ČSN EN 16181 (838155)

Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) plynovou chromatografií (GC) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC)

ČSN EN 16181 Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) plynovou chromatografií (GC) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC)
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma popisuje stanovení 16 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v kalech, půdách a upraveném bioodpadu s použitím GC-MS a HPLC-UV-DAD/FLD, pokrývající široký rozsah úrovní kontaminace PAH. Při použití fluorescenční detekce není možné měřit acenaftylen. Obvykle může být pro každý jednotlivý PAH zajištěna mez stanovitelnosti 0,01 mg/kg (v sušině).

Označení ČSN EN 16181 (838155)
Katalogové číslo 506227
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 11. 2018
Datum účinnosti 1. 12. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135062270
Tato norma nahradila ČSN P CEN/TS 16181 (838055) z května 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)