ČSN (normy i změny) z května 2014

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

TNI ISO/TR 14806 (018244) - květen 2014

Inteligentní dopravní systémy - Požadavky veřejné dopravy osob na použití platebních aplikací pro jízdenková média

350 Kč

ČSN 01 8245 (018245) - květen 2014

Informační systémy ve veřejné dopravě osob - Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal)

590 Kč

ČSN EN ISO 14819-1 (018253) - květen 2014 aktuální vydání

Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 1: Protokol kódování pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN ISO 14819-2 (018253) - květen 2014 aktuální vydání

Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 2: Kódy událostí a informací pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C

1 270 Kč

ČSN EN ISO 14819-3 (018253) - květen 2014 aktuální vydání

Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 3: Odkazy na polohu pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 15623 (018332) - květen 2014 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy předsunutých překážek - Funkční požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO 17262/Oprava 1 (018341) - květen 2014

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Číslování a datové struktury

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN ISO 17263/Oprava 1 (018342) - květen 2014

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Systémové parametry

20 Kč

ČSN P CEN/TS 16454/Oprava 1 (018465) - květen 2014

Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Zkoušení shody systému eCall

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 1. březnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 898-1 (021005) - květen 2014 aktuální vydání

Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč

550 Kč

ČSN ISO 885 (021012) - květen 2014

Obecné účely šroubů - Metrické řady - Poloměry pod hlavou

125 Kč

ČSN ISO 272 (021019) - květen 2014

Spojovací součásti - Šestihranné výrobky - Rozměry pro klíč

125 Kč

ČSN ISO 7041 (021023) - květen 2014

Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou), typ 2 - Pevnostní třídy 9 a 12

190 Kč

ČSN ISO 7378 (021052) - květen 2014

Spojovací součásti - Šrouby - Díry pro závlačky a dráty

125 Kč

ČSN ISO 15071 (021102) - květen 2014

Šestihranné šrouby s přírubou - Malá řada - Výrobní třída A

230 Kč

ČSN ISO 4162 (021110) - květen 2014

Šestihranné šrouby s přírubou - Malá řada - Výrobní třída A s prvkem pohonu výrobní třídy B

230 Kč

ČSN ISO 7379 (021113) - květen 2014

Lícované šrouby s vnitřním šestihranem

190 Kč

ČSN ISO 15072 (021141) - květen 2014

Šestihranné šrouby s přírubou s metrickým jemným závitem - Malá řada - Výrobní třída A

230 Kč

ČSN ISO 10509 (021233) - květen 2014 aktuální vydání

Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou s přírubou

190 Kč

ČSN EN ISO 4032 (021401) - květen 2014 aktuální vydání

Šestihranné matice (typ 1) - Výrobní třídy A a B

190 Kč

ČSN EN ISO 4035 (021403) - květen 2014 aktuální vydání

Šestihranné nízké matice se sražením (typ 0) - Výrobní třídy A a B

190 Kč

ČSN EN ISO 4033 (021404) - květen 2014 aktuální vydání

Šestihranné vysoké matice (typ 2) - Výrobní třídy A a B

190 Kč

ČSN EN ISO 8674 (021405) - květen 2014 aktuální vydání

Šestihranné vysoké matice (typ 2) s jemným metrickým závitem - Výrobní třídy A a B

190 Kč

ČSN EN ISO 4036 (021407) - květen 2014 aktuální vydání

Šestihranné nízké matice bez sražení (typ 0) - Výrobní třída B

190 Kč

ČSN EN ISO 8673 (021408) - květen 2014 aktuální vydání

Šestihranné matice (typ 1) s jemným metrickým závitem - Výrobní třídy A a B

190 Kč

ČSN EN ISO 8675 (021409) - květen 2014 aktuální vydání

Šestihranné nízké matice se sražením (typ 0) s jemným metrickým závitem - Výrobní třídy A a B

190 Kč

ČSN ISO 4161 (021410) - květen 2014

Šestihranné matice s přírubou, typ 2 - Hrubý závit

190 Kč

ČSN ISO 10663 (021471) - květen 2014

Šestihranné matice s přírubou, typ 2 - Jemná rozteč

190 Kč

ČSN ISO 7044 (021475) - květen 2014

Samojistné šestihranné celokovové matice s přírubou, typ 2 - Výrobní třídy A a B

190 Kč

ČSN ISO 12125 (021478) - květen 2014

Samojistné šestihranné matice s přírubou (s nekovovou vložkou) s jemným metrickým závitem, typ 2 - Výrobní třídy A a B

190 Kč

ČSN ISO 12126 (021479) - květen 2014

Samojistné šestihranné celokovové matice s přírubou s jemným metrickým závitem, typ 2 - Výrobní třídy A a B

190 Kč

ČSN ISO 7720 (021480) - květen 2014

Samojistné šestihranné celokovové matice, typ 2 - Pevnostní třída 9

190 Kč

ČSN EN ISO 7719 (021482) - květen 2014 aktuální vydání

Samojistné šestihranné matice celokovové - Pevnostní třídy 5, 8 a 10

190 Kč

ČSN EN ISO 7042 (021483) - květen 2014 aktuální vydání

Samojistné šestihranné vysoké matice celokovové - Pevnostní třídy 5, 8, 10 a 12

190 Kč

ČSN EN ISO 10513 (021485) - květen 2014 aktuální vydání

Samojistné šestihranné matice vysoké celokovové s jemným metrickým závitem - Pevnostní třídy 8, 10 a 12

190 Kč

ČSN EN ISO 7040 (021492) - květen 2014 aktuální vydání

Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou) - Pevnostní třídy 5, 8 a 10

190 Kč

ČSN EN ISO 10512 (021494) - květen 2014 aktuální vydání

Samojistné šestihranné matice (s nekovovou vložkou) s jemným metrickým závitem - Pevnostní třídy 6, 8 a 10

190 Kč

ČSN EN ISO 10511 (021495) - květen 2014 aktuální vydání

Samojistné šestihranné matice nízké (s nekovovou vložkou)

190 Kč

ČSN ISO 7043 (021498) - květen 2014

Samojistné šestihranné matice s přírubou (s nekovovou vložkou), typ 2 - Výrobní třídy A a B

190 Kč

ČSN EN ISO 4034 (021601) - květen 2014 aktuální vydání

Šestihranné matice (typ 1) - Výrobní třída C

190 Kč

ČSN ISO 1051 (022307) - květen 2014

Průměry stopek nýtů

125 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 12932 (050112) - květen 2014

Svařování - Hybridní laserové svařování ocelí, niklu a niklových slitin - Určování stupňů kvality

350 Kč

ČSN EN 287-1/změna Z1 (050711) - květen 2014

Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli

Změna byla zrušena k 31. říjnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 14732 (050730) - květen 2014

Svářečský personál - Zkoušky svářečských operátorů a seřizovačů pro mechanizované a automatizované svařování kovových materiálů

340 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN ISO 1179-1 (119390) - květen 2014 aktuální vydání

Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 1: Závitové díry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1179-2 (119390) - květen 2014 aktuální vydání

Spoje pro obecné použití a tekutinové mechanismy - Díry a koncovky se závity podle ISO 228-1 s pružným nebo kovovým těsněním - Část 2: Koncovky s pružným těsněním (typ E) těžké řady (řada S) a lehké řady (řada L)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 13480-2/změna A1 (130020) - květen 2014

Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály

Změna byla zrušena k 1. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13480-4/změna A1 (130020) - květen 2014

Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž

Změna byla zrušena k 1. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13480-5/změna A1 (130020) - květen 2014

Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení

Změna byla zrušena k 1. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 62610-4 (188005) - květen 2014

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Tepelná regulace pro skříně podle souboru norem IEC 60297 a IEC 60917 - Část 4: Zkoušky chladicího výkonu vodou zásobovaných výměníků tepla v elektronických skříních

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

22 Nástroje

ČSN ISO 10072 (228310) - květen 2014

Tvářecí nástroje - Vtoková pouzdra - Rozměry

190 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 60584-1 ed. 2 (258331) - květen 2014 aktuální vydání

Termoelektrické články - Část 1: Údaje napětí a tolerance

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60584-1/změna Z1 (258331) - květen 2014

Termoelektrické články - Část 1: Referenční tabulky

Změna byla zrušena k 2. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 584-2/změna Z2 (258331) - květen 2014

Termoelektrické články. Část 2: Tolerance

Změna byla zrušena k 2. říjnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 81-82 (274003) - květen 2014

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 82: Zlepšení přístupnosti existujících výtahů pro osoby včetně osob se zdravotním postižením

340 Kč

ČSN EN 12016 (274101) - květen 2014 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Odolnost

340 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-113 (330050) - květen 2014

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 113: Fyzika pro elektrotechniku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.15t, A2 4.20t

1 820 Kč

ČSN CLC/TS 61496-2/změna Z1 (332206) - květen 2014

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD)

Změna byla zrušena k 12. červenci 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61496-2 (332206) - květen 2014

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD)

550 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60851-3 ed. 2/změna A1 (347308) - květen 2014

Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 3: Mechanické vlastnosti

125 Kč

ČSN EN 50117-1/změna A2 (347740) - květen 2014

Koaxiální kabely - Část 1: Kmenová specifikace

Změna bude zrušena k 28. únoru 2022.

65 Kč

ČSN EN 50117-4-1/změna A1 (347740) - květen 2014

Koaxiální kabely - Část 4-1: Dílčí specifikace kabelů pro kabeláž BCT podle EN 50173 - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3 000 MHz

Změna bude zrušena k 29. březnu 2022.

65 Kč

ČSN EN 50386 ed. 2/změna A1 (348156) - květen 2014

Průchodky pro napětí do 1 kV a proudy od 250 A do 5 kA pro transformátory plněné kapalinou

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60076-3 ed. 2 (351001) - květen 2014 aktuální vydání

Výkonové transformátory - Část 3: Izolační hladiny, dielektrické zkoušky a vnější vzdušné vzdálenosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.18t

675 Kč

ČSN EN 60076-3/změna Z1 (351001) - květen 2014

Výkonové transformátory - Část 3: Izolační hladiny, dielektrické zkoušky a vnější vzdušné vzdálenosti

Změna byla zrušena k 4. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61558-2-16/změna A1 (351330) - květen 2014

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V - Část 2-16: Zvláštní požadavky a zkoušky pro impulzně řízené napájecí zdroje a pro transformátory impulzně řízených napájecích zdrojů

230 Kč

ČSN EN 60255-8/změna Z1 (353508) - květen 2014

Elektrická relé - Část 8: Tepelná elektrická relé

Změna byla zrušena k 3. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60255-127 (353510) - květen 2014

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 127: Funkční požadavky pro přepěťovou/podpěťovou ochranu

340 Kč

ČSN EN 60255-149 (353510) - květen 2014

Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 149: Funkční požadavky pro tepelná elektrická relé

440 Kč

ČSN EN 62271-4 (354206) - květen 2014

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 4: Manipulace s fluoridem sírovým (SF6) a jeho použití ve vysokonapěťových spínacích a řídicích zařízeních

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.18t

610 Kč

ČSN EN 62271-112 (354212) - květen 2014

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 112: Vysokorychlostní uzemňovače pro zhášení sekundárního oblouku v přenosových vedeních

340 Kč

ČSN EN 50551-2 (359224) - květen 2014

Simplexní a duplexní kabely k využití pro šňůry - Část 2: Předmětová specifikace a minimální požadavky na simplexní zesílené jednovidové kabely 3,0 mm používané pro propojovací šňůry/šňůry pro kategorii U

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 14. únoru 2023 (zobrazit náhrady).

222 Kč

ČSN EN 50377-17-1 (359242) - květen 2014

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 17-1: Simplexní tovární konektor typu FPFT ukončený na vlákně kategorie B1.3 podle EN 60793-2-50 a namontovaný na jednovidové vlákno kategorie B1.3 nebo B6a_1 nebo B6a_2 podle IEC 60793-2-50, kategorie C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61754-1 ed. 2 (359244) - květen 2014 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických vláknových konektorů - Část 1: Obecně a návod

230 Kč

ČSN EN 61754-1/změna Z1 (359244) - květen 2014

Rozhraní optických konektorů - Část 1: Všeobecně a návod

Změna byla zrušena k 24. září 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60927 ed. 2/změna A1 (360297) - květen 2014

Příslušenství pro světelné zdroje - Zapalovací zařízení (jiná než doutnavková) - Požadavky na provedení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 62542 (360810) - květen 2014

Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů a systémů - Slovník termínů

230 Kč

ČSN EN 50569 (361050) - květen 2014

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické odstředivky prádla pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.18t

475 Kč

ČSN EN 50570 (361050) - květen 2014

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické bubnové sušičky pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.18t

565 Kč

ČSN EN 50571 (361050) - květen 2014

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické pračky pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.18t

475 Kč

ČSN EN 50367 ed. 2/Oprava 1 (362315) - květen 2014

Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Technická kriteria pro interakci mezi pantografovým sběračem a trolejovým vedením (pro dosažení volného přístupu)

20 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-11 (369860) - květen 2014

Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 11: Zpracovaná dynamická data podpisu/značky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 5.16t

570 Kč

ČSN EN 419211-5 (369885) - květen 2014

Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 5: Rozšíření pro zařízení na generování klíče a spolehlivá komunikace s aplikací vytvářející podpis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 13734 (385549) - květen 2014 aktuální vydání

Zemní plyn - Organické sloučeniny používané jako odoranty - Technické požadavky a metody zkoušení

230 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10357 (420267) - květen 2014

Podélně svařované trubky z austenitické, austeniticko-feritické a feritické korozivzdorné oceli pro potravinářský a chemický průmysl

230 Kč

ČSN ISO 20032 (420320) - květen 2014 aktuální vydání

Metoda hodnocení vlastností zjišťovaných zkouškou tahem u superplastických kovových materiálů

230 Kč

ČSN EN ISO 8492 (420325) - květen 2014 aktuální vydání

Kovové materiály - Trubky - Zkouška smáčknutím

125 Kč

ČSN EN ISO 8494 (420327) - květen 2014 aktuální vydání

Kovové materiály - Trubky - Zkouška lemováním

125 Kč

ČSN EN ISO 8495 (420328) - květen 2014 aktuální vydání

Kovové materiály - Trubky - Zkouška rozšiřováním prstence

125 Kč

ČSN EN ISO 8496 (420329) - květen 2014 aktuální vydání

Kovové materiály - Trubky - Zkouška tahem prstence

125 Kč

ČSN EN ISO 20482 (420406) - květen 2014 aktuální vydání

Kovové materiály - Plechy a pásy - Zkouška hloubením podle Erichsena

190 Kč

ČSN ISO 7802 (420420) - květen 2014 aktuální vydání

Kovové materiály - Dráty - Zkouška navíjením

125 Kč

ČSN EN 10355 (420507) - květen 2014

Chemické rozbory železných materiálů - Rozbor nelegované a nízkolegované oceli pomocí optické emisní spektrometrie s indukčně vázanou plasmou - Stanovení Si, Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo a Sn (Běžná metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 10269 (420947) - květen 2014 aktuální vydání

Oceli a niklové slitiny na upevňovací prvky pro použití při zvýšených a/nebo nízkých teplotách

550 Kč

ČSN EN 10223-3 (426428) - květen 2014 aktuální vydání

Ocelové dráty a drátěné výrobky na ploty - Část 3: Drátěná ocelová pletiva se šestiúhelníkovými oky pro průmyslové účely

340 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 9167-1/Oprava 1 (461038) - květen 2014

Semeno řepky - Stanovení obsahu glukosinolátů - Část 1: Metoda vysokovýkonné kapalinové chromatografie

Změna byla zrušena k 1. lednu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P CEN/TS 15790 (467037) - květen 2014 aktuální vydání

Krmiva - Typizace PCR probiotických kmenů Saccharomyces cerevisiae (kvasinky)

190 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 12393-1 (560018) - květen 2014 aktuální vydání

Potraviny rostlinného původu - Multireziduální metody pro stanovení reziduí pesticidů plynovou chromatografií - Část 1: Obecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12393-2 (560018) - květen 2014 aktuální vydání

Potraviny rostlinného původu - Multireziduální metody pro stanovení reziduí pesticidů plynovou chromatografií - Část 2: Metody extrakce a přečištění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12393-3 (560018) - květen 2014 aktuální vydání

Potraviny rostlinného původu - Multireziduální metody pro stanovení reziduí pesticidů plynovou chromatografií - Část 3: Postupy stanovení a konfirmační zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 11816-1 (570532) - květen 2014 aktuální vydání

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení aktivity alkalické fosfatázy - Část 1: Fluorimetrická metoda pro mléko a mléčné nápoje na bázi mléka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

64 Plasty

ČSN ISO 10466 (643147) - květen 2014

Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení odolnosti proti počáteční kruhové deformaci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 12201-2 +A1 (646410) - květen 2014 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 8311 (656440) - květen 2014 aktuální vydání

Zchlazené uhlovodíky a zkapalněná plynná paliva neropného původu - Kalibrace membránových a samostatných prizmatických lodních nádrží - Manuální a vnitřní elektrooptické určování vzdálenosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

TNI CEN/TR 16569 (656568) - květen 2014

Motorová paliva - Hodnocení vlivu benzinu E10 na emise a výkon vozidla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI CEN/TR 16514 (656569) - květen 2014

Motorová paliva - Bezolovnatý benzin obsahující více než 3,7 % (m/m) kyslíku - Plánovaný vývoj, zkušební metody a požadavky pro E10+ benzin

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

TNI CEN/TR 16557 (656580) - květen 2014

Motorová paliva - Směsné motorové nafty s vysokým obsahem FAME (B11–B30) - Podklady pro požadované parametry a stanovení mezních hodnot

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13624 (665212) - květen 2014 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze k hodnocení fungicidního nebo protikvasinkového účinku v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

440 Kč

ČSN EN 13999-1 (668589) - květen 2014 aktuální vydání

Lepidla - Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení - Část 1: Obecný postup

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13999-2 (668589) - květen 2014 aktuální vydání

Lepidla - Krátkodobá metoda měření emisních vlastností lepidel s nízkým obsahem rozpouštědel nebo bezrozpouštědlových lepidel po nanesení - Část 2: Stanovení těkavých organických látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 15528 (673007) - květen 2014 aktuální vydání

Nátěrové hmoty a jejich suroviny - Vzorkování

230 Kč

ČSN EN ISO 11997-2 (673120) - květen 2014 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách - Část 2: Solná mlha/sucho/vlhkost/UV záření

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13445-5/změna A4 (695245) - květen 2014

Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 14303 +A1/Oprava 1 (727225) - květen 2014

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace

Změna byla zrušena k 30. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15101-2 (727246) - květen 2014 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 336 (732822) - květen 2014 aktuální vydání

Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky

190 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 16399 (755633) - květen 2014

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Thiosíran sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16400 (755634) - květen 2014

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Peroxid vodíku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16380 (755635) - květen 2014

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Hydrogenperoxosíran draselný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16381 (755636) - květen 2014

Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Peroxodisíran sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

76 Služby

ČSN ISO 10377 (763501) - květen 2014

Bezpečnost spotřebních výrobků - Směrnice pro dodavatele

440 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN ISO 16495 (770622) - květen 2014

Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Metody zkoušení

440 Kč

ČSN EN ISO 13274 (770623) - květen 2014

Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Zkouška chemické snášenlivosti plastových obalů a IBC

340 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 11064-4 (833586) - květen 2014 aktuální vydání

Ergonomické navrhování řídicích center - Část 4: Uspořádání a rozměry pracovních stanic

440 Kč

ČSN EN 15051-1 (833620) - květen 2014

Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 1: Požadavky a výběr zkušebních metod

230 Kč

ČSN EN 15051-3 (833620) - květen 2014

Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 3: Metoda kontinuálního sypání

230 Kč

ČSN EN ISO 13137 (833637) - květen 2014

Ovzduší na pracovišti – Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek a biologických činitelů – Požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 12579 (836636) - květen 2014 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a substráty - Odběr vzorků

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16023 (838017) - květen 2014

Charakterizace odpadů - Stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 302 885-2 V1.2.1 (875157) - květen 2014

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN ISO 20957-1 (940201) - květen 2014

Stacionární tréninková zařízení - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 14960 (940530) - květen 2014 aktuální vydání

Nafukovací hrací zařízení - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

550 Kč

ČSN EN 12276 (942014) - květen 2014 aktuální vydání

Horolezecká výzbroj - Mechanické vklíněnce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 926-2 (942810) - květen 2014 aktuální vydání

Zařízení pro padákové létání - Padákové kluzáky - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro klasifikaci charakteristik bezpečnosti letů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč