Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z listopadu 2016

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
500815 ČSN EN 13269 (010663) - listopad 2016 aktuální vydání
Údržba - Směrnice pro vypracování smluv o údržbě
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
501221 ČSN EN ISO 14021 (010921) - listopad 2016
Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (environmentální značení typu II)
440 Kč vč. DPH
501193 ČSN ISO 17741 (011511) - listopad 2016
Obecná technická pravidla pro měření, výpočet a ověřování energetických úspor projektů
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
500772 ČSN P CEN ISO/TS 80004-6 (012003) - listopad 2016
Nanotechnologie - Slovník - Část 6: Charakterizace nanoobjektu
350 Kč vč. DPH
500773 ČSN P CEN ISO/TS 80004-8 (012003) - listopad 2016
Nanotechnologie - Slovník - Část 8: Procesy nanovýroby
440 Kč vč. DPH
500617 ČSN P CEN/TS 16937 (012007) - listopad 2016
Nanotechnologie - Návod pro odpovědnost za rozvoj nanotechnologií
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500592 ČSN EN ISO 3040 (013135) - listopad 2016 aktuální vydání
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Kužele
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
500848 ČSN EN ISO 17450-3 (014103) - listopad 2016
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 3: Tolerování prvků
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
501213 ČSN EN 12896-1 (018232) - listopad 2016
Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 1: Společné koncepty
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
501214 ČSN EN 12896-2 (018232) - listopad 2016
Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 2: Síť veřejné přepravy osob
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
1 100 Kč vč. DPH
501215 ČSN EN 12896-3 (018232) - listopad 2016
Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 3: Časové informace a plánování vozidel
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
500610 ČSN P CEN/TS 15531-5 (018234) - listopad 2016
Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 5: Provozní služební rozhraní výměny dat situací: Výměna dat situací
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
990 Kč vč. DPH
501194 ČSN EN ISO 11623 (078529) - listopad 2016 aktuální vydání
Lahve na plyny - Konstrukce z kompozitních materiálů - Periodická kontrola a zkoušení
350 Kč vč. DPH
501206 ČSN EN ISO 16148 (078539) - listopad 2016 aktuální vydání
Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny a velkoobjemové lahve na plyny - Zkoušení akustickou emisí (AT) a následné zkoušení ultrazvukem (UT) při periodické kontrole a zkoušení
350 Kč vč. DPH
500641 ČSN EN 16480 (113004) - listopad 2016
Čerpadla - Nejmenší požadovaná účinnost hydrodynamických čerpadel
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
501219 ČSN EN 16668 (133008) - listopad 2016
Průmyslové armatury - Požadavky a zkoušení kovových armatur jako tlakové výstroje
440 Kč vč. DPH
501004 ČSN EN 16767 (134030) - listopad 2016
Průmyslové armatury - Zpětné armatury z oceli a z litiny
230 Kč vč. DPH
501105 ČSN EN 1253-4 (136366) - listopad 2016 aktuální vydání
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 4: Víčka a vtokové mřížky
190 Kč vč. DPH
501074 ČSN EN 15329 (284047) - listopad 2016 aktuální vydání
Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové botky a zajišťovací klíny brzdových špalíků pro drážní vozidla
350 Kč vč. DPH
500628 ČSN EN 9239 (310411) - listopad 2016
Letectví a kosmonautika - Management programu - Pokyn pro management rizik
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
500629 ČSN EN 3909 (311709) - listopad 2016 aktuální vydání
Letectví a kosmonautika - Zkušební kapaliny a zkušební metody pro elektrické a optické součástky a podsestavy
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500951 ČSN EN ISO 14895 (328940) - listopad 2016 aktuální vydání
Malá plavidla - Lodní sporáky a spotřebiče pro topení na kapalná paliva
230 Kč vč. DPH
501146 ČSN 33 2000-4-443 ed. 2/změna Z1 (332000) - listopad 2016
Elektrické instalace budov - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím
Změna bude zrušena k 14. prosinci 2018
32 Kč vč. DPH
501145 ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 (332000) - listopad 2016
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím
230 Kč vč. DPH
501147 ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 (332000) - listopad 2016 aktuální vydání
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení
440 Kč vč. DPH
501149 ČSN 33 2000-5-534/změna Z1 (332000) - listopad 2016
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení
Změna bude zrušena k 14. prosinci 2018
32 Kč vč. DPH
500756 ČSN EN 60909-0 ed. 2 (333022) - listopad 2016 aktuální vydání
Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 0: Výpočet proudů
570 Kč vč. DPH
500937 ČSN EN 60909-0/změna Z1 (333022) - listopad 2016
Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 0: Výpočet proudů
Změna bude zrušena k 10. červnu 2019
32 Kč vč. DPH
501207 ČSN ISO 8528-10 (333140) - listopad 2016
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 10: Měření hluku šířeného vzduchem metodou obalové křivky
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
501208 ČSN ISO 8528-12 (333140) - listopad 2016
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 12: Nouzový napájecí zdroj pro bezpečnostně-technické zařízení
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
501196 ČSN EN 50131-2-7-1/změna A2 (334591) - listopad 2016
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-1: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (akustické)
125 Kč vč. DPH
501197 ČSN EN 50131-2-7-2/změna A2 (334591) - listopad 2016
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-2: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (pasivní)
125 Kč vč. DPH
501198 ČSN EN 50131-2-7-3/změna A2 (334591) - listopad 2016
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-3: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (aktivní)
125 Kč vč. DPH
500926 ČSN EN 50122-1 ed. 2/změna A2 (341520) - listopad 2016
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem
125 Kč vč. DPH
500790 ČSN EN 60695-1-20 (345615) - listopad 2016
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-20: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Zapalitelnost - Obecný návod
340 Kč vč. DPH
500888 ČSN EN 61788-4 ed. 3/změna Z1 (345685) - listopad 2016
Supravodivost - Část 4: Stanovení koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb-Ti
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna bude zrušena k 23. únoru 2019
32 Kč vč. DPH
500030 ČSN EN 61788-4 ed. 4 (345685) - listopad 2016
Supravodivost - Část 4: Stanovení koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb-Ti a Nb3Sn
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
501071 ČSN EN 60556/změna A1 (345823) - listopad 2016
Gyromagnetické materiály pro vysoké frekvence - Metody měření vlastností
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
501150 ČSN EN 60034-27-3 (350000) - listopad 2016
Točivé elektrické stroje - Část 27-3: Měření dielektrického ztrátového činitele na izolaci statorového vinutí točivých elektrických strojů
340 Kč vč. DPH
500026 ČSN EN 62533 (356676) - listopad 2016
Přístroje radiační ochrany - Vysoce citlivé přístroje držené v ruce pro fotonovou detekci radioaktivních látek
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
501069 ČSN EN 60384-14-2 ed. 2 (358291) - listopad 2016 aktuální vydání
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14-2: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti - Pouze bezpečnostní zkoušky
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
501070 ČSN EN 60384-14-2/změna Z1 (358291) - listopad 2016
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14-2: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti - Pouze bezpečnostní zkoušky
Změna bude zrušena k 12. květnu 2019
32 Kč vč. DPH
500609 ČSN EN 60195 (358299) - listopad 2016
Metody měření proudového šumu generovaného v neproměnných rezistorech
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
500791 ČSN EN 61249-2-43 (359062) - listopad 2016
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-43: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené celulózovým papírem/tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
500792 ČSN EN 61249-2-44 (359062) - listopad 2016
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-44: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené netkaným/tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
501140 ČSN EN 62343-4-1 (359278) - listopad 2016
Dynamické moduly - Část 4-1: Softwarové a hardwarové rozhraní - Vlnově selektivní přepínač 1 x 9
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
501222 ČSN EN 50193-2-1 (361060) - listopad 2016
Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 2-1: Metody měření funkce - Multifunkční elektrické průtokové ohřívače vody
340 Kč vč. DPH
500950 ČSN EN 60456 ed. 3/změna Z1 (361060) - listopad 2016
Pračky pro domácnost - Metody měření funkce
Změna bude zrušena k 14. prosinci 2018
32 Kč vč. DPH
500949 ČSN EN 60456 ed. 4 (361060) - listopad 2016
Pračky pro domácnost - Metody měření funkce
990 Kč vč. DPH
501204 ČSN EN 62841-3-4 (361510) - listopad 2016
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-4: Zvláštní požadavky na přenosné stolní brusky
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.17t


360 Kč vč. DPH
501205 ČSN EN 61029-2-4 ed. 2/změna Z1 (361581) - listopad 2016
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-4: Zvláštní požadavky na stolní brusky
Změna bude zrušena k 24. červnu 2020
32 Kč vč. DPH
501075 ČSN EN 50405 ed. 2 (362316) - listopad 2016 aktuální vydání
Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Pantografy, zkušební metody pro uhlíkové obložení smykadel
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.17tNorma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
565 Kč vč. DPH
501076 ČSN EN 50405/změna Z1 (362316) - listopad 2016
Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Pantografy, zkušební metody pro uhlíkové obložení smykadel
Změna bude zrušena k 16. listopadu 2018
32 Kč vč. DPH
501073 ČSN EN 50600-3-1 (367260) - listopad 2016
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 3-1: Informace o správě a provozu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
501072 ČSN EN 61162-450/změna A1 (367823) - listopad 2016
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 450: Více vysílačů a více přijímačů - Propojení sítí Ethernet
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
501082 ČSN EN 10305-1 (420093) - listopad 2016 aktuální vydání
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Bezešvé trubky tažené za studena
350 Kč vč. DPH
501077 ČSN EN 10305-2 (420093) - listopad 2016 aktuální vydání
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Svařované trubky tažené za studena
340 Kč vč. DPH
501078 ČSN EN 10305-3 (420093) - listopad 2016 aktuální vydání
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 3: Svařované trubky kalibrované za studena
340 Kč vč. DPH
501100 ČSN 42 0139/změna Z1 (420139) - listopad 2016
Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel žebírková a hladká
32 Kč vč. DPH
501091 ČSN EN ISO 7500-1 (420322) - listopad 2016 aktuální vydání
Kovové materiály - Kalibrace a ověřování statických jednoosých zkušebních strojů - Část 1: Tahové a tlakové zkušební stroje - Kalibrace a ověřování systému měření síly
230 Kč vč. DPH
501099 ČSN EN ISO 7438 (420401) - listopad 2016 aktuální vydání
Kovové materiály - Zkouška ohybem
230 Kč vč. DPH
501227 ČSN EN 12449 (421320) - listopad 2016 aktuální vydání
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro všeobecné použití
440 Kč vč. DPH
501200 ČSN ISO 7404-1 (441345) - listopad 2016 aktuální vydání
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 1: Slovník
190 Kč vč. DPH
501185 ČSN EN ISO 8968-4 (570528) - listopad 2016 aktuální vydání
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusíku - Část 4: Stanovení obsahu dusíku a nebílkovinného dusíku a výpočet čisté bílkoviny (Referenční metoda)
230 Kč vč. DPH
501216 ČSN EN ISO 12966-2/Oprava 1 (588767) - listopad 2016
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 2: Příprava methylesterů mastných kyselin
Změna byla zrušena k 1. prosinci 2017
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501210 ČSN EN ISO 472/Oprava 1 (640001) - listopad 2016
Plasty - Slovník
20 Kč vč. DPH
501090 ČSN EN ISO 1043-1/změna A1 (640002) - listopad 2016
Plasty - Značky a zkratky - Část 1: Základní polymery a jejich zvláštní charakteristiky
125 Kč vč. DPH
501083 ČSN EN ISO 15494 (646403) - listopad 2016 aktuální vydání
Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polybuten (PB), polyethylen (PE), polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT), síťovaný polyethylen (PE-X), polypropylen (PP) - Metrické řady pro specifikace pro součásti a systém
770 Kč vč. DPH
501201 ČSN EN 15940 (656584) - listopad 2016
Motorová paliva - Parafinické motorové nafty získané syntézou nebo hydrogenací - Technické požadavky a metody zkoušení
350 Kč vč. DPH
501189 ČSN EN 14814 ed. 2 (668696) - listopad 2016 aktuální vydání
Lepidla pro tlakové potrubní systémy z termoplastů pro rozvod tekutin - Specifikace
340 Kč vč. DPH
501190 ČSN EN 14814/změna Z1 (668696) - listopad 2016
Lepidla pro tlakové potrubní systémy z termoplastů pro rozvod tekutin - Specifikace
Změna byla zrušena k 28. únoru 2018
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
500600 ČSN EN ISO 16482-1 (670576) - listopad 2016
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek ve vodných disperzích pryskyřic - Část 1: Metoda s použitím sušárny
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500599 ČSN EN ISO 16482-2 (670576) - listopad 2016
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek ve vodných disperzích pryskyřic - Část 2: Mikrovlnná metoda
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
97437 ČSN P CEN/TS 16628 (730332) - listopad 2016
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
97438 ČSN P CEN/TS 16629 (730333) - listopad 2016
Energetická náročnost budov - Podrobná technická pravidla pro soubor norem ENB
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
500889 ČSN P 73 1005 (731005) - listopad 2016
Inženýrskogeologický průzkum
440 Kč vč. DPH
500947 ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A (731201) - listopad 2016
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
230 Kč vč. DPH
500507 ČSN EN 1504-8 ed. 2 (732101) - listopad 2016 aktuální vydání
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a AVCP - Část 8: Kontrola kvality a posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500955 ČSN EN 1504-8/změna Z1 (732101) - listopad 2016
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 8: Kontrola kvality a hodnocení shody
Změna byla zrušena k 28. únoru 2018
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501187 ČSN 73 4201/změna Z3 (734201) - listopad 2016
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
32 Kč vč. DPH
500598 ČSN P CEN/TS 15901-14 (736177) - listopad 2016
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 14: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCN) - ViaFriction (Silniční analyzátor a zapisovač ViaTech AS)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500590 ČSN EN 16727-2-2 (736343) - listopad 2016
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Neakustický přenos - Část 2-2: Mechanický přenos při dynamickém zatížení způsobeném jízdou vlaku - Výpočetní metoda
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500620 ČSN EN 12672 (755830) - listopad 2016 aktuální vydání
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganistan draselný
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500625 ČSN EN 902 (755836) - listopad 2016 aktuální vydání
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxid vodíku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
500619 ČSN EN 12678 (755840) - listopad 2016 aktuální vydání
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxomonosíran draselný
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
501106 ČSN EN ISO 17943 (757597) - listopad 2016
Kvalita vod - Stanovení těkavých organických látek ve vodě - Metoda mikroextrakce headspace tuhou fází (HS-SPME) a plynové chromatografie - hmotnostní spektrometrie (GC-MS)
440 Kč vč. DPH
501110 ČSN ISO 19827 (757758) - listopad 2016
Kvalita vod - Stanovení akutní toxicity pro sladkovodního vířníka Brachionus calyciflorus
230 Kč vč. DPH
500618 ČSN EN 16720-1 (758065) - listopad 2016
Charakterizace kalů - Fyzikální konzistence - Část 1: Stanovení tekutosti - Metoda s použitím přístroje s vytlačovací trubicí
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500593 ČSN P CEN/TS 16880 (763602) - listopad 2016
Excelence služeb - Vytváření vynikajících zkušeností zákazníků prostřednictvím excelence služeb
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
500638 ČSN EN ISO 22649 (795217) - listopad 2016
Obuv - Zkoušení napínacích a podšívkových stélek - Absorpce a desorpce vody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500634 ČSN EN ISO 17694 (795220) - listopad 2016
Obuv - Zkoušení vrchů a podšívek - Odolnost proti opakovanému ohybu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500636 ČSN EN ISO 17698 (795222) - listopad 2016
Obuv - Zkoušení vrchů - Odolnost proti rozvrstvení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500637 ČSN EN ISO 17701 (795223) - listopad 2016
Obuv - Zkoušení vrchů, podšívek a podšívkových stélek - Migrace barev
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500635 ČSN EN ISO 17697 (795227) - listopad 2016
Obuv - Zkoušení vrchů, podšívek a podšívkových stélek - Pevnost švu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500630 ČSN EN ISO 18403 (795251) - listopad 2016
Obuv - Metody zkoušení zdrhovadel - Odolnost proti poškození během zapínání při působení příčné síly
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500632 ČSN EN ISO 10734 (795252) - listopad 2016
Obuv - Metody zkoušení zdrhovadel - Pevnost přívěsku jezdce zdrhovadla
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500631 ČSN EN ISO 10751 (795253) - listopad 2016
Obuv - Metody zkoušení zdrhovadel - Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500633 ČSN EN ISO 10764 (795254) - listopad 2016
Obuv - Metody zkoušení zdrhovadel - Příčná pevnost
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500611 ČSN EN ISO 18254-1 (800292) - listopad 2016
Textilie - Metoda pro detekci a stanovení alkylfenol ethoxylátů (APEO) - Část 1: Metoda s použitím HPLC-MS
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500612 ČSN EN 16812 (800831) - listopad 2016
Textilie a textilní výrobky - Elektricky vodivé textilie - Stanovení lineárního elektrického odporu vodivých drah
