ČSN P CEN ISO/TS 80004-8 (012003)

Nanotechnologie - Slovník - Část 8: Procesy nanovýroby

ČSN P CEN ISO/TS 80004-8 Nanotechnologie - Slovník - Část 8: Procesy nanovýroby
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato technická specifikace uvádí termíny a definice vztahující se k procesům nanovýroby v oblasti nanotechnologií. Je součástí několikadílné dokumentace terminologie a definic pokrývající různé aspekty nanotechnologií.
Všechny termíny v tomto dokumentu vztahující se k procesu jsou relevantní pro nanovýrobu. Výlučně mnohé z uvedených procesů však pro nanostupnici relevantní nejsou. V závislosti na kontrolovatelných podmínkách však mohou tyto procesy vést k materiálovým prvkům v řádu nanometrů, nebo alternativně i k větší stupnici.
Existuje mnoho dalších termínů, názvů nástrojů, součástí, materiálů, metod řízení systému nebo metrologických metod spojených s nanovýrobou, které jsou nad rámec tohoto dokumentu.

Označení ČSN P CEN ISO/TS 80004-8 (012003)
Katalogové číslo 500773
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 11. 2016
Datum účinnosti 1. 12. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8596135007738
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN P CEN ISO/TS 80004-1 (012003)
Nanotechnologie - Slovník - Část 1: Základní termíny

ČSN P CEN ISO/TS 80004-3 (012003)
Nanotechnologie - Slovník - Část 3: Uhlíkové nanoobjekty

ČSN P CEN ISO/TS 80004-4 (012003)
Nanotechnologie - Slovník - Část 4: Nanostrukturované materiály

ČSN P CEN ISO/TS 80004-6 (012003)
Nanotechnologie - Slovník - Část 6: Charakterizace nanoobjektu