (640002) - únor 2022 nové vydání

Plasty - Značky a zkratky - Část 4: Samozhášecí přísady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1555-1 (646412) - únor 2022 nové vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN 1555-2 (646412) - únor 2022 nové vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky

340 Kč

ČSN EN ISO 11298-4 (646422) - únor 2022 nové vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě

440 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

TNI CEN/TR 12333 (654910) - únor 2022

Hnojiva - Stanovení pevnosti v tlaku zrn hnojiv

230 Kč

TNI CEN/TR 14061 (654911) - únor 2022

Hnojiva - Stanovení obsahu prachu

340 Kč

ČSN EN ISO 22854 (656190) - únor 2022

Kapalné ropné výrobky - Stanovení skupin uhlovodíků a kyslíkatých látek v automobilových benzinech a automobilovém palivu ethanol E85 - Metoda multidimenzionální plynové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 2137 (656307) - únor 2022 nové vydání

Ropné výrobky a maziva - Stanovení penetrace plastických maziv a vazelíny kuželem

340 Kč

ČSN EN 15692 (656560) - únor 2022

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu vody - Metoda potenciometrické titrace podle Karl Fischera

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16942 +A1 (656565) - únor 2022 nové vydání

Paliva - Identifikace kompatibility vozidla - Grafické vyjádření informací pro spotřebitele

340 Kč

ČSN EN 17477 (659854) - únor 2022

Řasy a produkty z řas - Identifikace biomasy mikrořas, makrořas, sinic a Labyrinthulomycetes - Detekce a identifikace morfologickými a/nebo molekulárními metodami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17480 (659855) - únor 2022

Řasy a produkty z řas - Metody stanovení produktivity kultivačních jednotek určených pro pěstování řas

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 12353 (665206) - únor 2022 nové vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Uchovávání zkušebních organismů používaných ke stanovení baktericidní (včetně legionelly), mykobaktericidní, sporicidní, fungicidní a virucidní (včetně bakteriofágů) aktivity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 787-2 (670520) - únor 2022 nové vydání

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 2: Stanovení těkavých látek při 105 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 28199-2 (673131) - únor 2022 nové vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů závisících na postupu nástřiku - Část 2: Stálost barevného odstínu, krycí tloušťka, rozpuštění předchozí vrstvy, absorpce přestřiku, smočení povrchu, struktura povrchu a mrakovitost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 28199-3 (673131) - únor 2022 nové vydání

Nátěrové hmoty - Hodnocení vlastností nátěrových systémů závisících na postupu nástřiku - Část 3: Posouzení tvorby poteklin, tvorby bublinek, pórovitosti a kryvosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 22476-4 (721004) - únor 2022 nové vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 4: Zkouška presiometrem ve vrtu podle Ménarda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 17892-12/změna A1 (721007) - únor 2022

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 12: Stanovení meze tekutosti a meze plasticity

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1366-13 (730857) - únor 2022 nové vydání

Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 13: Komíny

340 Kč

ČSN P CEN/TS 19103 (731701) - únor 2022

Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Navrhování dřevobetonových kompozitních konstrukcí - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN 73 6120/Oprava 1 (736120) - únor 2022

Stavba vozovek - Ostatní asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody

20 Kč

ČSN EN 17168 (736460) - únor 2022

Drážní aplikace - Systémy zábran na hraně nástupiště

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN 73 7018 (737018) - únor 2022 nové vydání

Vodorovné dopravní značení - Retroreflexní dopravní knoflíky

230 Kč

ČSN EN 1463-2 (737018) - únor 2022 nové vydání

Vodorovné dopravní značení - Retroreflexní dopravní knoflíky - Část 2: Zkoušení na zkušebních úsecích

230 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 17490 (746092) - únor 2022

Stanovení vytahovací síly šroubů ze závitů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 5630 (755630) - únor 2022 nové vydání

Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací

190 Kč

ČSN 75 6230 (756230) - únor 2022 nové vydání

Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací

190 Kč

ČSN EN 12255-16 (756403) - únor 2022

Čistírny odpadních vod - Část 16: Filtrace odpadních vod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 21676/změna Z1 (757599) - únor 2022

Kvalita vod - Stanovení rozpuštěné frakce vybraných léčivých přípravků, jejich metabolitů a dalších organických látek ve vodách a v čištěných odpadních vodách - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (HPLC-MS/MS nebo -HRMS) po přímém nástřiku

65 Kč

ČSN EN ISO 10703 (757630) - únor 2022 nové vydání

Kvalita vod - Radionuklidy emitující záření gama - Metoda spektrometrie záření gama s vysokým rozlišením

350 Kč

ČSN EN ISO 13160 (757637) - únor 2022 nové vydání

Kvalita vod - Stroncium 90 a stroncium 89 - Kapalinová scintilační metoda nebo metoda proporcionálního počítání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 10872 (757759) - únor 2022

Kvalita vod a půd - Stanovení toxického účinku vzorků sedimentů a půd na růst, plodnost a reprodukci Caenorhabditis elegans (Nematoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

76 Služby

ČSN EN 50710 (763305) - únor 2022

Požadavky na poskytování zabezpečených vzdálených služeb pro systémy požární bezpečnosti a zabezpečovací systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 22517 (793894) - únor 2022

Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu reziduí pesticidů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10195 (793895) - únor 2022

Usně - Chemické stanovení obsahu šestimocného chromu v usních - Předběžné tepelné stárnutí usní a stanovení šestimocného chromu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 17117-2 (804641) - únor 2022

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Mechanické zkušební metody při podmínkách dvouosé napjatosti - Část 2: Stanovení charakteristik kompenzace vzoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 14387 (832220) - únor 2022 nové vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení, značení

340 Kč

ČSN EN 143 (832222) - únor 2022 nové vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení, značení

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 29843-2 (836702) - únor 2022 nové vydání

Kvalita půdy - Stanovení diverzity půdního mikrobiálního společenstva - Část 2: Metoda s použitím analýzy fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) a jednoduché extrakce PLFA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17225-6 (838202) - únor 2022 nové vydání

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 6: Tříděné nedřevní pelety

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 10651-5 (852103) - únor 2022

Plicní ventilátory pro zdravotnické použití - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Část 5: Pohotovostní resuscitátory poháněné plynem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 10993-12 (855220) - únor 2022 nové vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 12: Příprava vzorků a referenční materiály

340 Kč

ČSN EN ISO 10993-9 (855220) - únor 2022 nové vydání

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 9: Obecné zásady pro kvalitativní a kvantitativní stanovení potenciálních degradačních produktů

230 Kč

ČSN EN ISO 10873 (856303) - únor 2022 nové vydání

Stomatologie - Adhezivní přípravky pro snímací zubní náhrady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23162 (857041) - únor 2022

Základní vyšetření spermatu - Specifikace a metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 192 V1.7.1 (879028) - únor 2022

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace DVB pro vysílání dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 307-2 V1.3.1 (879045) - únor 2022

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace - Část 2: Rozšíření DVB-S2 (DVB-S2X)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 17191 (910610) - únor 2022

Dětský nábytek - Sedací nábytek pro děti - Požadavky na bezpečnost a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 13150 (910924) - únor 2022 nové vydání

Pracovní stoly pro laboratoře ve vzdělávacích institucích - Rozměry, požadavky na bezpečnost a trvanlivost a zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 17539 (917892) - únor 2022

Modulární podlahové krytiny s mechanickým zámkovým systémem (MMF) - Stanovení geometrických vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

98 Zdravotnická informatika

ČSN EN ISO 21393 (980017) - únor 2022

Genomická informatika - Značkovací jazyk Omics (OML)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč