ČSN EN 13230-1 (736365) Zrušená norma

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 1: Obecné požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This part of the EN 13230 series defines technical criteria and control procedures which need to be satisfied by the constituent materials and the finished concrete sleepers and bearers, i.e.: precast concrete sleepers, twin-block reinforced sleepers, bearers for switches and crossings, and special elements for railway tracks.
The main requirement of concrete sleepers and bearers is the transmission of vertical, lateral and longitudinal loads from the rails to the ballast or other support. In use, they are also exposed to frost damage and to moisture, which can result in detrimental chemical reactions within the sleeper.
In this standard mechanical tests are defined which provide assurance of the capability of sleepers or bearers to resist repetitive loading and provide sufficient durability. In addition, controls are placed on manufacturing processes and tests to ensure that the concrete will not suffer degradation in service through chemical reaction and frost damage.

Označení ČSN EN 13230-1 (736365)
Katalogové číslo 500591
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 11. 2016
Datum účinnosti 1. 12. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál), připravuje se převzetí v češtině
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135005918
Norma byla zrušena k 1. 2. 2017
a nahrazena ČSN EN 13230-1 (736365)
Tato norma nahradila ČSN EN 13230-1 (736365) z ledna 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13230-2 (736365)
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 2: Předpjaté monoblokové pražce

ČSN EN 13230-3 (736365)
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 3: Dvoublokové železobetonové pražce

ČSN EN 13230-4 (736365)
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce

ČSN EN 13230-4 +A1 (736365)
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce

ČSN EN 13230-5 (736365)
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 5: Zvláštní prvky