ČSN (normy i změny) z listopadu 2016

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 13269 (010663) - listopad 2016 aktuální vydání

Údržba - Směrnice pro vypracování smluv o údržbě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14021 (010921) - listopad 2016

Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (environmentální značení typu II)

440 Kč

ČSN ISO 17741 (011511) - listopad 2016

Obecná technická pravidla pro měření, výpočet a ověřování energetických úspor projektů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-6 (012003) - listopad 2016

Nanotechnologie - Slovník - Část 6: Charakterizace nanoobjektu

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-8 (012003) - listopad 2016

Nanotechnologie - Slovník - Část 8: Procesy nanovýroby

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16937 (012007) - listopad 2016

Nanotechnologie - Návod pro odpovědnost za rozvoj nanotechnologií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3040 (013135) - listopad 2016 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Kužele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 17450-3 (014103) - listopad 2016

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 3: Tolerování prvků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12896-1 (018232) - listopad 2016

Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 1: Společné koncepty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 12896-2 (018232) - listopad 2016

Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 2: Síť veřejné přepravy osob

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN 12896-3 (018232) - listopad 2016

Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 3: Časové informace a plánování vozidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN P CEN/TS 15531-5 (018234) - listopad 2016

Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 5: Provozní služební rozhraní výměny dat situací: Výměna dat situací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

07 Kotle

ČSN EN ISO 11623 (078529) - listopad 2016 aktuální vydání

Lahve na plyny - Konstrukce z kompozitních materiálů - Periodická kontrola a zkoušení

350 Kč

ČSN EN ISO 16148 (078539) - listopad 2016 aktuální vydání

Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny a velkoobjemové lahve na plyny - Zkoušení akustickou emisí (AT) a následné zkoušení ultrazvukem (UT) při periodické kontrole a zkoušení

350 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN 16480 (113004) - listopad 2016

Čerpadla - Nejmenší požadovaná účinnost hydrodynamických čerpadel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 16767 (134030) - listopad 2016

Průmyslové armatury - Zpětné armatury z oceli a z litiny

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

230 Kč

ČSN EN 1253-4 (136366) - listopad 2016 aktuální vydání

Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 4: Víčka a vtokové mřížky

190 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 9239 (310411) - listopad 2016

Letectví a kosmonautika - Management programu - Pokyn pro management rizik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 3909 (311709) - listopad 2016 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Zkušební kapaliny a zkušební metody pro elektrické a optické součástky a podsestavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 14895 (328940) - listopad 2016 aktuální vydání

Malá plavidla - Lodní sporáky a spotřebiče pro topení na kapalná paliva

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-4-443 ed. 2/změna Z1 (332000) - listopad 2016

Elektrické instalace budov - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

Změna byla zrušena k 14. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 (332000) - listopad 2016

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím

230 Kč

ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 (332000) - listopad 2016 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení

440 Kč

ČSN 33 2000-5-534/změna Z1 (332000) - listopad 2016

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení

Změna byla zrušena k 14. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60909-0 ed. 2 (333022) - listopad 2016 aktuální vydání

Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 0: Výpočet proudů

570 Kč

ČSN EN 60909-0/změna Z1 (333022) - listopad 2016

Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 0: Výpočet proudů

Změna byla zrušena k 10. červnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 8528-10 (333140) - listopad 2016

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 10: Měření hluku šířeného vzduchem metodou obalové křivky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 8528-12 (333140) - listopad 2016

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 12: Nouzový napájecí zdroj pro bezpečnostně-technické zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50131-2-7-1/změna A2 (334591) - listopad 2016

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-1: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (akustické)

125 Kč

ČSN EN 50131-2-7-2/změna A2 (334591) - listopad 2016

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-2: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (pasivní)

125 Kč

ČSN EN 50131-2-7-3/změna A2 (334591) - listopad 2016

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-3: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (aktivní)

125 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50122-1 ed. 2/změna A2 (341520) - listopad 2016

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem

125 Kč

ČSN EN 60695-1-20 (345615) - listopad 2016

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-20: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Zapalitelnost - Obecný návod

340 Kč

ČSN EN 61788-4 ed. 3/změna Z1 (345685) - listopad 2016

Supravodivost - Část 4: Stanovení koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb-Ti

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 23. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61788-4 ed. 4 (345685) - listopad 2016

Supravodivost - Část 4: Stanovení koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb-Ti a Nb3Sn

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 24. dubnu 2023 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 60556/změna A1 (345823) - listopad 2016

Gyromagnetické materiály pro vysoké frekvence - Metody měření vlastností

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-27-3 (350000) - listopad 2016

Točivé elektrické stroje - Část 27-3: Měření dielektrického ztrátového činitele na izolaci statorového vinutí točivých elektrických strojů

340 Kč

ČSN EN 62533 (356676) - listopad 2016

Přístroje radiační ochrany - Vysoce citlivé přístroje držené v ruce pro fotonovou detekci radioaktivních látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60384-14-2 ed. 2 (358291) - listopad 2016 aktuální vydání

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14-2: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti - Pouze bezpečnostní zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60384-14-2/změna Z1 (358291) - listopad 2016

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14-2: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti - Pouze bezpečnostní zkoušky

Změna byla zrušena k 12. květnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60195 (358299) - listopad 2016

Metody měření proudového šumu generovaného v neproměnných rezistorech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61249-2-43 (359062) - listopad 2016

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-43: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené celulózovým papírem/tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61249-2-44 (359062) - listopad 2016

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-44: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené netkaným/tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62343-4-1 (359278) - listopad 2016

Dynamické moduly - Část 4-1: Softwarové a hardwarové rozhraní - Vlnově selektivní přepínač 1 × 9

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 50193-2-1 (361060) - listopad 2016

Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 2-1: Metody měření funkce - Multifunkční elektrické průtokové ohřívače vody

340 Kč

ČSN EN 60456 ed. 3/změna Z1 (361060) - listopad 2016

Pračky pro domácnost - Metody měření funkce

Změna byla zrušena k 14. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60456 ed. 4 (361060) - listopad 2016

Pračky pro domácnost - Metody měření funkce

1 270 Kč

ČSN EN 62841-3-4 (361510) - listopad 2016

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-4: Zvláštní požadavky na přenosné stolní brusky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.17t, A11 9.18t, A1 8.20t, A12 8.20t

735 Kč

ČSN EN 61029-2-4 ed. 2/změna Z1 (361581) - listopad 2016

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-4: Zvláštní požadavky na stolní brusky

Změna byla zrušena k 24. červnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50405 ed. 2 (362316) - listopad 2016 aktuální vydání

Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Pantografy, zkušební metody pro uhlíkové obložení smykadel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

565 Kč

ČSN EN 50405/změna Z1 (362316) - listopad 2016

Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Pantografy, zkušební metody pro uhlíkové obložení smykadel

Změna byla zrušena k 16. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50600-3-1 (367260) - listopad 2016

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 3-1: Informace o správě a provozu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61162-450/změna A1 (367823) - listopad 2016

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 450: Více vysílačů a více přijímačů - Propojení sítí Ethernet

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna bude zrušena k 8. červnu 2021.

230 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10305-1 (420093) - listopad 2016 aktuální vydání

Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Bezešvé trubky tažené za studena

350 Kč

ČSN EN 10305-2 (420093) - listopad 2016 aktuální vydání

Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Svařované trubky tažené za studena

340 Kč

ČSN EN 10305-3 (420093) - listopad 2016 aktuální vydání

Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 3: Svařované trubky kalibrované za studena

340 Kč

ČSN 42 0139/změna Z1 (420139) - listopad 2016

Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel žebírková a hladká

32 Kč

ČSN EN ISO 7438 (420401) - listopad 2016 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkouška ohybem

230 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 7404-1 (441345) - listopad 2016 aktuální vydání

Metody petrografické analýzy uhlí - Část 1: Slovník

190 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 8968-4 (570528) - listopad 2016 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusíku - Část 4: Stanovení obsahu dusíku a nebílkovinného dusíku a výpočet čisté bílkoviny (Referenční metoda)

230 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 12966-2/Oprava 1 (588767) - listopad 2016

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 2: Příprava methylesterů mastných kyselin

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

64 Plasty

ČSN EN ISO 472/Oprava 1 (640001) - listopad 2016

Plasty - Slovník

20 Kč

ČSN EN ISO 1043-1/změna A1 (640002) - listopad 2016

Plasty - Značky a zkratky - Část 1: Základní polymery a jejich zvláštní charakteristiky

125 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 14814 ed. 2 (668696) - listopad 2016 aktuální vydání

Lepidla pro tlakové potrubní systémy z termoplastů pro rozvod tekutin - Specifikace

340 Kč

ČSN EN 14814/změna Z1 (668696) - listopad 2016

Lepidla pro tlakové potrubní systémy z termoplastů pro rozvod tekutin - Specifikace

Změna byla zrušena k 28. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 16482-1 (670576) - listopad 2016

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek ve vodných disperzích pryskyřic - Část 1: Metoda s použitím sušárny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16482-2 (670576) - listopad 2016

Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek ve vodných disperzích pryskyřic - Část 2: Mikrovlnná metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN P CEN/TS 16628 (730332) - listopad 2016

Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16629 (730333) - listopad 2016

Energetická náročnost budov - Podrobná technická pravidla pro soubor norem ENB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P 73 1005 (731005) - listopad 2016

Inženýrskogeologický průzkum

440 Kč

ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A (731201) - listopad 2016

National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1504-8 ed. 2 (732101) - listopad 2016 aktuální vydání

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a AVCP - Část 8: Kontrola kvality a posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1504-8/změna Z1 (732101) - listopad 2016

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 8: Kontrola kvality a hodnocení shody

Změna byla zrušena k 28. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 4201/změna Z3 (734201) - listopad 2016

Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

32 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-14 (736177) - listopad 2016

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 14: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCN) - ViaFriction (Silniční analyzátor a zapisovač ViaTech AS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16727-2-2 (736343) - listopad 2016

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Neakustický přenos - Část 2-2: Mechanický přenos při dynamickém zatížení způsobeném jízdou vlaku - Výpočetní metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 12672 (755830) - listopad 2016 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganistan draselný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 902 (755836) - listopad 2016 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxid vodíku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12678 (755840) - listopad 2016 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxomonosíran draselný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17943 (757597) - listopad 2016

Kvalita vod - Stanovení těkavých organických látek ve vodě - Metoda mikroextrakce headspace tuhou fází (HS-SPME) a plynové chromatografie - hmotnostní spektrometrie (GC-MS)

440 Kč

ČSN ISO 19827 (757758) - listopad 2016

Kvalita vod - Stanovení akutní toxicity pro sladkovodního vířníka Brachionus calyciflorus

230 Kč

ČSN EN 16720-1 (758065) - listopad 2016

Charakterizace kalů - Fyzikální konzistence - Část 1: Stanovení tekutosti - Metoda s použitím přístroje s vytlačovací trubicí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

76 Služby

ČSN P CEN/TS 16880 (763602) - listopad 2016

Excelence služeb - Vytváření vynikajících zkušeností zákazníků prostřednictvím excelence služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 22649 (795217) - listopad 2016

Obuv - Zkoušení napínacích a podšívkových stélek - Absorpce a desorpce vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17694 (795220) - listopad 2016

Obuv - Zkoušení vrchů a podšívek - Odolnost proti opakovanému ohybu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17698 (795222) - listopad 2016

Obuv - Zkoušení vrchů - Odolnost proti rozvrstvení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17701 (795223) - listopad 2016

Obuv - Zkoušení vrchů, podšívek a podšívkových stélek - Migrace barev

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17697 (795227) - listopad 2016

Obuv - Zkoušení vrchů, podšívek a podšívkových stélek - Pevnost švu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18403 (795251) - listopad 2016

Obuv - Metody zkoušení zdrhovadel - Odolnost proti poškození během zapínání při působení příčné síly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10734 (795252) - listopad 2016

Obuv - Metody zkoušení zdrhovadel - Pevnost přívěsku jezdce zdrhovadla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10751 (795253) - listopad 2016

Obuv - Metody zkoušení zdrhovadel - Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10764 (795254) - listopad 2016

Obuv - Metody zkoušení zdrhovadel - Příčná pevnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 18254-1 (800292) - listopad 2016

Textilie - Metoda pro detekci a stanovení alkylfenol ethoxylátů (APEO) - Část 1: Metoda s použitím HPLC-MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16812 (800831) - listopad 2016

Textilie a textilní výrobky - Elektricky vodivé textilie - Stanovení lineárního elektrického odporu vodivých drah

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

81 Strojní zařízení textilního průmyslu

ČSN EN ISO 11111-2/změna A2 (810702) - listopad 2016

Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje

190 Kč

ČSN EN ISO 11111-3/změna A2 (810702) - listopad 2016

Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Stroje na netkané textilie

190 Kč

ČSN EN ISO 11111-4/změna A2 (810702) - listopad 2016

Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Stroje pro zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan

125 Kč

ČSN EN ISO 11111-5/změna A2 (810702) - listopad 2016

Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení

125 Kč

ČSN EN ISO 11111-6/změna A2 (810702) - listopad 2016

Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Stroje pro výrobu plošných textilií

125 Kč

ČSN EN ISO 11111-7/změna A2 (810702) - listopad 2016

Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Barvicí a úpravnické stroje

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 17491-4/změna A1 (832724) - listopad 2016

Ochranné oděvy - Metody zkoušení pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 4: Stanovení odolnosti proti pronikání při postřiku kapalinou (spray test)

125 Kč

ČSN EN 16710-2 (833587) - listopad 2016

Ergonomické metody - Část 2: Metodika pro pracovní analýzu na podporu návrhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 17830 (838228) - listopad 2016

Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic rozpadlých pelet

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 18556 (856044) - listopad 2016

Stomatologie - Intraorální hladítka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 303 609 V12.5.1 (872659) - listopad 2016

Globální systém mobilních komunikací (GSM) - Opakovače GSM - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 319 122-1 V1.1.1 (874013) - listopad 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy CAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy CAdES

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 319 122-2 V1.1.1 (874013) - listopad 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy CAdES - Část 2: Rozšířené podpisy CAdES

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 319 142-1 V1.1.1 (874014) - listopad 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy PAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy PAdES

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 319 142-2 V1.1.1 (874014) - listopad 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy PAdES - Část 2: Dodatečné profily podpisů PAdES

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 319 132-1 V1.1.1 (874015) - listopad 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy XAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy XAdES

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 319 132-2 V1.1.1 (874015) - listopad 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy XAdES - Část 2: Rozšířené podpisy XAdES

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 319 162-1 V1.1.1 (874016) - listopad 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Přidružené zásobníky podpisu (ASiC) - Část 1: Stavební bloky a základní zásobníky ASiC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 319 162-2 V1.1.1 (874016) - listopad 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Přidružené zásobníky podpisu (ASiC) - Část 2: Dodatečné zásobníky ASiC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 839 V2.1.1 (875113) - listopad 2016

Nízkovýkonové aktivní lékařské implantáty (ULP-AMI) a periferní zařízení (ULP-AMI-P) pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 303 372-2 V1.1.1 (876055) - listopad 2016

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Zařízení pro příjem družicového vysílání - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 2: Vnitřní jednotky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN P CEN/TS 16611 (910292) - listopad 2016 aktuální vydání

Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti drobnému poškrábání

230 Kč

96 Kulturní dědictví

ČSN EN 16782 (961524) - listopad 2016

Ochrana kulturního dědictví - Čištění porézních anorganických materiálů - Techniky laserového čištění u památkových objektů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč