ČSN EN ISO 17943 (757597)

Kvalita vod - Stanovení těkavých organických látek ve vodě - Metoda mikroextrakce headspace tuhou fází (HS-SPME) a plynové chromatografie - hmotnostní spektrometrie (GC-MS)

ČSN EN ISO 17943 Kvalita vod - Stanovení těkavých organických látek ve vodě - Metoda mikroextrakce headspace tuhou fází (HS-SPME) a plynové chromatografie - hmotnostní spektrometrie (GC-MS)
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje metodu stanovení těkavých organických látek. Zahrnuje například stanovení halogenovaných uhlovodíků, trihalogenmethanů, složek benzínu (například BTEX, MTBE a ETBE), naftalenu, 2-ethyl-4-methyl-1,3-dioxolanu a silně páchnoucích látek, jako jsou geosmin a 2-methylisoborneol, v pitné, podzemní a povrchové vodě a ve vyčištěné odpadní vodě metodou mikroextrakce headspace tuhou fází (HS-SPME) a plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC MS). Mez stanovitelnosti závisí na matrici, na specifické látce, která má být analyzována, a na citlivosti hmotnostního spektrometru. Pro většinu látek, pro které se tato norma používá, je to nejméně 0,01 µg/l. Všechna stanovení se provádějí s malým množstvím vzorku (např. s objemy vzorku 10 ml).

Označení ČSN EN ISO 17943 (757597)
Katalogové číslo 501106
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 11. 2016
Datum účinnosti 1. 12. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8596135011063
Dostupnost skladem (tisk na počkání)