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501097 ČSN EN ISO 11111-2/změna A2 (810702) - listopad 2016
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje
190 Kč vč. DPH
501096 ČSN EN ISO 11111-3/změna A2 (810702) - listopad 2016
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Stroje na netkané textilie
190 Kč vč. DPH
501095 ČSN EN ISO 11111-4/změna A2 (810702) - listopad 2016
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Stroje pro zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan
125 Kč vč. DPH
501092 ČSN EN ISO 11111-5/změna A2 (810702) - listopad 2016
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení
125 Kč vč. DPH
501093 ČSN EN ISO 11111-6/změna A2 (810702) - listopad 2016
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Stroje pro výrobu plošných textilií
125 Kč vč. DPH
501094 ČSN EN ISO 11111-7/změna A2 (810702) - listopad 2016
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Barvicí a úpravnické stroje
190 Kč vč. DPH
500929 ČSN EN ISO 17491-4/změna A1 (832724) - listopad 2016
Ochranné oděvy - Metody zkoušení pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 4: Stanovení odolnosti proti pronikání při postřiku kapalinou (spray test)
125 Kč vč. DPH
500420 ČSN EN 16710-2 (833587) - listopad 2016
Ergonomické metody - Část 2: Metodika pro pracovní analýzu na podporu návrhu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
501199 ČSN EN ISO 17830 (838228) - listopad 2016
Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic rozpadlých pelet
230 Kč vč. DPH
500594 ČSN EN ISO 18556 (856044) - listopad 2016
Stomatologie - Intraorální hladítka
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501139 ČSN EN ISO 23500 (856214) - listopad 2016 aktuální vydání
Návod na přípravu a řízení kvality roztoků pro hemodialýzu a související léčebné metody
590 Kč vč. DPH
500537 ČSN ETSI EN 303 609 V12.5.1 (872659) - listopad 2016
Globální systém mobilních komunikací (GSM) - Opakovače GSM - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500532 ČSN ETSI EN 319 122-1 V1.1.1 (874013) - listopad 2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy CAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy CAdES
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
500530 ČSN ETSI EN 319 122-2 V1.1.1 (874013) - listopad 2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy CAdES - Část 2: Rozšířené podpisy CAdES
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500535 ČSN ETSI EN 319 142-1 V1.1.1 (874014) - listopad 2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy PAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy PAdES
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500536 ČSN ETSI EN 319 142-2 V1.1.1 (874014) - listopad 2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy PAdES - Část 2: Dodatečné profily podpisů PAdES
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
500499 ČSN ETSI EN 319 132-1 V1.1.1 (874015) - listopad 2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy XAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy XAdES
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
500500 ČSN ETSI EN 319 132-2 V1.1.1 (874015) - listopad 2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy XAdES - Část 2: Rozšířené podpisy XAdES
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
500501 ČSN ETSI EN 319 162-1 V1.1.1 (874016) - listopad 2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Přidružené zásobníky podpisu (ASiC) - Část 1: Stavební bloky a základní zásobníky ASiC
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
500502 ČSN ETSI EN 319 162-2 V1.1.1 (874016) - listopad 2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Přidružené zásobníky podpisu (ASiC) - Část 2: Dodatečné zásobníky ASiC
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
500506 ČSN ETSI EN 301 839 V2.1.1 (875113) - listopad 2016
Nízkovýkonové aktivní lékařské implantáty (ULP-AMI) a periferní zařízení (ULP-AMI-P) pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
500503 ČSN ETSI EN 303 372-2 V1.1.1 (876055) - listopad 2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Zařízení pro příjem družicového vysílání - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 2: Vnitřní jednotky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501107 ČSN P CEN/TS 16611 (910292) - listopad 2016 aktuální vydání
Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti drobnému poškrábání
230 Kč vč. DPH
500639 ČSN EN 16782 (961524) - listopad 2016
Ochrana kulturního dědictví - Čištění porézních anorganických materiálů - Techniky laserového čištění u památkových objektů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH