ČSN (normy i změny) z listopadu 2015

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 62656-3 (010000) - listopad 2015

Registr a přenos dat tabulkovými procesory (spreadsheets) - Část 3: Rozhraní pro obecný informační model

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ISO 10816-6/změna Amd. 1 (011412) - listopad 2015

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 6: Stroje s vratným pohybem se jmenovitým výkonem nad 100 kW

125 Kč

ČSN EN ISO 1683 (011626) - listopad 2015 aktuální vydání

Akustika - Vyvolené referenční hodnoty pro hladiny veličin v akustice a ve vibracích

190 Kč

ČSN EN ISO 9295 (011653) - listopad 2015

Akustika - Určování hladin vysokofrekvenčního akustického výkonu vyzařovaného stroji a zařízeními

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17200 (012016) - listopad 2015

Nanotechnologie - Nanočástice ve formě prášku - Charakteristiky a měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 12025 (012030) - listopad 2015

Nanomateriály - Kvantifikace nanoobjektů uvolněných z prášků generovaných aerosolů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 2162-2/Oprava 2 (013210) - listopad 2015

Technická výrobní dokumentace - Pružiny - Část 2: Parametry pro pružiny šroubovité válcové tlačné

20 Kč

ČSN EN ISO 18563-1 (015063) - listopad 2015

Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového phased array zařízení - Část 1: Přístroje

440 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19321 (018483) - listopad 2015

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Kooperativní ITS - Slovník datových struktur vozidlových informací (IVI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 7291/změna A1 (052121) - listopad 2015

Zařízení pro plamenové svařování - Rozvodové redukční ventily do 30 Mpa (300 bar), používané při svařování, řezání a příbuzných procesech

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 2503/změna A1 (054251) - listopad 2015

Zařízení pro plamenové svařování - Redukční ventily a redukční ventily s vestavěnými průtokoměry pro lahve na stlačené plyny do 300 bar (30 MPa) používané při svařování, řezání a příbuzných procesech

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 5172/změna A2 (054615) - listopad 2015

Zařízení pro plamenové svařování - Hořáky pro svařování, ohřívání a řezání - Specifikace a zkoušky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

07 Kotle

ČSN EN 14140/Oprava 1 (078442) - listopad 2015

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Alternativní návrh a konstrukce

20 Kč

ČSN EN ISO 10297/Oprava 1 (078649) - listopad 2015

Lahve na plyny - Ventily lahví - Specifikace a zkoušky typu

20 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 13141-11 (127131) - listopad 2015

Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 11: Přetlakové větrací systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1113 (137195) - listopad 2015 aktuální vydání

Zdravotnětechnické armatury - Sprchové hadice pro zdravotnětechnické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 - Obecné technické požadavky

340 Kč

22 Nástroje

ČSN ISO 26623-1 (220415) - listopad 2015

Polygonální kuželové rozhraní s přírubovým kontaktním povrchem - Část 1: Rozměry a označení stopek

230 Kč

ČSN ISO 26623-2 (220415) - listopad 2015

Polygonální kuželové rozhraní s přírubovým kontaktním povrchem - Část 2: Rozměry a označení dutin

190 Kč

ČSN ISO 9361-1 (220701) - listopad 2015

Vyměnitelné břitové destičky pro řezné nástroje - Keramické břitové destičky se zaoblenými špičkami - Část 1: Rozměry břitových destiček bez upínací díry

230 Kč

ČSN ISO 9361-2 (220701) - listopad 2015

Vyměnitelné břitové destičky pro řezné nástroje - Keramické břitové destičky se zaoblenými špičkami - Část 2: Rozměry břitových destiček s válcovou upínací dírou

230 Kč

ČSN ISO 16462 (220920) - listopad 2015

Vyměnitelné břitové destičky z kubického nitridu boru, slinuté nebo pevné - Rozměry, typy

340 Kč

ČSN ISO 16463 (220925) - listopad 2015

Vyměnitelné břitové destičky z polykrystalického diamantu, slinuté - Rozměry, typy

230 Kč

23 Nářadí

ČSN ISO 2351-3 (230610) - listopad 2015 aktuální vydání

Montážní nářadí na šrouby a matice - Strojově ovládané šroubovákové nástavce - Část 3: Šroubovákové nástavce pro šrouby s vnitřním šestihranem

190 Kč

ČSN ISO 2936 (231605) - listopad 2015

Montážní nářadí na šrouby a matice - Klíče na šrouby s vnitřním šestihranem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.16t

210 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13001-1 (270105) - listopad 2015 aktuální vydání

Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 1: Základní principy a požadavky

350 Kč

ČSN EN 15059 +A1 (279010) - listopad 2015 aktuální vydání

Zařízení pro úpravu sněhu - Bezpečnostní požadavky

340 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN ISO 4210-1 (309000) - listopad 2015 aktuální vydání

Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 1: Termíny a definice

190 Kč

ČSN EN ISO 4210-3 (309000) - listopad 2015 aktuální vydání

Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 3: Obecné zkušební metody

230 Kč

ČSN EN ISO 4210-4 (309000) - listopad 2015 aktuální vydání

Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 4: Zkušební metody pro brzdění

340 Kč

ČSN EN ISO 4210-5 (309000) - listopad 2015 aktuální vydání

Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 5: Zkušební metody pro řízení

230 Kč

ČSN EN ISO 4210-7 (309000) - listopad 2015 aktuální vydání

Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 7: Zkušební metody pro kola a ráfky

230 Kč

ČSN EN ISO 4210-8 (309000) - listopad 2015 aktuální vydání

Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 8: Zkušební metody pro systém pohonu a pedálů

230 Kč

ČSN EN ISO 4210-9 (309000) - listopad 2015 aktuální vydání

Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 9: Zkušební metody pro sedlo a sedlovku

190 Kč

ČSN EN ISO 8098 (309043) - listopad 2015 aktuální vydání

Jízdní kola - Požadavky na bezpečnost dětských jízdních kol

440 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 16495/Oprava 1 (319806) - listopad 2015

Řízení letového provozu - Informační bezpečnost pro organizace poskytující podporu civilnímu letovému provozu

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. únoru 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(541)/změna A1 (330050) - listopad 2015

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 541: Plošné spoje

65 Kč

ČSN IEC 60050-561 (330050) - listopad 2015

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 561: Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické součástky a souvisící materiály pro řízení a výběr kmitočtu a detekci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.17t

2 240 Kč

ČSN EN 60079-19 ed. 2/změna A1 (332320) - listopad 2015

Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovování zařízení

Změna bude zrušena k 22. listopadu 2022.

190 Kč

ČSN EN 60079-29-2 ed. 2 (332320) - listopad 2015 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 29-2: Detektory plynů - Výběr, instalace, použití a údržba detektorů hořlavých plynů a kyslíku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 60079-29-2/změna Z1 (332320) - listopad 2015

Výbušné atmosféry - Část 29-2: Detektory plynů - Výběr, instalace, použití a údržba detektorů hořlavých plynů a kyslíku

Změna byla zrušena k 20. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60079-5 ed. 2 (332320) - listopad 2015 aktuální vydání

Výbušné atmosféry - Část 5: Zařízení chráněné pískovým závěrem "q˝

340 Kč

ČSN EN 60079-5/změna Z1 (332320) - listopad 2015

Výbušné atmosféry - Část 5: Ochrana zařízení pískovým závěrem "q"

Změna byla zrušena k 24. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61970-452/změna Z1 (334910) - listopad 2015

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 452: Statické CIM profily přenosové sítě

Změna byla zrušena k 14. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60519-1 ed. 3/změna Z1 (335002) - listopad 2015

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 14. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60519-1 ed. 4 (335002) - listopad 2015

Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 15. dubnu 2023 (zobrazit náhrady).

802 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50123-6 ed. 2/změna A1 (341561) - listopad 2015

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 6: Rozváděče DC

230 Kč

ČSN EN 60404-8-1 (345884) - listopad 2015

Magnetické materiály - Část 8-1: Specifikace pro jednotlivé materiály - Magneticky tvrdé materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60317-40 ed. 2 (347307) - listopad 2015 aktuální vydání

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 40: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, opředený skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 200

230 Kč

ČSN EN 60317-40/změna Z2 (347307) - listopad 2015

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 40: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, opředený skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 200

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50393 ed. 2 (347408) - listopad 2015 aktuální vydání

Zkušební metody a požadavky pro příslušenství distribučních kabelů o jmenovitém napětí 0,6/1,0 (1,2) kV

350 Kč

ČSN EN 50393/změna Z1 (347408) - listopad 2015

Zkušební metody a požadavky pro příslušenství distribučních kabelů o jmenovitém napětí 0,6/1,0 (1,2) kV

Změna byla zrušena k 8. prosinci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 50216-4 ed. 2 (351190) - listopad 2015 aktuální vydání

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 4: Základní příslušenství (uzemňovací svorka, vypouštěcí a plnicí zařízení, jímka pro teploměr, sestava kol)

230 Kč

ČSN EN 50216-4/změna Z1 (351190) - listopad 2015

Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 4: Základní příslušenství (uzemňovací svorka, plnicí a vypouštěcí zařízení, jímka pro teploměr, sestava kol)

Změna byla zrušena k 15. prosinci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61169-51 (353811) - listopad 2015

Vysokofrekvenční konektory - Část 51: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 13,5 mm s bajonetovým zámkem - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ QLI)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62810 (353811) - listopad 2015

Metoda cylindrické dutiny k měření komplexní permitivity nízkoztrátových dielektrických tyčí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62271-104 ed. 2 (354211) - listopad 2015 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 104: Spínače střídavého proudu pro jmenovitá napětí vyšší než 52 kV

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62271-104/změna Z1 (354211) - listopad 2015

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 104: Spínače střídavého proudu pro jmenovitá napětí 52 kV a vyšší

Změna byla zrušena k 12. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61010-2-081 ed. 2 (356502) - listopad 2015 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-081: Zvláštní požadavky na automatická a poloautomatická zařízení pro analýzu a jiné účely

190 Kč

ČSN EN 61010-2-081/změna Z1 (356502) - listopad 2015

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-081: Zvláštní požadavky na automatická a poloautomatická zařízení pro analýzy a jiné účely

Změna byla zrušena k 27. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61285 ed. 2/změna Z1 (356541) - listopad 2015

Řízení průmyslových procesů - Bezpečnost analyzátorových domků

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 31. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61285 ed. 3 (356541) - listopad 2015

Řízení průmyslových procesů - Bezpečnost analyzátorových domků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60115-8-1 (358190) - listopad 2015

Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 8-1: Vzorová předmětová specifikace: Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž pro elektronická zařízení, úroveň hodnocení G

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 60940 (358295) - listopad 2015

Návod na použití kondenzátorů, rezistorů, cívek a úplných filtrů pro elektromagnetické odrušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60063 (358297) - listopad 2015

Řady vyvolených čísel pro rezistory a kondenzátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

ČSN EN 61837-4 ed. 2 (358401) - listopad 2015 aktuální vydání

Piezoelektrické součástky pro řízení a výběr kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 4: Rozměry hybridních pouzder

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61837-4/změna Z1 (358401) - listopad 2015

Piezoelektrické součástky pro řízení a výběr kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 4: Rozměry hybridních pouzder

Změna byla zrušena k 1. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-3-53 (359252) - listopad 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-53: Zkoušení a měření - Měřicí metoda obklopeného úhlového toku (EAF) založená na dvourozměrných datech vzdáleného pole mnohovidového vlnovodu se skokovou změnou indexu lomu (včetně vláknového)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60630/změna A7 (360030) - listopad 2015

Maximální obrysy pro žárovky

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61347-1 ed. 2/změna Z1 (360510) - listopad 2015

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 26. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61347-1 ed. 3 (360510) - listopad 2015

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky

770 Kč

ČSN CLC/TS 50594 (361060) - listopad 2015

Bubnové sušičky pro komerční účely - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 23. dubnu 2021 (zobrazit náhrady).

920 Kč

ČSN CLC/TS 50640 (361060) - listopad 2015

Pračky pro komerční účely - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 23. dubnu 2021 (zobrazit náhrady).

802 Kč

ČSN EN 60601-2-10/změna Z1 (364800) - listopad 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-10: Zvláštní požadavky na bezpečnost nervových a svalových stimulátorů

Změna byla zrušena k 22. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-1-12 (364801) - listopad 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-12: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy určené pro použití v prostředí urgentních zdravotnických služeb

440 Kč

ČSN EN 60601-2-10 ed. 2 (364801) - listopad 2015 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-10: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost nervových a svalových stimulátorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.17t

465 Kč

ČSN EN 60601-2-63 (364801) - listopad 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-63: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologických extraorálních rentgenových zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.20t

565 Kč

ČSN EN 60601-2-64 (364801) - listopad 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-64: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických elektrických přístrojů se svazkem lehkých iontů

550 Kč

ČSN EN 60601-2-68 (364801) - listopad 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-68: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů využívajících rentgenové záření pro obrazem řízenou radioterapii používaných s urychlovači elektronů, s přístroji pro terapii svazkem lehkých iontů a s radionuklidovými terapeutickými ozařovači

550 Kč

ČSN EN 80601-2-58 ed. 2 (364801) - listopad 2015 aktuální vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-58: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zařízení pro odstraňování čoček a vitrektomii v oční chirurgii

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.19t

580 Kč

ČSN EN 80601-2-58/změna Z1 (364801) - listopad 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-58: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zařízení pro odstraňování čoček a vitrektomii v oční chirurgii

Změna byla zrušena k 29. květnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC/IEEE 29119-1 (369002) - listopad 2015

Softwarové a systémové inženýrství - Testování softwaru - Část 1: Koncepty a definice

550 Kč

ČSN ISO/IEC/IEEE 29119-2 (369002) - listopad 2015

Softwarové a systémové inženýrství - Testování softwaru - Část 2: Testovací procesy

570 Kč

ČSN ISO/IEC/IEEE 29119-3 (369002) - listopad 2015

Softwarové a systémové inženýrství - Testování softwaru - Část 3: Dokumentace testování

945 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10293 (420952) - listopad 2015 aktuální vydání

Slévárenství - Oceli na odlitky pro obecné použití

340 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 15551-1 (451334) - listopad 2015

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Část 1: Elektrické ponorné čerpací systémy pro umělé sání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN P CEN/TS 12404 (490678) - listopad 2015

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Stanovení účinnosti fungicidů na zdivo k zabránění růstu Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray do dřeva - Laboratorní metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 636 +A1 (492419) - listopad 2015 aktuální vydání

Překližované desky - Požadavky

340 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN ISO 8330 (635402) - listopad 2015 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Slovník

350 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 1902 (668627) - listopad 2015 aktuální vydání

Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Krípová zkouška ve smyku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 3233-3 (673030) - listopad 2015

Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 3: Stanovení výpočtem z hmotnostního podílu netěkavých látek stanoveného podle ISO 3251, hustoty nátěrové hmoty a hustoty rozpouštědel v nátěrové hmotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1029 (721029) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení adsorpce vody podle Enslina

125 Kč

ČSN 72 1068 (721068) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení obsahu Cu, Mn, Fe a CaO ve výluhu plaveného kaolinu

125 Kč

ČSN 72 1070 (721070) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení pH keramických surovin a hmot

125 Kč

ČSN 72 1072 (721072) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení slínavosti keramických surovin a hmot

125 Kč

ČSN 72 1073 (721073) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení délkových změn keramických surovin sušením a pálením

125 Kč

ČSN 72 1074 (721074) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení optimální a pracovní vlhkosti keramických těst Pfefferkornovým přístrojem

190 Kč

ČSN 72 1076 (721076) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení výměnné kapacity a výměnných kationtů jílovinových zemin

125 Kč

ČSN 72 1077 (721077) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení hlavních technologických vlastností slévárenských jílových pojiv

230 Kč

ČSN 72 1078 (721078) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení vyplavitelných látek slévárenských písků

125 Kč

ČSN 72 1079 (721079) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení pevnosti v ohybu plavených kaolinů

125 Kč

ČSN 72 1080 (721080) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení vlhkosti a hygroskopičnosti keramických surovin

125 Kč

ČSN 72 1082 (721082) - listopad 2015 aktuální vydání

Vypalovací zkoušky keramických surovin

125 Kč

ČSN 72 1083 (721083) - listopad 2015 aktuální vydání

Termické rozbory keramických surovin

190 Kč

ČSN 72 1085 (721085) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení melitelnosti

125 Kč

ČSN 72 1086 (721086) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení drtitelnosti keramických stavebních materiálů

190 Kč

ČSN 72 1088 (721088) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení doby průtoku suspenze průtokovým viskozimetrem

125 Kč

ČSN 72 1089 (721089) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení absolutní bělosti keramických surovin

125 Kč

ČSN 72 1090 (721090) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení abrazivity plaveného kaolinu podle Einlehnera

125 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1991-1-7/NA ed. A (730035) - listopad 2015 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-7: General actions - Accidental actions

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN ISO 10140-3/změna A1 (730511) - listopad 2015

Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti

125 Kč

ČSN EN 1992-1-1 ed. 2/změna A1 (731201) - listopad 2015

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1992-1-1/změna A1 (731201) - listopad 2015

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

125 Kč

ČSN 73 6177 (736177) - listopad 2015 aktuální vydání

Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek

230 Kč

ČSN EN 1991-2/změna Z4 (736203) - listopad 2015

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou

340 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 13561 (746034) - listopad 2015 aktuální vydání

Vnější clony a markýzy - Funkční a bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.16t

570 Kč

ČSN EN 13561 +A1/změna Z1 (746034) - listopad 2015

Vnější clony - Funkční a bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 28. únoru 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13659 (746035) - listopad 2015 aktuální vydání

Okenice a vnější žaluzie - Funkční a bezpečnostní požadavky

570 Kč

ČSN EN 13659 +A1/změna Z1 (746035) - listopad 2015

Okenice - Funkční a bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 28. únoru 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN P CEN/TS 16692 (757594) - listopad 2015

Kvalita vod - Stanovení tributylcínu (TBT) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) a disky SPE a plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií s trojitým kvadrupólem

340 Kč

ČSN 75 7713 (757713) - listopad 2015 aktuální vydání

Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení abiosestonu

350 Kč

ČSN EN 14742 (758008) - listopad 2015

Charakterizace kalů - Laboratorní postup chemické úpravy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

76 Služby

ČSN EN 16372 (763103) - listopad 2015 aktuální vydání

Služby estetické chirurgie

440 Kč

ČSN EN 16636 (763303) - listopad 2015 aktuální vydání

Služby poskytované v rámci ochrany proti škůdcům - Požadavky a kompetence

350 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 16679 (774004) - listopad 2015

Obaly - Prvky garance neporušenosti pro obaly léčivých přípravků

230 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN 15987 (790015) - listopad 2015 aktuální vydání

Usně - Terminologie - Základní definice pro obchod s usněmi

230 Kč

ČSN EN ISO 15701 (793884) - listopad 2015 aktuální vydání

Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Zjišťování migrace barviv do polymerního materiálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

TNI CEN/TR 16792 (807053) - listopad 2015

Bezpečnost dětského oblečení - Doporučení pro návrh a výrobu dětského oblečení - Mechanická bezpečnost

440 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 16967 (838223) - listopad 2015

Tuhá biopaliva - Stanovení majoritních prvků - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na a Ti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16968 (838224) - listopad 2015

Tuhá biopaliva - Stanovení stopových prvků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.16t

250 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 7439 (852908) - listopad 2015 aktuální vydání

Nitroděložní antikoncepční tělíska s obsahem mědi - Požadavky a zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24234 (856310) - listopad 2015 aktuální vydání

Stomatologie - Dentální amalgám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 253 V2.2.1 (872005) - listopad 2015

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Uzemnění a pospojování zařízení ICT napájených stejnosměrným napětím -48 V v telekomunikačních a datových centrech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 422-1 V1.5.1 (875032) - listopad 2015

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 300 422-2 V1.4.1 (875032) - listopad 2015

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 300 394-1 V3.3.1 (875047) - listopad 2015

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 1: Rádio

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-4 V2.2.1 (875101) - listopad 2015

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-6 V1.4.1 (875101) - listopad 2015

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 6: Specifické podmínky pro zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací (DECT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 841-1 V1.4.1 (875109) - listopad 2015

Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: Fyzická vrstva a podvrstva MAC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 301 841-3 V1.2.1 (875109) - listopad 2015

Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 842-1 V1.4.1 (875110) - listopad 2015

Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: EN pro pozemní zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 301 842-2 V1.7.1 (875110) - listopad 2015

Rádiové zařízení digitálního spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 2: Obecný popis a vrstva datového spoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 050 Kč

ČSN ETSI EN 301 842-3 V1.4.1 (875110) - listopad 2015

Rádiové zařízení digitálního spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 3: Dodatečná vysílací hlediska

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 990 Kč

ČSN ETSI EN 301 842-4 V1.3.1 (875110) - listopad 2015

Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 4: Funkce mezi dvěma body

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN ETSI EN 302 842-1 V1.3.1 (875128) - listopad 2015

Rádiové zařízení digitálního spoje VHF (VDL) vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 1: Fyzická vrstva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 302 842-2 V1.4.1 (875128) - listopad 2015

Rádiové zařízení digitálního spoje VHF (VDL) vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 2: Obecný popis a vrstva datového spoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 600 Kč

ČSN ETSI EN 302 842-3 V1.4.1 (875128) - listopad 2015

Rádiové zařízení digitálního spoje VHF (VDL) vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 3: Přídavná hlediska vysílání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 990 Kč

ČSN ETSI EN 302 842-4 V1.3.1 (875128) - listopad 2015

Rádiové zařízení digitálního spoje VHF (VDL) vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 4: Funkce mezi dvěma body

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 1021-1 (910232) - listopad 2015 aktuální vydání

Nábytek - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - Část 1: Zdroj zapálení - doutnající cigareta

230 Kč

ČSN 91 1570 (911570) - listopad 2015 aktuální vydání

Nábytek - Matrace pro lůžka - Základní ustanovení a rozměry

125 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 19156 (979876) - listopad 2015 aktuální vydání

Geografická informace - Pozorování a měření

550 Kč