ČSN ISO/IEC/IEEE 29119-3 (369002)

Softwarové a systémové inženýrství - Testování softwaru - Část 3: Dokumentace testování

ČSN ISO/IEC/IEEE 29119-3 Softwarové a systémové inženýrství - Testování softwaru - Část 3: Dokumentace testování
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 945 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Účelem řady norem ISO/IEC/IEEE 29119 testování softwaru je definovat sadu mezinárodně od-souhlasených norem pro testování softwaru, které mohou být použity kteroukoliv organizací při provádění jakékoliv formy testování softwaru.
ISO/IEC/IEEE 29119-3 zahrnuje šablony a příklady dokumentace testování. Šablony jsou uspo-řádány do kapitol odrážejících strukturu popisu celého testovacího procesu v ISO/IEC/IEEE 29119-2, tj. podle testovacího procesu, v kterém vznikají. Příloha A obsahuje popisy obsahů každého dokumentu. Příloha B obsahuje mapování na ISO/IEC/IEEE 29119-2. Příloha C obsahuje přehled příkladů. Přílohy D až S obsahují příklady aplikací šablon. Příloha T poskytuje mapování na existující normy. Seznam použité literatury pro tuto část ISO/IEC/IEEE 29119 je na konci dokumentu. ISO/IEC/IEEE 29119-3 podporuje dynamické testování, funkční a nefunkční testování, manuální a automatizované testování a skriptované a neskriptované testování. Šablony dokumentace definované v ISO/IEC/IEEE 29119-3 mohou být použity ve spojení s jakýmkoliv modelem životního cyklu softwarového vývoje.

Označení ČSN ISO/IEC/IEEE 29119-3 (369002)
Katalogové číslo 98066
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 11. 2015
Datum účinnosti 1. 12. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 122 stran formátu A4
EAN kód 8590963980669
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC/IEEE 29119-1 (369002)
Softwarové a systémové inženýrství - Testování softwaru - Část 1: Koncepty a definice

ČSN ISO/IEC/IEEE 29119-2 (369002)
Softwarové a systémové inženýrství - Testování softwaru - Část 2: Testovací procesy